Tulosta

Tutkimus:
MIANSERIINI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
1.11.2022

2349 • S -Mians

Johdanto

Mianseriini on tetrasyklinen masennuslääke, jota käytetään erityyppisten depressioiden hoitoon. Sillä on kohtalaisen voimakas sedatiivinen vaikutus. Myös mianseriinin metaboliitti desmetyylimianseriini on farmakologisesti aktiivinen. Mianseriinin biologinen hyötyosuus suun kautta annettuna on ensikierron metaboliasta johtuen vain 20-30 % huolimatta hyvästä imeytymisestä. Huippupitoisuudet saavutetaan 3 tunnissa. Proteiineihin sitoutumisaste on noin 95 %. Mianseriinin jakautumistilavuus on 15-30 l/kg. Mianseriinin eliminaatiovaiheen puoliintumisaika on 10-20 tuntia, mutta se voi ikääntyneillä henkilöillä pidentyä jopa 40 tuntiin. Samoin se myös kasvaa maksan vajaatoiminnassa ja geneettisesti hitailla metaboloijilla (CYP2D6). Mianseriinin metaboliitti desmetyylimianseriini on farmakologisesti aktiivinen. Tämän entsyymin ja MAO:n estäjät samanaikaisesti käytettynä voivat aiheuttaa haitallisia yhteisvaikutuksia.

Indikaatiot

Lääkehoidon seuranta.

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan ennen seuraavaa lääkeannosta.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml, ei geeliä

Näyte

1 ml (vähintään 0.5 ml) seerumia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy jääkaapissa 3 vrk, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Massaspektrometrinen (LC-MS/MS) 

Tulos valmiina

Noin viikon kuluttua.

Viiteväli

15 – 70 µg/l (terapeuttinen alue)

Toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 140 µg/l.

Lisätiedot

Hiemke C et al. Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Neuropsychopharmacology: Update 2017. Pharmacopsychiatry. 2018;51(1-02):9-62.