Tulosta

Tutkimus:
MIANSERIINI
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
24.2.2022

2349 • S -Mians

2349 • S -Mians

Johdanto

Mianseriini on tetrasyklinen masennuslääke, jota käytetään erityyppisten depressioiden hoitoon. Sillä on kohtalaisen voimakas sedatiivinen vaikutus.

Myös mianseriinin metaboliitti desmetyylimianseriini on farmakologisesti aktiivinen.

Indikaatiot

Mianseriinihoidon seuranta.

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan ennen seuraavaa lääkeannosta.

Näyteastia

Seerumiputki 7/6 ml. Näytettä ei voi ottaa geeliputkeen.

Näyte

1 ml seerumia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy jääkaapissa 3 vrk, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Massaspektrometrinen (LC-MS/MS) 

Tulos valmiina

Noin viikon kuluttua. 

Viiteväli

30 – 120 µg/l

Tulkinta

Mianseriinin pitoisuudet seerumissa vaihtelevat yksilöllisesti. Selvää korrelaatiota pitoisuuden ja terapeuttisen vasteen välillä ei kirjallisuudessa ole esitetty. Mianseriinipitoisuuden 30-120 µg/l katsotaan yleensä olevan terapeuttisella alueella.

Mianseriinin biologinen hyötyosuus suun kautta annettuna on ensikierron metaboliasta johtuen vain 20-30 % huolimatta hyvästä imeytymisestä. Huippupitoisuudet saavutetaan 3 tunnissa. Valkuaiseen sitoutumisaste on noin 95 %. Mianseriinin jakautumistilavuus on 15-30 l/kg. Mianseriinin eliminaatiovaiheen puoliintumisaika on 10-20 tuntia, mutta se voi ikääntyneillä henkilöillä pidentyä jopa 40 tuntiin. Samoin se myös kasvaa maksan vajaatoiminnassa ja geneettisesti hitailla metaboloijilla (CYP2D6). Mianseriinin metaboliitti desmetyylimianseriini on farmakologisesti aktiivinen. Tämän entsyymin ja MAO:n estäjät samanaikaisesti käytettynä voivat aiheuttaa haitallisia yhteisvaikutuksia.