Tulosta

Tutkimus:
AIVOLISÄKKEEN HISTOLOGINEN TUTKIMUS

Luokitus:
Patologia

Päivitetty:
12.3.2024

4183 • Pi-PAD

Tiedustelut

Pirkanmaa:
Histologian laboratorio p. 03 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 7316 325
Tulkintaan liittyvät kysymykset oyl Sanna Huovinen p. 03 03 311 77698

Indikaatiot

Hypofyysikasvainten diagnostiikka.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimuspyynnöstä tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidost,a sekä leikkaukseen liittyvät havainnot. Lähete- tai työdiagnoosi on mainittava.

Näyteastia

10% puskuroitu formaliinia sisältävä tiiviskorkkinen näyteastia.

Tarvikkeita voi tilata materiaalit@fimlab.fi.

Näyte

Aivolisäkettä. Näytekudos on pehmeää, joten puristamista ja ruhjomista on vältettävä.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Formaliinifiksoidut näytteet säilytetään ja toimitetaan laboratorioon huoneenlämpötilassa.

Fiksaatio

10 % puskuroitu formaliini.

Menetelmä

Parafiinitekniikka ja primaarituumorista immunohistokemiallinen hormonitutkimus.

Tekotiheys

Arkipäivisin.

Tulos valmiina

10 vuorokauden kuluessa. Jos tutkimukselle tulee jatkotutkimuksia, mahdolliset jatkotutkimukset pidentävät vastausaikaa keskimäärin kahden vuorokauden ajan.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto ja histologinen diagnoosi. Lausunossa otetaan kantaa siihen, löytyykö näytemateriaalista kasvainkudosta ja onko kasvainsolukko toiminnallista eli aivolisäkkeelle ominaista hormonia tuottavaa. Tulkinta perustuu histopatologisiin ja immunohistokemiallisiin arvioihin.

Virhelähteet

Tuloksen luotettavuutta voi häiritä autolyysi (kudos liian kauan ilman fiksatiivia), nekroosi tai kudoksen vahva-asteinen rusentuminen. Immunohistokemialliset menetelmät toimivat jossain määrin myös morfologisesti kärsineessä kudoksessa.