Tulosta

Tutkimus:
AIVOLISÄKKEEN HISTOLOGINEN TUTKIMUS

Luokitus:
Patologia

Päivitetty:
16.10.2023

4183 • Pi-PAD

Tiedustelut

Pirkanmaa:
Tekniset ohjeet: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, histologian laboratorio, puh. (03) 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, patologian toimisto, puh. 041 7316 325
Tulkintaan liittyvät kysymykset: oyl Sanna Huovinen, puh. (03) 03 311 77698

Indikaatiot

Hypofyysikasvainten diagnostiikka.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimuspyynnöstä tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidost,a sekä leikkaukseen liittyvät havainnot. Lähete- tai työdiagnoosi on mainittava.

Näyteastia

10% puskuroitu formaliinia sisältävä tiiviskorkkinen näyteastia.

Tarvikkeita voi tilata materiaalit@fimlab.fi.

Näyte

Aivolisäkettä. Näytekudos on pehmeää, joten puristamista ja ruhjomista on vältettävä.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Formaliinifiksoidut näytteet säilytetään ja toimitetaan laboratorioon huoneenlämpötilassa.

Fiksaatio

10 % puskuroitu formaliini.

Menetelmä

Parafiinitekniikka ja primaarituumorista immunohistokemiallinen hormonitutkimus.

Tulos valmiina

Histologian näytteet pyritään vastaamaan viivytyksettä. Tavoiteaika normaalin prioriteetin näytteen vastaamiselle on 10-14 kalenteripäivää. Tilastojen mukaan 90% aivolisäketutkimuksista on vastattu 16 kalenteripäivässä.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto ja histologinen diagnoosi. Lausunossa otetaan kantaa siihen, löytyykö näytemateriaalista kasvainkudosta ja onko kasvainsolukko toiminnallista eli aivolisäkkeelle ominaista hormonia tuottavaa. Tulkinta perustuu histopatologisiin ja immunohistokemiallisiin arvioihin.

Virhelähteet

Tuloksen luotettavuutta voi häiritä autolyysi (kudos liian kauan ilman fiksatiivia), nekroosi tai kudoksen vahva-asteinen rusentuminen. Immunohistokemialliset menetelmät toimivat jossain määrin myös morfologisesti kärsineessä kudoksessa.