Tulosta

Tutkimus:
BRONKOALVEOLAARINEN HUUHTELUNÄYTE, ASBESTIN KVANTITOIMINEN

Luokitus:
Patologia

Päivitetty:
12.3.2024

4039 • Bl-BAL-2

Tiedustelut

Kanta-Häme:
Patologian laboratorio p. 03 629 2149
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 03 629 2146

Pirkanmaa:
Sytologian laboratorio p. 03 311 76529
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 7316 325

Pohjanmaa:
Patologian laboratorio p. 06 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 06 213 2581

Päijät-Häme:
Patologian laboratorio p. 03 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 731 8838

Indikaatiot

Asbestialtistuksen arviointi sytologisesta keuhkohuuhtelunäytteestä.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimuspyynnöstä tulee ilmetä keskeiset tiedot anamneesista (potilaan ammatti, pölyaltistus, tupakointi) ja tärkeimmät tiedot kliinisistä keuhkolöydöksistä. Asbestikappaleiden kvantitointia varten tutkimuspyyntöön ja näyteastiaan on merkittävä saaliiksi saadun huuhtelunesteen kokonaismäärä millilitroina.

Näyteastia

Tiiviskorkkinen näyteastia.

Pirkanmaa: Tarvikkeita voi tilata materiaalit@fimlab.fi.

Kanta-Häme: Tarvikkeita voi noutaa patologian laboratoriosta.

Päijät-Häme: Tarvikkeet tilataan keskusvaraston kautta, puh: 044-719 5773 tai käyttäen Osti-sovellusta.

Näyte

Endoskooppinen huuhtelunäyte subsegmentaaliselta bronkustasolta.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte tulee toimittaa natiivina laboratorioon mahdollisimman nopeasti. Mikäli näytettä ei voida toimittaa laboratorioon välittömästi se tulee säilyttää ja kuljettaa jääkaappilämpötilassa.

Fiksaatio

Natiivinäyte.

Menetelmä

Sytosentrifugointi ja rautavärjäys.

Tekotiheys

Arkipäivisin.

Tulos valmiina

10 vuorokauden kuluessa.

Viiteväli

Yli 20 asbestikappaletta millilitrassa on vakiintunut korkean asbestialtistuksen kynnysraja.

Tulkinta

Asbestikappaleet kvantitoidaan (määrä/ml) ja tarvittaessa annetaan lausunto. Asbestikappaleiden alatyyppejä ei voi luotettavasti tunnistaa sytologisesta näytteestä.

Virhelähteet

Asbestikappaleiden muoto ja koko vaihtelevat suuresti eri asbestin alatyyppien mukaan (10-300 μm) ja pienemmät kappaleet voivat olla vaikeasti löydettävissä solukasoista. Laskenta ei ole aivan ongelmatonta ja siksi aina on suositeltavaa varmistaa sytologinen asbestilöydös histologisella keuhkon parenkyyminäytteellä, josta voidaan asbestin määrä luotettavasti kvantitoida ja ilmoittaa asbestin alatyyppi. Työterveyslaitos tekee Suomessa asbestianalyysit histologisista kudosnäytteistä, laboratorio lähettää näytteen sinne (ks. Keuhkokudoksen asbestitutkimus Lu-Asbes 920).