Tulosta

Tutkimus:
BRONKOALVEOLAARINEN HUUHTELUNÄYTE, SOLUTUTKIMUS

Luokitus:
Patologia

Käyttöönottopäivä:
25.9.2020

4038 • Bl-BAL-1

Tiedustelut

Pirkanmaa:
Tekniset ohjeet: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, sytologian laboratorio, puh. (03) 311 76529
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, patologian toimisto, puh. (03) 311 76559

Kanta-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 629 2149
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (03) 629 2146

Päijät-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. 044 719 5452

Indikaatiot

Diffuusit keuhkoparenkyymin sairaudet kuten alveoliitit ja pneumokonioosit. Pitkittyneet alempien hengitysteiden infektiot ja infektioepäilyt. Eräät keuhkokudoksen kasvaimet.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimuspyynnöstä tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista (potilaan ammatti, mahdollinen pölyaltistus, tupakointi), tärkeimmät tiedot kliinisistä keuhkolöydöksistä sekä mahdollisesta hoidosta. Jos halutaan CD4/CD8-erittely, se pitää mainita lähetteessä (ks. tutkimusohje 13088 Bl-CD4/CD8).

Kanta-Häme: Tutkimuspyyntöön selkeä merkintä, jos materiaalista halutaan asbestitutkimus. Tällöin kyseessä on 4039 Bl-BAL-2-tutkimus.

Päijät-Häme: Tutkimuspyyntöön selkeä merkintä, jos materiaalista halutaan asbestitutkimus. Tällöin kyseessä on 4039 Bl-BAL-2-tutkimus.

Näyteastia

Tiiviskantinen näyteastia joka sisältää 96% etanolin.

Pirkanmaa: Tarvikkeita voi tilata materiaalit@fimlab.fi.

Kanta-Häme: Tarvikkeita voi noutaa patologian laboratoriosta.

Päijät-Häme: Tarvikkeet tilataan keskusvaraston kautta, puh: 044-719 5773 tai käyttäen Osti-sovellusta.

Näyte

Huuhteluun käytetään 5 – 10 kpl 20 ml:n ruiskuja, joissa on 0.9 % NaCl:a (37oC). Ruiskujen 3 – 10 saalis imetään steriiliin näytteenkeräyspulloon. Saalis jaetaan tutkimuspyyntöjen mukaisesti patologian, mikrobiologian sekä kliinisen kemian tutkimuksiin.

Ruiskujen 1 ja 2 yhdistetty saalis voidaan käyttää kasvainta epäiltäessä irtosolututkimukseen (4040 Bf-Syto). Näytesaalis fiksoidaan 50% etanolilla.

Pirkanmaa:
Bl-BAL-1 tutkimusta varten otetaan 1 ml näytettä, johon lisätään 2 ml 96 % etanolia. Näyteputki toimitetaan sytologian laboratorioon.

1-2 ml natiivinäytettä lähetetään geelittömässä hepariiniputkessa hematologian laboratorioon solujen kokonaismäärän (soluja 106/l) laskentaa ja MGG-värjäystä varten. Näyte tuodaan kylmässä. Tamlab-järjestelmään tehdään tarvittava pyyntö valintanäytöllä BFTUTK merkiten pyyntönäytön lohkossa 2 vastauksen saajaksi patologian vastuualue (PAT).

Kanta-Häme:
Huuhtomalla saatu tuore näytesaalis toimitetaan patologian laboratorioon natiivina Bl-BAL-1 tutkimusta varten.

Päijät-Häme:
Huuhtomalla saatu tuore näytesaalis toimitetaan patologian laboratorioon jäissä tutkimusta varten. Laboratorio pipetoi tarvittavat putket Tampereelle ja tekee putken hematologian osastolle kokonaissolumäärän laskentaa varten. Vastaus kokonaisolumäärästä lähetetään näytteiden kanssa Tampereen patologian laboratorioon, jossa suoritetaan loput tutkimuksesta.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteet toimitetaan välittömästi laboratorioon. Jos näytettä ei voida toimittaa välittömästi laboratorioon näyte säilytetään ja kuljetetaan jääkaappilämpötilassa.

Fiksaatio

Näytteisiin lisätty alkoholi toimii fiksatiivina. Natiivinäyte.

Menetelmä

Sytosentrifugointi, Papanicolaoun värjäys.

Tulos valmiina

Viikon kuluessa näytteen saapumisesta. 

Viiteväli

Kokonaissolumäärä (106/l)

Tupakoiva

>350

Ei tupakoiva

<150

Solujakauma (normaalijakauman ylärajat)

Lymfosyytit

39 %

Neutrofiilit

5 %

Eosinofiilit

2 %

Makrofaagit

63 %

Tulkinta

Normaalin solujakauman ja vain lievästi muuntuneen solujakauman näytemateriaalissa annetaan tulkinnasta vain solujakauma ja solumäärä. Verikontaminaatioon ja sen merkitykseen otetaan kantaa. Granulomatoottisesta keuhkoprosessista voidaan saada sytologista viitettä. Jos kasvainsoluja löytyy, näiden luonteeseen pyritään ottamaan kantaa. Perus-BAL-tutkimuksessa ei päästä diagnostiseen tarkkuuteen intersitiaalisten parenkyymitautien kohdalla. CD4/CD8-suhde voi hieman auttaa tulkintaa.

Virhelähteet

Runsas verikontaminaatio tekee solujakauman laskennasta epäluotettavan.