Tulosta

Tutkimus:
BRONKOALVEOLAARINEN HUUHTELUNÄYTE, SOLUTUTKIMUS

Luokitus:
Patologia

Käyttöönottopäivä:
16.10.2023

4038 • Bl-BAL-1

Tiedustelut

Kanta-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 629 2149
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (03) 629 2146

Pirkanmaa:
Tekniset ohjeet: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, sytologian laboratorio, puh. (03) 311 76529
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, patologian toimisto, puh. 041 7316 325

Pohjanmaa:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (06) 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (06) 213 2581

Päijät-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. 041 731 8838

Indikaatiot

Diffuusit keuhkoparenkyymin sairaudet kuten alveoliitit ja pneumokonioosit. Pitkittyneet alempien hengitysteiden infektiot ja infektioepäilyt. Eräät keuhkokudoksen kasvaimet.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimuspyynnöstä tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista (potilaan ammatti, mahdollinen pölyaltistus, tupakointi), tärkeimmät tiedot kliinisistä keuhkolöydöksistä sekä mahdollisesta hoidosta. Jos halutaan CD4/CD8-erittely, se pitää mainita lähetteessä (ks. tutkimusohje 13088 Bl-CD4/CD8).

Kanta-Häme: Tutkimuspyyntöön selkeä merkintä, jos materiaalista halutaan asbestitutkimus. Tällöin kyseessä on 4039 Bl-BAL-2-tutkimus.

Päijät-Häme: Tutkimuspyyntöön selkeä merkintä, jos materiaalista halutaan asbestitutkimus. Tällöin kyseessä on 4039 Bl-BAL-2-tutkimus.

Näyteastia

Tiiviskantinen näyteastia joka sisältää 96% etanolin.

Pirkanmaa: Tarvikkeita voi tilata materiaalit@fimlab.fi.

Kanta-Häme: Tarvikkeita voi noutaa patologian laboratoriosta.

Päijät-Häme: Tarvikkeet tilataan keskusvaraston kautta, puh: 044-719 5773 tai käyttäen Osti-sovellusta.

Näyte

Huuhteluun käytetään 5 – 10 kpl 20 ml:n ruiskuja, joissa on 0.9 % NaCl:a (37oC). Ruiskujen 3 – 10 saalis imetään steriiliin näytteenkeräyspulloon. Saalis jaetaan tutkimuspyyntöjen mukaisesti patologian, mikrobiologian sekä kliinisen kemian tutkimuksiin.

Ruiskujen 1 ja 2 yhdistetty saalis voidaan käyttää kasvainta epäiltäessä irtosolututkimukseen (4040 Bf-Syto). Näytesaalis fiksoidaan 50% etanolilla.

Pirkanmaa:
Bl-BAL-1 tutkimusta varten otetaan 1 ml näytettä, johon lisätään 2 ml 96 % etanolia. Näyteputki toimitetaan sytologian laboratorioon.

1-2 ml natiivinäytettä lähetetään geelittömässä hepariiniputkessa hematologian laboratorioon solujen kokonaismäärän (soluja 106/l) laskentaa ja MGG-värjäystä varten. Näyte tuodaan kylmässä. Tamlab-järjestelmään tehdään tarvittava pyyntö valintanäytöllä BFTUTK merkiten pyyntönäytön lohkossa 2 vastauksen saajaksi patologian vastuualue (PAT).

Kanta-Häme:
Huuhtomalla saatu tuore näytesaalis toimitetaan patologian laboratorioon natiivina Bl-BAL-1 tutkimusta varten.

Päijät-Häme:
Huuhtomalla saatu tuore näytesaalis toimitetaan patologian laboratorioon jäissä tutkimusta varten ja solulaskentaan tarkoitettu putki hematologialle. Vastaus kokonaisolumäärästä lähetetään näytteiden kanssa Tampereen patologian laboratorioon, jossa suoritetaan loput tutkimuksesta.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteet toimitetaan välittömästi laboratorioon. Jos näytettä ei voida toimittaa välittömästi laboratorioon näyte säilytetään ja kuljetetaan jääkaappilämpötilassa.

Fiksaatio

Näytteisiin lisätty alkoholi toimii fiksatiivina. Natiivinäyte.

Menetelmä

Sytosentrifugointi, Papanicolaoun värjäys.

Tulos valmiina

Sytologian näytteet pyritään vastaamaan viivytyksettä. Tavoiteaika normaalin prioriteetin näytteen vastaamiselle on 10-14 kalenteripäivää. Tilastojen mukaan 90% bronkoalveolaarihuuhtelunäytteistä on vastattu 11 kalenteripäivässä.

Viiteväli

Kokonaissolumäärä (106 /l)  
Tupakoiva >350
Tupakoimaton <150
Solujakauma (normaalijakauman ylärajat):  
Lymfosyytit: 39%
Neutrofiilit: 5%
Eosinofiilit: 2%
Makrofagit: 63%

Tulkinta

Normaalin solujakauman ja vain lievästi muuntuneen solujakauman näytemateriaalissa annetaan tulkinnasta vain solujakauma ja solumäärä. Verikontaminaatioon ja sen merkitykseen otetaan kantaa. Granulomatoottisesta keuhkoprosessista voidaan saada sytologista viitettä. Jos kasvainsoluja löytyy, näiden luonteeseen pyritään ottamaan kantaa. Perus-BAL-tutkimuksessa ei päästä diagnostiseen tarkkuuteen intersitiaalisten parenkyymitautien kohdalla. CD4/CD8-suhde voi hieman auttaa tulkintaa.

Virhelähteet

Runsas verikontaminaatio tekee solujakauman laskennasta epäluotettavan.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
4038 | Bl-BAL-1 Kyllä