Tulosta

Tutkimus:
BRONKOALVEOLAARINEN HUUHTELUNÄYTE, SOLUTUTKIMUS

Luokitus:
Patologia

Päivitetty:
17.4.2024

4038 • Bl-BAL-1

Tiedustelut

Kanta-Häme:
Patologian laboratorio p. 03 629 2149
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 03 629 2146

Pirkanmaa:
Sytologian laboratorio p. 03 311 76529
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 7316 325

Pohjanmaa:
Patologian laboratorio p. 06 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 06 213 2581

Päijät-Häme:
Patologian laboratorio p. 03 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 731 8838

Indikaatiot

Diffuusit keuhkoparenkyymin sairaudet kuten alveoliitit ja pneumokonioosit. Pitkittyneet alempien hengitysteiden infektiot ja infektioepäilyt. Eräät keuhkokudoksen kasvaimet.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen


Tutkimuspyynnöstä tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista (potilaan ammatti, mahdollinen pölyaltistus, tupakointi), tärkeimmät tiedot kliinisistä keuhkolöydöksistä sekä mahdollisesta hoidosta. Mikäli näytteestä toivotaan CD4/CD8-erittely mainitaan se patologian lähetteessä, ja tehdään oma pyyntö erittelylle.

Tutkimuspyyntöön selkeä merkintä, jos materiaalista halutaan asbestitutkimus. Tällöin kyseessä on 4039 Bl-BAL-2-tutkimus (katso erillinen ohjekirjan 4039 Bl-BAL-2 ohje).

Näyteastia

Tiiviskantinen näyteastia joka sisältää 96% etanolin.

Kanta-Häme: Tarvikkeita voi noutaa patologian laboratoriosta.

Pirkanmaa: Tarvikkeita voi tilata materiaalit@fimlab.fi.

Pohjanmaa: Tarvikkeita voi noutaa patologian laboratoriosta.

Päijät-Häme: Tarvikkeet tilataan keskusvaraston kautta, puh: 044-719 5773 tai käyttäen Osti-sovellusta.

Näyte

Huuhteluun käytetään 5 – 10 kpl 20 ml:n ruiskuja, joissa on 0.9 % NaCl:a (37oC). Ruiskujen 3 – 10 saalis imetään steriiliin näytteenkeräyspulloon. Saalis jaetaan tutkimuspyyntöjen mukaisesti patologian, mikrobiologian sekä kliinisen kemian tutkimuksiin.

Ruiskujen 1 ja 2 yhdistetty saalis voidaan käyttää kasvainta epäiltäessä irtosolututkimukseen (4040 Bf-Syto). Näytesaalis fiksoidaan 50% etanolilla. Edustavin näytemateriaali Bf-syto tutkimukseen on bronkoskopian yhteydessä otetut imu-, harjaus- ja bronkuslimanäytteet (katso ohjekirjan oma Bf-Syto ohje).

Kanta-Häme:
Huuhtomalla saatu tuore näytesaalis toimitetaan patologian laboratorioon natiivina Bl-BAL-1 tutkimusta varten. Solulaskentaan tarkoitettu putki kemian laboratorioon.

Pirkanmaa:
Huuhtomalla saadusta tuorenäyttestä otetaan 1 ml näytettä, johon lisätään 2 ml 96 % etanolia. Näyteputki toimitetaan sytologian laboratorioon.

1-2 ml natiivinäytettä lähetetään geelittömässä hepariiniputkessa hematologian laboratorioon solujen kokonaismäärän (soluja 106/l) laskentaa ja MGG-värjäystä varten. Näyte tuodaan kylmässä.

Pohjanmaa:
Huuhtomalla saatu tuore näytesaalis toimitetaan patologian laboratorioon natiivina Bl-BAL-1 tutkimusta varten. Solulaskentaa varten tarkoitettu putki Kliinisen kemian B3 laboratorioon.

Päijät-Häme:
Huuhtomalla saadusta tuorenäyttestä otetaan 1 ml näytettä, johon lisätään 2 ml 96 % etanolia. Lisäksi 1-2 ml natiivinäytettä lähetetään geelittömässä hepariiniputkessa. Näyteputket toimitetaan patologian laboratorioon. Solulaskentaan tarkoitettu putki hematologialle.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteet toimitetaan laboratorioon välittömästi. Mikäli toimitus viivästyy näyte säilytetään ja kuljetetaan jääkappilämpötilassa (+4 C).

Kanta-Häme: Näytteet on toimitettava patologian laboratorioon arkipäivisin ma-to kello 12.45 mennessä. Perjantaisin ja ennen arkipyhiä kello 10 mennessä. Poikkeavista ajoista tulee sopia erikseen laboratorion kanssa.

Pirkanmaa: Näytteet toimitetaan välittömästi laboratorioon.

Pohjanmaa: Näytteet on toimitettava patologian laboratorioon arkipäivisin ma-pe kello 14 mennessä. Poikkeavista ajoista tulee sopia erikseen laboratorion kanssa.

Päijät-Häme: Näytteet on toimitettava patologian laboratorioon arkipäivisin ma-to kello 14 mennessä. Perjantaisin ja ennen arkipyhiä kello 11 mennessä. Poikkeavista ajoista tulee sopia erikseen laboratorion kanssa.

Fiksaatio

Näytteisiin lisätty alkoholi toimii fiksatiivina. Natiivinäyte.

Menetelmä

Sytosentrifugointi, Rauta värjäys, Papanicolaoun värjäys ja MGG värjäys.

Tekotiheys

Päivittäin.

Tulos valmiina

10 vuorokauden kuluessa. Jos tutkimukselle tulee jatkotutkimuksia, mahdolliset jatkotutkimukset pidentävät vastausaikaa keskimäärin kahden vuorokauden ajan.

Viiteväli

Kokonaissolumäärä (106 /l)  
Tupakoiva >350
Tupakoimaton <150
Solujakauma (normaalijakauman ylärajat):  
Lymfosyytit: 39%
Neutrofiilit: 5%
Eosinofiilit: 2%
Makrofagit: 63%

Tulkinta

Normaalin solujakauman ja vain lievästi muuntuneen solujakauman näytemateriaalissa annetaan tulkinnasta vain solujakauma ja solumäärä. Verikontaminaatioon ja sen merkitykseen otetaan kantaa. Granulomatoottisesta keuhkoprosessista voidaan saada sytologista viitettä. Jos kasvainsoluja löytyy, näiden luonteeseen pyritään ottamaan kantaa. Perus-BAL-tutkimuksessa ei päästä diagnostiseen tarkkuuteen intersitiaalisten parenkyymitautien kohdalla. CD4/CD8-suhde voi hieman auttaa tulkintaa.

Virhelähteet

Runsas verikontaminaatio tekee solujakauman laskennasta epäluotettavan.