Tulosta

Tutkimus:
BRONKUSERITTEEN IRTOSOLUTUTKIMUS

Luokitus:
Patologia

Päivitetty:
10.5.2024

4040 • Bf-Syto

Tiedustelut

Kanta-Häme:
Patologian laboratorio, p. 03 629 2149
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille: Toimisto, p. 03 629 2146

Pirkanmaa:
Sytologian laboratorio, p. 03 311 76529
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille: Toimisto, p. 041 7316 325

Pohjanmaa
Patologian laboratorio, p. 06 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille: Toimisto, p. 06 213 2581

Päijät-Häme:
Patologian laboratorio, p. 03 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille: Toimisto, p. 041 731 8838

Indikaatiot

Bronkus- ja keuhkomaligniteetin osoittaminen.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimuspyyntöön on merkittävä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot. Tutkimuspyynnöstä tulee eritellysti käydä ilmi kunkin näytepurkin sisältö. 

Näyteastia

50% etanolia sisältävä tiiviskorkkinen näyteastia.

Tarvikkeita voi tilata materiaalit@fimlab.fi. Keskussairaaloissa tarvikkeita voi noutaa patologian laboratoriosta.

Näyte

Bronkoskopian yhteydessä otetut imu-, harjaus- ja bronkuslimanäytteet.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Imu-, harjaus- ja bronkuslimanäyte fiksoidaan 50 % etanolilla jota on vähintään näytteen tilavuuden verran. Näytettä säilytetään jääkaappilämpötilassa ja toimitetaan laboratorioon huoneenlämpötilassa.

Fiksaatio

50% etanoli.

Menetelmä

Sytosentrifugointi, Papanicolaoun värjäys.

Tekotiheys

Arkipäivisin.

Tulos valmiina

10 vuorokauden kuluessa. Jos tutkimukselle tulee jatkotutkimuksia, mahdolliset jatkotutkimukset pidentävät vastausaikaa keskimäärin neljän vuorokauden ajan.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan sytologinen diagnoosi, WHO-luokittelu ja tarvittaessa lausunto. Patologin harkinnan mukaan, jos materiaalia on runsaasti, voidaan näytteestä valmistaa solublokki. Tämä tekniikka onnistuessaan mahdollistaa malignien solujen tarkemman karakterisoinnin immunohistokemiallisin menetelmin ja toisinaan jopa mutaatioanalytiikan. Näistä syntyy viivettä lausuntoihin.

Virhelähteet

Sytologisessa kasvaimen tyypityksessä keuhkokasvainten tyyppipiirteet (esim. soluvälisillat, limapisarat, keratiini, pienisoluisen rusentumisartefakta) tulevat vaihtelevasti esille, eikä huonosti erilaistuneissa kasvainvarianteissa päästä histologisen diagnostiikan tasolle. Solublokkitekniikkaa ja immunohistokemiallisia värjäyksiä käytettäessä etanolifiksaation takia joidenkin immunoiden luotettavuus on alentunut. Tähän virhelähteeseen otetaan kantaa lausunnossa.

Lisämääre

Sytologia