Tulosta

Tutkimus:
BRONKUSERITTEEN IRTOSOLUTUTKIMUS

Luokitus:
Patologia

Käyttöönottopäivä:
8.9.2020

4040 • Bf-Syto

Tiedustelut

Pirkanmaa:
Tekniset ohjeet: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, histologian laboratorio, puh. (03) 311 76529
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, patologian toimisto, puh. (03) 311 76559

Kanta-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 629 2149
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (03) 629 2146

Päijät-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. 044 719 5452

Indikaatiot

Bronkus- ja keuhkomaligniteetin osoittaminen.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimuspyyntöön on merkittävä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot. Tutkimuspyynnöstä tulee eritellysti käydä ilmi kunkin näytepurkin sisältö.

Näyteastia

50% etanolia sisältävä tiiviskorkkinen näyteastia.

Tarvikkeita voi tilata materiaalit@fimlab.fi. Keskussairaaloissa tarvikkeita voi noutaa patologian laboratoriosta.

Näyte

Bronkoskopian yhteydessä otetut imu-, harjaus- ja bronkuslimanäytteet.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Imu-, harjaus- ja bronkuslimanäyte fiksoidaan 50 % etanolilla jota on vähintään näytteen tilavuuden verran. Näytettä säilytetään jääkaappilämpötilassa ja toimitetaan laboratorioon huoneenlämpötilassa.

Fiksaatio

50% etanoli.

Menetelmä

Sytosentrifugointi, Papanicolaoun värjäys.

Tulos valmiina

Viikon kuluessa näytteen saapumisesta.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan sytologinen diagnoosi, Papanicolaoun luokka ja tarvittaessa lausunto. Patologin harkinnan mukaan, jos materiaalia on runsaasti, voidaan näytteestä valmistaa solublokki. Tämä tekniikka onnistuessaan mahdollistaa malignien solujen tarkemman karakterisoinnin immunohistokemiallisin menetelmin ja toisinaan jopa mutaatioanalytiikan. Näistä laskutetaan erikseen.

Virhelähteet

Sytologisessa kasvaimen tyypityksessä keuhkokasvainten tyyppipiirteet (esim. soluvälisillat, limapisarat, keratiini, pienisoluisen rusentumisartefakta) tulevat vaihtelevasti esille, eikä huonosti erilaistuneissa kasvainvarianteissa päästä histologisen diagnostiikan tasolle. Solublokkitekniikkaa ja immunohistokemiallisia värjäyksiä käytettäessä etanolifiksaation takia joidenkin immunoiden luotettavuus on alentunut. Tähän virhelähteeseen otetaan kantaa lausunnossa.

Lisämääre

Sytologia