Tulosta

Tutkimus:
BRONKUSERITTEEN IRTOSOLUTUTKIMUS

Luokitus:
Patologia

Käyttöönottopäivä:
24.4.2023

4040 • Bf-Syto

Tiedustelut

Pirkanmaa:
Tekniset ohjeet: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, histologian laboratorio, puh. (03) 311 76529
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, patologian toimisto, puh. 041 7316 325

Kanta-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 629 2149
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (03) 629 2146

Päijät-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. 041 731 8838

Pohjanmaa
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (06) 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (06) 213 2581

Indikaatiot

Bronkus- ja keuhkomaligniteetin osoittaminen.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimuspyyntöön on merkittävä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot. Tutkimuspyynnöstä tulee eritellysti käydä ilmi kunkin näytepurkin sisältö.

 

Näyteastia

50% etanolia sisältävä tiiviskorkkinen näyteastia.

Tarvikkeita voi tilata materiaalit@fimlab.fi. Keskussairaaloissa tarvikkeita voi noutaa patologian laboratoriosta.

Näyte

Bronkoskopian yhteydessä otetut imu-, harjaus- ja bronkuslimanäytteet.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Imu-, harjaus- ja bronkuslimanäyte fiksoidaan 50 % etanolilla jota on vähintään näytteen tilavuuden verran. Näytettä säilytetään jääkaappilämpötilassa ja toimitetaan laboratorioon huoneenlämpötilassa.

Fiksaatio

50% etanoli.

Menetelmä

Sytosentrifugointi, Papanicolaoun värjäys.

Tulos valmiina

Sytologian näytteet pyritään vastaamaan viivytyksettä. Tavoiteaika normaalin prioriteetin näytteen vastaamiselle on 7-10 kalenteripäivää. Tilastojen mukaan 75% on vastattu 12 kalenteripäivässä.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan sytologinen diagnoosi, Papanicolaoun luokka ja tarvittaessa lausunto. Patologin harkinnan mukaan, jos materiaalia on runsaasti, voidaan näytteestä valmistaa solublokki. Tämä tekniikka onnistuessaan mahdollistaa malignien solujen tarkemman karakterisoinnin immunohistokemiallisin menetelmin ja toisinaan jopa mutaatioanalytiikan. Näistä syntyy viivettä analysointiin.

Virhelähteet

Sytologisessa kasvaimen tyypityksessä keuhkokasvainten tyyppipiirteet (esim. soluvälisillat, limapisarat, keratiini, pienisoluisen rusentumisartefakta) tulevat vaihtelevasti esille, eikä huonosti erilaistuneissa kasvainvarianteissa päästä histologisen diagnostiikan tasolle. Solublokkitekniikkaa ja immunohistokemiallisia värjäyksiä käytettäessä etanolifiksaation takia joidenkin immunoiden luotettavuus on alentunut. Tähän virhelähteeseen otetaan kantaa lausunnossa.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
4040 | Bf-Syto Pirkanmaan keskuslaboratorio, Tampere FM4 Kyllä

Lisämääre

Sytologia