Tulosta

Tutkimus:
GASTROSKOPIANÄYTTEIDEN HISTOLOGINEN TUTKIMUS

Luokitus:
Patologia

Päivitetty:
12.3.2024

4043 • Ts-PADGast

Tiedustelut

Kanta-Häme:
Histologian laboratorio p. 03 629 2148
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 03 629 2146

Pirkanmaa:
Histologian laboratorio p. 03 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto, p. 041 7316 325

Pohjanmaa:
Histologian laboratorio p. 06 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto, p. 06 213 2581

Päijät-Häme:
Histologian laboratorio p. 03 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 731 8838

Indikaatiot

Gastroskopiatutkimuksen yhteydessä  otettujen biopsianäytteiden diagnostiikka. Tutkimuskokonaisuuteen kuuluu yleensä eriteltyinä biopsiat 1-4 limakalvoalueelta (ruokatorvi, mahan corpus, mahan antrum sekä duodenum).

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimuspyynnöstä tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä endoskooppiset havainnot. Lähete- tai työdiagnoosi on mainittava, erityisesti keliakiaepäily. Näytteiden ottopaikat on mainittava lähetteessä eriteltyinä purkkikohtaisesti.

Näyteastia

10% puskuroitua formaliinia sisältävä tiiviskorkkinen näyteastia.

Tarvikkeita voi tilata materiaalit@fimlab.fi. Keskussairaaloissa tarvikkeita voi noutaa patologian laboratoriosta.

Näyte

Erityisesti keliakiaepäilyssä on tärkeää, että duodenum ja mahdollinen bulbuspala otetaan omiin purkkeihinsa. Keliakiaepäilyssä myös palojen määrän pitäisi olla suositusten mukainen (Käypä hoito: 4 biopsiaa). Mahdollinen ruokatorvibiopsia otetaan omaan purkkiinsa. Näytepurkkien ja lähetteen tietojen tulee olla yhtenevät.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Formaliinifiksoidut näytteet säilytetään ja toimitetaan laboratorioon huoneenlämpötilassa.

Fiksaatio

10% puskuroitu formaliini.

Menetelmä

Parafiinitekniikka ja histologiset värjäykset.

Tekotiheys

Arkipäivisin.

Tulos valmiina

10 vuorokauden kuluessa. Jos tutkimukselle tulee jatkotutkimuksia, mahdolliset jatkotutkimukset pidentävät vastausaikaa keskimäärin kahden vuorokauden ajan.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto ja histologinen diagnoosi. Tulkinnassa pyritään ottamaan kantaa yläruoansulatukanavan kasvainepäilyihin,  mahalaukussa esim. atrofiaan, gastriittiin ja metaplasiaan, ohutsuolen alkuosassa erityisesti villusrakenteeseen (keliakia) ja ruokatorvessa erilaisiin tulehduksellisiin tiloihin ja syövän esiastemuutoksiin. Yleensä biopsoissa ei näy syvempää seinämää eri anatomisissa sijainneissa. Kasvaimien tarkka tyypittäminen vaatii yleensä immunohistokemiallisia lisätutkimuksia, jotka vaikuttavat vastausaikaan ja jotka laskutetaan erikseen. 

Virhelähteet

Tutkimuksen virhelähteet liittyvät biopsioiden riittävään kokoon ja lukumäärään sekä keliakiadiagnostiikassa biopsioiden/villusten lukumäärän riittävyyteen ja orientaatioon.

Lisätiedot

AB-PAS ja modifioitu giemsa tehdään automaattisesti ja ne kuuluvat tutkimukseen hintaan.