Tulosta

Tutkimus:
GASTROSKOPIANÄYTTEIDEN HISTOLOGINEN TUTKIMUS

Luokitus:
Patologia

Päivitetty:
16.10.2023

4043 • Ts-PADGast

Tiedustelut

Kanta-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 629 2148
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (03) 629 2146

Pirkanmaa:
Tekniset ohjeet: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, histologian laboratorio, puh. (03) 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, patologian toimisto, puh. 041 7316 325

Pohjanmaa:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (06) 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (06) 213 2581

Päijät-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. 041 731 8838

Indikaatiot

Gastroskopiatutkimuksen yhteydessä  otettujen biopsianäytteiden diagnostiikka. Tutkimuskokonaisuuteen kuuluu yleensä eriteltyinä biopsiat 1-4 limakalvoalueelta (ruokatorvi, mahan corpus, mahan antrum sekä duodenum).

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimuspyynnöstä tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä endoskooppiset havainnot. Lähete- tai työdiagnoosi on mainittava, erityisesti keliakiaepäily. Näytteiden ottopaikat on mainittava lähetteessä eriteltyinä purkkikohtaisesti.

Näyteastia

10% puskuroitua formaliinia sisältävä tiiviskorkkinen näyteastia.

Tarvikkeita voi tilata materiaalit@fimlab.fi. Keskussairaaloissa tarvikkeita voi noutaa patologian laboratoriosta.

Näyte

Erityisesti keliakiaepäilyssä on tärkeää, että duodenum ja mahdollinen bulbuspala otetaan omiin purkkeihinsa. Keliakiaepäilyssä myös palojen määrän pitäisi olla suositusten mukainen (Käypä hoito: 4 biopsiaa). Mahdollinen ruokatorvibiopsia otetaan omaan purkkiinsa. Näytepurkkien ja lähetteen tietojen tulee olla yhtenevät.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Formaliinifiksoidut näytteet säilytetään ja toimitetaan laboratorioon huoneenlämpötilassa.

Fiksaatio

10% puskuroitu formaliini.

Menetelmä

Parafiinitekniikka ja histologiset värjäykset.

Tulos valmiina

Histologian näytteet pyritään vastaamaan viivytyksettä. Tavoiteaika normaalin prioriteetin näytteen vastaamiselle on 7-10 kalenteripäivää. Tilastojen mukaan 90% gastroskopioista on vastattu 20 kalenteripäivässä.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto ja histologinen diagnoosi. Tulkinnassa pyritään ottamaan kantaa yläruoansulatukanavan kasvainepäilyihin,  mahalaukussa esim. atrofiaan, gastriittiin ja metaplasiaan, ohutsuolen alkuosassa erityisesti villusrakenteeseen (keliakia) ja ruokatorvessa erilaisiin tulehduksellisiin tiloihin ja syövän esiastemuutoksiin. Yleensä biopsoissa ei näy syvempää seinämää eri anatomisissa sijainneissa. Kasvaimien tarkka tyypittäminen vaatii yleensä immunohistokemiallisia lisätutkimuksia, jotka vaikuttavat vastausaikaan ja jotka laskutetaan erikseen. 

Virhelähteet

Tutkimuksen virhelähteet liittyvät biopsioiden riittävään kokoon ja lukumäärään sekä keliakiadiagnostiikassa biopsioiden/villusten lukumäärän riittävyyteen ja orientaatioon.

Lisätiedot

AB-PAS ja modifioitu giemsa tehdään automaattisesti ja ne kuuluvat tutkimukseen hintaan.