Tulosta

Tutkimus:
GASTROSKOPIANÄYTTEIDEN HISTOLOGINEN TUTKIMUS

Luokitus:
Patologia

Käyttöönottopäivä:
8.6.2020

4043 • Ts-PADGast

Tiedustelut

Pirkanmaa:
Tekniset ohjeet: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, histologian laboratorio, puh. (03) 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, patologian toimisto, puh. (03) 311 76559

Kanta-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 629 2148
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (03) 629 2146

Päijät-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. 044 719 5452

Indikaatiot

Ruoansulatuskanavan yläosan sairaudet.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimuspyynnöstä tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä endoskooppiset havainnot. Lähete- tai työdiagnoosi on mainittava, erityisesti keliakiaepäily. Näytteiden ottopaikat on mainittava lähetteessä eriteltyinä purkkikohtaisesti.

Näyteastia

10% puskuroitua formaliinia sisältävä tiiviskorkkinen näyteastia.

Tarvikkeita voi tilata materiaalit@fimlab.fi. Keskussairaaloissa tarvikkeita voi noutaa patologian laboratoriosta.

Näyte

Erityisesti keliakiaepäilyssä on tärkeää, että duodenum ja mahdollinen bulbuspala otetaan omiin purkkeihinsa. Keliakiaepäilyssä myös palojen määrän pitäisi olla suositusten mukainen (Käypä hoito: 4 biopsiaa). Mahdollinen ruokatorvibiopsia otetaan omaan purkkiinsa. Näytepurkkien ja lähetteen tietojen tulee olla yhtenevät.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Formaliinifiksoidut näytteet säilytetään ja toimitetaan laboratorioon huoneenlämpötilassa.

Fiksaatio

10% puskuroitu formaliini.

Menetelmä

Parafiinitekniikka ja histologiset värjäykset.

Tulos valmiina

Viikon kuluessa näytteen saapumisesta. Kiireellisenä pyydetty näyte vastataan 1-3 vrk kuluessa saapumisesta, riippuen lisätutkimusten tarpeesta.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto ja histologinen diagnoosi. Tulkinnassa pyritään ottamaan kantaa yläruoansulatukanavan kasvainepäilyihin,  mahalaukussa esim. atrofiaan, gastriittiin ja metaplasiaan, ohutsuolen alkuosassa erityisesti villusrakenteeseen (keliakia) ja ruokatorvessa erilaisiin tulehduksellisiin tiloihin ja syövän esiastemuutoksiin. Yleensä biopsoissa ei näy syvempää seinämää eri anatomisissa sijainneissa. Kasvaimien tarkka tyypittäminen vaatii yleensä immunohistokemiallisia lisätutkimuksia, jotka vaikuttavat vastausaikaan ja jotka laskutetaan erikseen. 

Virhelähteet

Tutkimuksen virhelähteet liittyvät biopsioiden riittävään kokoon ja lukumäärään sekä keliakiadiagnostiikassa biopsioiden/villusten lukumäärän riittävyyteen ja orientaatioon.