Tulosta

Tutkimus:
GI-ALUEEN NÄYTTEEN HISTOLOGINEN TUTKIMUS, LAAJA LEIKKAUSPREPARAATTI

Luokitus:
Patologia

Käyttöönottopäivä:
16.10.2023

6147 • Gi-PAD-4

Tiedustelut

Kanta-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 629 2148
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (03) 629 2146

Pirkanmaa:
Tekniset ohjeet: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, histologian laboratorio, puh. (03) 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, patologian toimisto, puh. 041 7316 325

Pohjanmaa
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (06) 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (06) 213 2581

Päijät-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. 041 731 8838

Indikaatiot

Gi-alueen laajat leikkauspreparaatit, esim. ruokatorven, mahalaukun, haiman ja suolenpoistopreparaatit, joihin usein liittyy pahanlaatuisen kasvaimen levinneisyyden määritys.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Lähetetiedoista tulee ilmetä mitä on lähetetty, näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä leikkauksenaikaiset havainnot. Lähete- tai työdiagnoosi on mainittava. Lähetteen ja näytepurkkien tietojen on oltava yhtäpitävät. Jos kokonaisena lähetettävästä elimestä on otettu osa esim. tutkimuskäyttöön, asiasta on syytä mainita lähetteessä.

Näyteastia

Riittävän suuri tiiviskantinen näyteastia. 10% puskuroitu formaliini.

Tarvikkeita voi tilata materiaalit@fimlab.fi. Keskussairaaloissa tarvikkeita voi noutaa patologian laboratoriosta.

Näyte

Maha-suolikanavan alueen laajat leikkauspreparaatit. Onteloelimet avataan ja tyhjennetään. Resektiopinnat ym. tärkeät tunnistamiskohdat on tarvittaessa merkittävä selvästi esim. kudosvärejä tai lähetteessä eriteltyjä merkkiompeleita käyttämällä. Lähetteen ja näytepurkkien tietojen on oltava yhtäpitävät.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Pirkanmaa:
Poistettu kudosmateriaali toimitetaan välittömästi tuoreena patologian laboratorioon.

Jos kookas leikkauspreparaatti lähetetään sopimuksen mukaisesti kauempaa makroskooppista ja mikroskooppista tutkimusta varten, se lähetetään 10% puskuroitua formaliinia sisältävässä tiiviissä näyteastiassa osoitteella: Fimlab Laboratoriot Oy, Vastauslähetys 5009400, 33006 TAMPERE.  10% puskuroituun formaliiniin laitettu näyte säilytetään ja toimitetaan laboratorioon huoneenlämpötilassa.

Kanta-Häme, Pohjanmaa ja Päijät-Häme:
Formaliiniin laitettu näyte toimitetaan laboratorioon huoneenlämpötilassa.

Fiksaatio

Tuorenäyte tai 10% puskuroitu formaliini.

Menetelmä

Parafiinitekniikka ja histologiset värjäykset.  Tapauskohtaisesti patologin harkinnan mukaan tehtävät erikoistekniikat.

Tulos valmiina

Histologian näytteet pyritään vastaamaan viivytyksettä. Tavoiteaika normaalin prioriteetin ison kirurgisen näytteen vastaamiselle on 12-14 kalenteripäivää. Tilastojen mukaan 90% GI-PAD-4 resekaateista on vastattu 20 kalenteripäivässä.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto ja histologinen diagnoosi. Tärkeimmät kasvaimeen liittyvät parametrit kootaan ns. taulukkoon, esim. kasvaimen mahdollisimman tarkka alatyyppi, paikallinen levinneisyys ja yhteenvetona pTNM. Tarvittaessa otetaan kantaa myös materiaalin soveltuvuuteen lisätutkimuksiin, esim. mutaatiotutkimuksiin ja niihin parhaiten soveltuvaan kudosblokkiin. Näistä laskutetaan erikseen.

Virhelähteet

Kasvainkudoksen autolyysi ja luontainen kudosnekroosi voivat heikentää morfologisista ja immunohistokemiallista karakterisoiintia. Neoadjuvanttihoidot muuntavat kasvainta ja jäljellä oleva kasvainkudos ei välttämättä edusta tyypillisintä kasvainkloonia.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
6147 | Gi-PAD-4 Pirkanmaan keskuslaboratorio, Tampere FM4 Kyllä

Lisämääre

patologit