Tulosta

Tutkimus:
IHO, IMMUNOFLUORESENSSITUTKIMUS

Luokitus:
Patologia

Päivitetty:
12.3.2024

4047 • Sk-PAD-IF

Tiedustelut

Kanta-Häme:
Histologian laboratorio p. 03 629 2148
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 03 629 2146

Pirkanmaa:
Histologian laboratorio p. 03 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset, toimisto p. 041 7316 325

Pohjanmaa
Histologian laboratorio p. 06 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 06 213 2581

Päijät-Häme:
Histologian laboratorio p. 03 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille,toimisto p. 041 731 8838

Indikaatiot

Immunoglobuliini- ja komplemettikertymien osoittaminen ihonäytteestä.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimuspyynnöstä tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista ja statuksesta. Lähete- tai työdiagnoosi on mainittava.

Näyteastia

Pirkanmaa ja Pohjanmaa:
NaCl-liuoksella kostutettu harsotaitos.

Kanta-Häme ja Päijät-Häme:
Histocon-liuosta tiiviskorkkisessa putkessa näytteen säilytykseen ja kuljettamiseen. Tarvittaessa liuosta saa patologian laboratoriosta.

Näyte

Ihonäyte fiksoitumattona.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Pirkanmaa:
Näyte toimitetaan NaCl-liuoksella kostutetussa harsotaitoksessa viivytyksettä histologian laboratorioon. Näytteen tulee olla laboratoriossa kello 15:30 mennessä.

TAYS:in ulkopuolelta tuleville näytteille voidaan valita yksi seuraavista tavoista:
1) Näyte jäädytetään Tissue-Tek OCT-mediumiin valettuna ja lähetetään hiilihappojäihin pakattuna kylmälaukussa/styroksilaatikossa histologian laboratorioon. 
2) Näyte voidaan kääriä tuoreena foliotaitokseen (Huom! EI harsotaitokseen!) ja lähettää hiilihappojäihin pakattuna kylmälaukussa/styroksilaatikossa histologian laboratorioon.
3) Näyte voidaan myös lähettää jäädyttämättömänä Histocon-liuoksessa, jossa näyte säilyy 2 vrk jääkaappilämpötilassa.

Kanta-Häme ja Päijät-Häme:
Näyte säilytetään ja kuljetetaan Histocon liuoksessa laboratorioon jääkaappilämpötilassa. Näyte säilyy 48h Histocon liuoksessa jona aikana näyte myös lähetetään Tampereelle tutkittavaksi. Jos näytteenotto tehdään perjantaisin aamupäivällä niin lähetteen ja näytteen tulee olla patologian laboratoriossa viimeistään klo 12.30.

Pohjanmaa:
Näyte toimitetaan NaCl-liuoksella kostutetussa harsotaitoksessa viivytyksettä patologian laboratorioon. Näyte tulee olla laboratoriossa kello 15 mennessä. Mikäli näyte halutaan lähettää eteenpäin samana päivänä tulee näytteen sekä lähetteen olla valmiina patologialla ennen kello 12. Näytteenottoa tulisi välttää perjantaisin sekä ennen arkipyhiä.

Fiksaatio

Tuorekudosnäyte.

Menetelmä

Jääleiketekniikka ja suora immunovärjäys FITC-konjugoiduilla vasta-aineilla (IgG, IgA, IgM, C3 ja tarvittaessa fibrinogeeni).

Tekotiheys

Arkipäivisin kaksi kertaa viikossa.

Tulos valmiina

10 vuorokauden kuluessa.

Tulkinta

Lausunnossa otetaan kantaa havaittavan immunofluoresenssivärjäytymisen tyypin sopivuudesta spesifeihin ihosairauksiin. Myös negatiivinen tulos voi sulkea pois tiettyjä sairauksia.

Virhelähteet

Fiksaatio formaliinilla estää analyysin. Tuorenäytteen kuivuminen tai vahingoittuminen preanalyyttisesti ovat tyypillisimmät virhelähteet.