Tulosta

Tutkimus:
IHO, IMMUNOFLUORESENSSITUTKIMUS

Luokitus:
Patologia

Käyttöönottopäivä:
2.6.2021

4047 • Sk-PAD-IF

Tiedustelut

Pirkanmaa:
Tekniset ohjeet: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, histologian laboratorio, puh. (03) 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, patologian toimisto, puh. (03) 311 76559

Kanta-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 629 2148
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (03) 629 2146

Päijät-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. 044 719 5452

Indikaatiot

Immunoglobuliini- ja komplemettikertymien osoittaminen ihonäytteestä.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimuspyynnöstä tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista ja statuksesta. Lähete- tai työdiagnoosi on mainittava.

Näyteastia

Pirkanmaa:
NaCl-liuoksella kostutettu harsotaitos.

Keskussairaalat:
Histocon-liuosta tiiviskorkkisessa putkessa näytteen säilytykseen ja kuljettamiseen. Tarvittaessa liuosta saa patologian laboratoriosta.

Näyte

Ihonäyte fiksoitumattona.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Pirkanmaa:
Näyte toimitetaan NaCl-liuoksella kostutetussa harsotaitoksessa viivytyksettä histologian laboratorioon. Näytteen tulee olla laboratoriossa kello 15:30 mennessä.

TAYS:in ulkopuolelta tuleville näytteille voidaan valita yksi seuraavista tavoista:
1) Näyte jäädytetään Tissue-Tek OCT-mediumiin valettuna ja lähetetään hiilihappojäihin pakattuna kylmälaukussa/styroksilaatikossa histologian laboratorioon. 
2) Näyte voidaan kääriä tuoreena foliotaitokseen (Huom! EI harsotaitokseen!) ja lähettää hiilihappojäihin pakattuna kylmälaukussa/styroksilaatikossa histologian laboratorioon.
3) Näyte voidaan myös lähettää jäädyttämättömänä Histocon-liuoksessa, jossa näyte säilyy 2 vrk jääkaappilämpötilassa.

Kanta-Häme:
Näyte säilytetään ja kuljetetaan Histocon liuoksessa laboratorioon jääkaappilämpötilassa. Näyte säilyy 48h Histocon liuoksessa jona aikana näyte myös lähetetään Tampereelle tutkittavaksi.
Jos näytteenotto tehdään perjantaisin aamupäivällä niin lähetteen ja näytteen tulee olla patologian laboratoriossa viimeistään klo 12.30.

Fiksaatio

Tuorekudosnäyte.

Menetelmä

Jääleiketekniikka ja suora immunovärjäys FITC-konjugoiduilla vasta-aineilla (IgG, IgA, IgM, C3 ja tarvittaessa fibrinogeeni).

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon, vastataan yleensä parina olevan histologisen näytteen yhteydessä. Kiireellisenä pyydetty näyte vastataan 2-5 päivän kuluessa.

Tulkinta

Lausunnossa otetaan kantaa havaittavan immunofluoresenssivärjäytymisen tyypin sopivuudesta spesifeihin ihosairauksiin. Myös negatiivinen tulos voi sulkea pois tiettyjä sairauksia.

Virhelähteet

Fiksaatio formaliinilla estää analyysin. Tuorenäytteen kuivuminen tai vahingoittuminen preanalyyttisesti ovat tyypillisimmät virhelähteet.