Tulosta

Tutkimus:
IHO, IMMUNOFLUORESENSSITUTKIMUS, IgA

Luokitus:
Patologia

Päivitetty:
12.3.2024

4766 • Sk-IF-IgA

Tiedustelut

Kanta-Häme:
Histologian laboratorio p. 03 629 2148
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 03 629 2146

Pirkanmaa:
Histologian laboratorio p. 03 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto . 041 7316 325

Pohjanmaa:
Histologian laboratorio p. 06 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 06 213 2581

Päijät-Häme:
Histologian laboratorio p. 03 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 731 8838

Indikaatiot

Ihokeliakian (dermatitis herpetiformiksen) diagnosointi.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimuspyynnöstä tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista ja statuksesta. Lähete- tai työdiagnoosi on mainittava.

Näyteastia

Pirkanmaa:
Näyte otetaan NaCl-liuoksella kostutetuttuun harso- tai foliotaitokseen.

Kanta-Häme, Pohjanmaa, Päijät-Häme:
Histocon liuosta tiiviskorkkisessa putkessa näytteen säilytykseen ja kuljettamiseen. Tarvittaessa Histocon liuosta saa patologian laboratoriosta.

Näyte

Tuore ihokudosnäyte.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Pirkanmaa:
Näyte toimitetaan NaCl-liuoksella kostutetussa harsotaitoksessa viivytyksettä histologian laboratorioon. Näytteen tulee olla laboratoriossa kello 15:30 mennessä.

TAYS:in ulkopuolelta tuleville näytteille voidaan valita yksi seuraavista tavoista:
1) Näyte jäädytetään Tissue-Tek OCT-mediumiin valettuna ja lähetetään hiilihappojäihin pakattuna kylmälaukussa/styroksilaatikossa histologian laboratorioon. 
2) Näyte voidaan kääriä tuoreena foliotaitokseen (Huom! EI harsotaitokseen!) ja lähettää hiilihappojäihin pakattuna kylmälaukussa/styroksilaatikossa histologian laboratorioon.
3) Näyte voidaan myös lähettää jäädyttämättömänä Histocon-liuoksessa, jossa näyte säilyy 2 vrk jääkaappilämpötilassa.

Kanta-Häme, Pohjanmaa, Päijät-Häme:
Näyte säilytetään ja kuljetetaan Histocon liuoksessa laboratorioon jääkaappilämpötilassa. Näyte säilyy 48h Histocon liuoksessa jona aikana näyte myös lähetetään Tampereelle tutkittavaksi. Jos näytteenotto tehdään perjantaisin aamupäivällä niin lähetteen ja näytteen tulee olla patologian laboratoriossa viimeistään klo 12.30.

Fiksaatio

Tuorekudosnäyte.

Menetelmä

Jääleikemenetelmä ja suora immunovärjäys käyttäen FITC-konjugoitua IgA-vasta-ainetta.

Tekotiheys

Arkipäivisin kaksi kertaa viikossa.

Tulos valmiina

10 vuorokauden kuluessa.

Tulkinta

Lausunnossa otetaan kantaa immunofluorenssivärjäytymiseen ja sen sopivuuteen ihokeliakiassa tyypillisesti nähtävään tyyppiin.

Virhelähteet

Fiksaatio estää analyysin ja näytteen kuivuminen tai muuten vahingoittuminen preanalyyttisesti on tyypillisin virhelähde.