Tulosta

Tutkimus:
IHOTTUMANÄYTTEEN HISTOLOGINEN TUTKIMUS

Luokitus:
Patologia

Käyttöönottopäivä:
2.6.2021

4184 • Sk-PADIhot

Tiedustelut

Pirkamaa:
Tekniset ohjeet: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, histologian laboratorio, puh. (03) 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, patologian toimisto, puh. (03) 311 76559

Kanta-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 629 2148
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (03) 629 2146

Päijät-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. 044 719 5452

Indikaatiot

Ihosairauksien histologinen diagnostiikka ihokasvaimia lukuunottamatta.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Lähetetiedoista tulee ilmetä dermatologinen kysymyksenasettelu diagnoosiehdotuksineen. Tarpeellisia ovat täsmälliset tiedot anamneesista, statuksesta ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta. Näytteen täsmällinen ottokohta on erityisen hyödyllinen tieto. Eri kohdista otetut näytteet on eriteltävä selvästi myös lähetteeseen.

Näyteastia

10% puskuroitua formaliinia sisältävä tiiviskorkkinen purkki.

Tarvikkeita voi tilata materiaalit@fimlab.fi. Keskussairaaloissa tarvikkeita voi noutaa patologian laboratoriosta.

Näyte

Laajoissa ihottumissa pitkä ja kapea suikalemainen näyte on usein hyödyllisempi kuin stanssinäyte. Tiettyjä tautitiloja epäiltäessä subcutista on hyvä ottaa mukaan.

Eri topografioista otetut näytteet on eriteltävä omiin purkkeihinsa. Lähetteen ja näytepurkkien tietojen on oltava yhtäpitävät. Näytteiden puristamista ja ruhjomista on vältettävä. Näytteet on laitettava fiksatiiviin välittömästi.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Fiksoidut näytteet säilytetään ja kuljetetaan laboratorioon huoneenlämpötilassa.

Fiksaatio

10% puskuroitu formaliini.

Menetelmä

Parafiinitekniikka ja tapauskohtaisesti patologin harkinnan mukaan erikoistekniikat.

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon. Kiireellisenä pyydetty näyte vastataan 2-5 päivän kuluessa.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto ja histologinen diagnoosi. Tyypillisesti kyseessä on ihottumanäyte, jossa tärkeää on suhteuttaa kliininen ja histologinen kuva toisiinsa, sillä ihottumanäytteissä on morfologisesti päällekkäisyyksiä. Tulkinnan tekee useimmiten dermatopatologiaan erikoistunut lääkäri.

Virhelähteet

Tutkimuksen tyypilliset virhelähteet liittyvät näytteen riittämättömään kokoon, liian pinnalliseen näytteeseen tai epäedustavasta kohdasta leesiota otettuun näytteeseen. Jos pinnan epidermis irtoaa, näytteen tulkittavuus heikentyy huomattavasti. Joitain tauteja ei voi diagnostisoida ilman ihon subcutaaniosaa.