Tulosta

Tutkimus:
IMUSOLMUKKEEN HISTOLOGINEN TUTKIMUS

Luokitus:
Hematologia, Patologia

Käyttöönottopäivä:
24.4.2023

4049 • Ln-PAD

Tiedustelut

Pirkanmaa:
Tekniset ohjeet: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, histologian laboratorio, puh. (03) 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, patologian toimisto, puh. 041 7316 325

Kanta-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 629 2148
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (03) 629 2146

Päijät-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. 041 731 8838

Pohjanmaa:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (06) 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (06) 213 2581

Indikaatiot

Malignit lymfoomat ja niiden epäily imusolmukkeissa. Näytemateriaalista voidaan todeta myös vaihtoehtoiset löydökset, esimerkiksi epiteliaalisten kasvainten etäpesäkkeet.

Vahvoissa lymfoomaepäilyissä on hoidon kannalta tarkoituksenmukaista tehdä rinnakkaistutkimuksena virtaussytometriatutkimus (3746 Ts-HemaFc). Myös genetiikan osoituksia (6208 B-FISHhem) käytetään toisinaan lymfoomadiagnostiikassa.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimuspyynnöstä tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä leikkaukseen tai muuhun näytteenottoon liittyvät havainnot. Lähete- tai työdiagnoosi on mainittava.

Materiaali on toimitettava tuorekudoksena (fiksoimattomana) patologian laboratorioon, jossa se jaetaan tarkoituksenmukaisesti. Jos lähettävässä yksikössä on jo jaettu materiaalia suoraan genetiikalle ja kliinisen kemian hematologialle, tästä on mainittava.

Keskussairaaloiden lymfoomaepäilynäytteet suositellaan otettavaksi aamupäivisin, näytteen kuljetuksen ja tuorenäytteen autolyysin minimoimiseksi. Ts-HemaFc-pyynnöt hoitoyksikön tulee ilmoittaa Fimlabin virtaussytometrialaboratorioon p. 03 311 76535 (viimeistään edellisenä päivänä, jos mahdollista).

Kuljetuksia Tampereelle on useita päivittäin.

Näyteastia

Tuorenäyte kosteassa NaCl-harsotaitoksessa.

Näyte

Tutkimukseen lähetettävän imusolmukkeen valinta on tärkeä. Histopatologiselta kannalta suositeltavimpia ovat kaulan alueen imusolmukkeet. Nivusimusolmukkeita on vältettävä ellei tauti kohdistu nimenomaan niihin. Yleensä on syytä lähettää näytteeksi suurin epänormaalilta näyttävä imusolmuke, joka on pyrittävä poistamaan kokonaan (yhtenä kappaleena) mahdollisimman ehjänä ja vahingoittumattomana. Paksuneulanäyte imusolmukkeesta on aina diagnostisesti huonompi vaihtoehto kuin kokonainen imusolmuke.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Pirkanmaa:
Mahdollisimman kookas imusolmukenäyte pannaan NaCl-liuoksella hyvin kostutettuun sideharsotaitokseen ja toimitetaan välittömästi laboratorioon.

Kanta-Häme ja Päijät-Hämeen keskussairaalat:
Imusolmuke toimitetaan tuoreena Pirkanmaan tapaan patologian laboratorioon, joka jakaa näytteen ja lähettää sen Tampereelle.

Fiksaatio

Tuorenäyte.

Menetelmä

Parafiini-/jääleiketekniikka ja patologin harkinnan mukaan immunohistokemialliset värjäykset.

Tuoremateriaalista tehdään myös virtaussytometrinen analyysi selvässä lymfoomaepäilyssä, jolloin etuna on nopea tulos. Isoimpien kudoskappaleiden kohdalla pyritään ottamaan jäädytykseen kudospankkiin tuorenäytepala ja valmistetaan samalla tuorenäytteestä TouchPrep-laseja.

Tulos valmiina

Histologian näytteet pyritään vastaamaan viivytyksettä. Tavoiteaika normaalin prioriteetin näytteen vastaamiselle on 10-14 kalenteripäivää. Tilastojen mukaan 75% imusolmuketutkimuksista on vastattu 15 kalenteripäivässä.

Tulkinta

Imusolmukkeesta annetaan tulkinta, onko kyseessä hematopatologinen tai muu maligniteetti. Lymfoomat pyritään tyypittämään mahdollisimman tarkasti, uusimmissa luokituksissa tarvittaessa spesifejä geneettisiä lisätutkimuksia varmentavasti käyttäen. Tutkimuskokonaisuudesta annetaan kokoava lausunto ja histologinen diagnoosi, muita tekniikoita käytettäessä myös hematologian virtaussytometrian lausunto ja geneetikon lausunto. Näistä laskutetaan erikseen.

Virhelähteet

Tavallisimmat virhelähteet ovat tuorenäytteen kuivuminen ja autolyysi, jos käsittely ja kuljetus poikkeavasti viivästyy.

Lisätiedot

Pikaleiketutkimusta (4051 Ts-PADpika) voidaan lymfoomatapauksissa käyttää vain näytteen edustavuuden varmistamiseen tai muun taudin metastasoinnin poissulkuun. Pikaleiketutkimuksella ei voida asettaa täsmällistä lymfoomadiagnoosia. Jos näytteestä päätetään tehdä pikaleiketutkimus, on huolehdittava, että näytettä riittää myös muihin mahdollisiin tutkimuksiin. 

Karsinoomametastaasi-imusolmukkeet ja sellaisiksi epäillyt lähetetään tavalliseen tapaan (4056 Ts-PAD-3) fiksoituna 10 % puskuroituun formaliiniin.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
4049 | Ln-PAD Pirkanmaan keskuslaboratorio, Tampere FM4 Kyllä