Tulosta

Tutkimus:
IMUSOLMUKKEEN HISTOLOGINEN TUTKIMUS

Luokitus:
Hematologia, Patologia

Päivitetty:
9.4.2024

4049 • Ln-PAD

Tiedustelut

Kanta-Häme:
Histoolgian laboratorio p. 03 629 2148
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 03 629 2146

Pirkanmaa:
Histologian laboratorio, p. 03 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 7316 325

Pohjanmaa:
Histologian laboratorio p. 06 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 06 213 2581

Päijät-Häme:
Histologian laboratorio p. 03 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 731 8838

Indikaatiot

Imusolmukkeet, muut kiinteän kudoksen kappaleet ja paksuneulanäytteet, joihin liittyy selvä lymfoomaepäily. Lisäksi nimikettä sovelletaan nestenäytteisiin, joihin liittyy lymfoomaepäily, esimerkiksi rinnan implanttilymfoomaan (ALCL), jossa lymfoomasoluja on erityisesti implanttinesteessä. Nimikettä ei sovelleta muissa poistetuissa imusolmukkeissa (hyvänlaatuisen olettama tai tavanomainen muun syövän stagingiin liittyvä tutkimus).

Vahvoissa lymfoomaepäilyissä on hoidon kannalta lähes aina tarkoituksenmukaista tehdä rinnakkaistutkimuksena virtaussytometriatutkimus (3746 Ts-HemaFc). Myös genetiikan osoituksia (6208 B-FISHhem) käytetään toisinaan lymfoomadiagnostiikassa.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimuspyynnöstä tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä leikkaukseen tai muuhun näytteenottoon liittyvät havainnot. Lähete- tai työdiagnoosi on mainittava.

Ensisijassa, kaikki materiaali toimitetaan tuorekudoksena (ilman alkoholi- tai formaliinifiksatiivia) patologian laboratorioon, jossa se jaetaan tarkoituksenmukaisesti eri käyttötarkoituksiin. Nestepitoinen materiaali voidaan lähettää näyteruiskuissa (implanttineste). Jos lähettävässä yksikössä halutaan lähettää suoraan materiaalia genetiikalle, mikrobiologialle tai hematologialle, tästä on tärkeää mainita päällekkäisen työn ja sekaannusten välttämiseksi.

Keskussairaaloiden lymfoomaepäilynäytteet suositellaan otettavaksi aamupäivisin, näytteen kuljetuksen ja tuorenäytteen autolyysin minimoimiseksi. Ts-HemaFc-pyynnöt hoitoyksikön tulee ilmoittaa Fimlabin virtaussytometrialaboratorioon p. 03 311 76535 (viimeistään edellisenä päivänä, jos mahdollista).

Kuljetuksia Tampereelle on useita päivittäin.

Näyteastia

Tuorenäyte kosteassa NaCl-harsotaitoksessa. Neste näyteruiskussa.

Näyte

Tutkimukseen lähetettävän imusolmukkeen valinta on tärkeä. Histopatologiselta kannalta suositeltavimpia ovat kaulan alueen imusolmukkeet. Nivusimusolmukkeita on vältettävä ellei tauti kohdistu nimenomaan niihin. Yleensä on syytä lähettää näytteeksi suurin epänormaalilta näyttävä imusolmuke, joka on pyrittävä poistamaan kokonaan (yhtenä kappaleena) mahdollisimman ehjänä ja vahingoittumattomana. Paksuneulanäyte imusolmukkeesta on aina diagnostisesti huonompi vaihtoehto kuin kokonainen imusolmuke.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Pirkanmaa:
Mahdollisimman kookas imusolmukenäyte pannaan NaCl-liuoksella hyvin kostutettuun sideharsotaitokseen ja toimitetaan välittömästi laboratorioon.

Kanta-Häme, Pohjanmaan ja Päijät-Hämeen keskussairaalat:
Imusolmuke toimitetaan tuoreena Pirkanmaan tapaan patologian laboratorioon, joka jakaa näytteen ja lähettää sen Tampereelle.

Fiksaatio

Tuorenäyte.

Menetelmä

Parafiini-/jääleiketekniikka ja patologin harkinnan mukaan immunohistokemialliset värjäykset.

Tuoremateriaalista tehdään myös virtaussytometrinen analyysi selvässä lymfoomaepäilyssä, jolloin etuna on nopea tulos. Isoimpien kudoskappaleiden kohdalla laboratoriossa pyritään ottamaan syväjäähän kudospala myöhempää diagnostiikkaa varten, esimerkiksi genetiikkaa ajatellen.

Tekotiheys

Arkipäivisin.

Tulos valmiina

10 vuorokauden kuluessa. Jos tutkimukselle tulee jatkotutkimuksia, mahdolliset jatkotutkimukset pidentävät vastausaikaa keskimäärin kahden vuorokauden ajan. Genetiikan jatkotutkimuksia ei tässä arviossa oteta huomioon.

Tulkinta

Imusolmukkeesta annetaan tulkinta, onko kyseessä hematopatologinen tai muu maligniteetti. Lymfoomat pyritään tyypittämään mahdollisimman tarkasti, uusimmissa luokituksissa tarvittaessa spesifejä geneettisiä lisätutkimuksia varmentavasti käyttäen. Tutkimuskokonaisuudesta annetaan kokoava lausunto ja histologinen diagnoosi, muita tekniikoita käytettäessä myös hematologian virtaussytometrian lausunto ja geneetikon lausunto. Näistä laskutetaan erikseen.

Virhelähteet

Tavallisimmat virhelähteet ovat tuorenäytteen kuivuminen ja autolyysi, jos käsittely ja kuljetus poikkeavasti viivästyy.

Lisätiedot

Pikaleiketutkimusta (4051 Ts-PADpika) voidaan lymfoomatapauksissa käyttää vain näytteen edustavuuden varmistamiseen tai muun taudin metastasoinnin poissulkuun. Pikaleiketutkimuksella ei voida asettaa täsmällistä lymfoomadiagnoosia. Jos näytteestä päätetään tehdä pikaleiketutkimus, on huolehdittava, että näytettä riittää myös muihin mahdollisiin tutkimuksiin. 

Karsinoomametastaasi-imusolmukkeet ja sellaisiksi epäillyt lähetetään tavalliseen tapaan (4056 Ts-PAD-3) fiksoituna 10 % puskuroituun formaliiniin.