Tulosta

Tutkimus:
IRTOSOLUTUTKIMUS, MUU

Luokitus:
Patologia

Käyttöönottopäivä:
16.10.2023

3053 • -Syto

Tiedustelut

Kanta-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 629 2149
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (03) 629 2146

Pirkanmaa:
Tekniset ohjeet: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, histologian laboratorio, puh. (03) 311 76529
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, patologian toimisto, puh. 041 7316 325

Pohjanmaa
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (06) 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (06) 213 2581

Päijät-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. 041 731 8838

Indikaatiot

Neoplasiat ja ei-neoplastiset prosessit solututkimuksissa, joilla ei ole omaa tutkimusnimikettä ohjekirjassa (esim. nivelneste, bursa, silmän sidekalvo, iho).

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimuspyyntöön on merkittävä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot. Lähete- tai työdiagnoosi on aina mainittava.

Jos sytologisesta näytteestä halutaan kihtikiteiden tutkimus, on siitä mainittava tutkimuspyynnössä.

Näyteastia

50% etanolia sisältävä tiiviskorkkinen näytepurkki. Etanolia vähintään näytteen tilavuuden verran.

Sivelyvalmisteita varten mattapäinen objektilasi joka identifioidaan lyijykynällä ennen fiksointia.

Kihtikidetutkimusta varten natiivinäyte tai näyte joka fiksoidaan absoluuttisella etanolilla, tiiviskorkkisessa näyteastiassa.

Tarvikkeita voi tilata: 

Pirkanmaa: Tarvikkeita voi tilata materiaalit@fimlab.fi.

Kanta-Häme: Tarvikkeita voi noutaa patologian laboratoriosta.

Päijät-Häme: Tarvikkeet tilataan keskusvaraston kautta, puh: 044-719 5773 tai käyttäen Osti-sovellusta.

Pohjanmaa: Tarvikkeita voi noutaa patologian laboratoriosta.

Näyte

Sytologiset näytteet, joilla ei ole omaa tutkimusnimikettä ohjekirjassa (esim. nivelneste, bursa, silmän sidekalvo, iho). 

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Etanoliin fiksoidut näytteet säilytetään jääkaappilämpötilassa ja toimitetaan laboratorioon huoneenlämpötilassa.  Sivelyvalmiste  fiksoidaan välittömästi sumutteella tai upotetaan 96% etanoliin vähintään 15 minuutiksi. Annetaan kuivua ja toimitetaan kuljetuskotelossa laboratorioon huoneenlämpötilassa. Tarvittaessa natiivina tutkittava kihtikidenäyte toimitetaan laboratorioon mahdollisimman pian.

Fiksaatio

50 % etanoli. Sivelyvalmiste fiksoidaan kaupallisella sumutteella tai upotetaan 15 minuutiksi 96% etanoliin.

Kihtikidetutkimus: natiivinäyte tai absoluuttiseen etanoliin fiksoituna.

Menetelmä

Sytosentrifugointi tai sivelyvalmiste, Papanicolaoun värjäys. Tarvittaessa solublokkivalmiste.

Tulos valmiina

Sytologian näytteet pyritään vastaamaan viivytyksettä. Tavoiteaika normaalin prioriteetin näytteen vastaamiselle on 7-10 kalenteripäivää. Tilastojen mukaan 90% irtosolunäytteistä on vastattu 14 päivässä.

Tulkinta

Tulkinnassa otetaan kantaa, tuleeko kysymykseen esim. kasvainmuutos tai tulehduksellis-reaktiivinen leesio. Tutkimuksesta annetaan sytologinen diagnoosi, Papanicolaoun luokka ja tarvittaessa lausunto. Luotettavan tulkinnan edellytyksinä on hyvä lähete ja edustava näyte. Tarvittaessa tehdään solublokki ja siitä tarvittavat värjäykset. Näistä laskutetaan erikseen.

Virhelähteet

Tuloksen luotettavuutta alentaa tai tulkinnan voi estää kokonaan näissä näytteissä niukka solumäärä.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
3053 | -Syto Pirkanmaan keskuslaboratorio, Tampere FM4 Kyllä