Tulosta

Tutkimus:
IRTOSOLUTUTKIMUS, MUU

Luokitus:
Patologia

Päivitetty:
12.3.2024

3053 • -Syto

Tiedustelut

Kanta-Häme:
Histologian laboratorio p. 03 629 2149
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 03 629 2146

Pirkanmaa:
Histologian laboratorio p. 03 311 76529
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 7316 325

Pohjanmaa
Histologian laboratorio p. 06 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 06 213 2581

Päijät-Häme:
Histologiam laboratorio p. 03 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 731 8838

Indikaatiot

Neoplasiat ja ei-neoplastiset prosessit solututkimuksissa, joilla ei ole omaa tutkimusnimikettä ohjekirjassa (esim. nivelneste, bursa, silmän sidekalvo, iho).

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimuspyyntöön on merkittävä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot. Lähete- tai työdiagnoosi on aina mainittava.

Jos sytologisesta näytteestä halutaan kihtikiteiden tutkimus, on siitä mainittava tutkimuspyynnössä.

Näyteastia

50% etanolia sisältävä tiiviskorkkinen näytepurkki. Etanolia vähintään näytteen tilavuuden verran.

Sivelyvalmisteita varten mattapäinen objektilasi joka identifioidaan lyijykynällä ennen fiksointia.

Kihtikidetutkimusta varten natiivinäyte tai näyte joka fiksoidaan absoluuttisella etanolilla, tiiviskorkkisessa näyteastiassa.

Tarvikkeita voi tilata: 

Pirkanmaa: Tarvikkeita voi tilata materiaalit@fimlab.fi.

Kanta-Häme: Tarvikkeita voi noutaa patologian laboratoriosta.

Päijät-Häme: Tarvikkeet tilataan keskusvaraston kautta, puh: 044-719 5773 tai käyttäen Osti-sovellusta.

Pohjanmaa: Tarvikkeita voi noutaa patologian laboratoriosta.

Näyte

Sytologiset näytteet, joilla ei ole omaa tutkimusnimikettä ohjekirjassa (esim. nivelneste, bursa, silmän sidekalvo, iho). 

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Etanoliin fiksoidut näytteet säilytetään jääkaappilämpötilassa ja toimitetaan laboratorioon huoneenlämpötilassa.  Sivelyvalmiste  fiksoidaan välittömästi sumutteella tai upotetaan 96% etanoliin vähintään 15 minuutiksi. Annetaan kuivua ja toimitetaan kuljetuskotelossa laboratorioon huoneenlämpötilassa. Tarvittaessa natiivina tutkittava kihtikidenäyte toimitetaan laboratorioon mahdollisimman pian.

Fiksaatio

50 % etanoli. Sivelyvalmiste fiksoidaan kaupallisella sumutteella tai upotetaan 15 minuutiksi 96% etanoliin.

Kihtikidetutkimus: natiivinäyte tai absoluuttiseen etanoliin fiksoituna.

Menetelmä

Sytosentrifugointi tai sivelyvalmiste, Papanicolaoun värjäys. Tarvittaessa solublokkivalmiste.

Tekotiheys

Arkipäivisin.

Tulos valmiina

10 vuorokauden kuluessa.  Jos tutkimukselle tulee jatkotutkimuksia, mahdolliset jatkotutkimukset pidentävät vastausaikaa keskimäärin neljän vuorokauden ajan.

Tulkinta

Tulkinnassa otetaan kantaa, tuleeko kysymykseen esim. kasvainmuutos tai tulehduksellis-reaktiivinen leesio. Tutkimuksesta annetaan sytologinen diagnoosi, Papanicolaoun luokka ja tarvittaessa lausunto. Luotettavan tulkinnan edellytyksinä on hyvä lähete ja edustava näyte. Tarvittaessa tehdään solublokki ja siitä tarvittavat värjäykset. Näistä laskutetaan erikseen.

Virhelähteet

Tuloksen luotettavuutta alentaa tai tulkinnan voi estää kokonaan näissä näytteissä niukka solumäärä.