Tulosta

Tutkimus:
ISTUKAN HISTOLOGINEN TUTKIMUS

Luokitus:
Patologia

Päivitetty:
12.3.2024

4424 • Pl-PAD

Tiedustelut

Kanta-Häme:
Histologian laboratorio p. 03 629 2148
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 03 629 2146

Pirkanmaa:
Histologian laboratorio p.03 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 7316 325

Pohjanmaa:
Histologian laboratorio p. 06 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 06 213 2581

Päijät-Häme:
Histologian laboratorio p. 03 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 731 8838

Indikaatiot

Raskauteen liittyvien komplikaatioiden selvittäminen, vastasyntyneen poikkeavaan tilaan liittyvät kysymyksenasettelut, infektioiden osoittaminen, istukka-anomaliat.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimuspyynnöstä tulee ilmetä raskausviikot, keskeiset tiedot graviditeetista, synnytyksestä, tunnistetuista komplikaatioista ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta.

Näyteastia

Tiiviskantinen näyteastia tuorenäytteelle tai 10% puskoroitua formaliinia sisältävä kookas tiiviskantinen näyteastia.

Tarvikkeita voi tilata materiaalit@fimlab.fi. Keskussairaaloissa tarvikkeita voi noutaa patologian laboratoriosta.

Näyte

Pirkanmaa:
Istukka toimitetaan napanuorineen ja kalvoineen tuorenäytteenä laboratorioon.

Kanta-Häme, Pohjanmaa ja Päijät-Häme:
Istukka toimitetaan napanuorineen ja kalvoineen 10% puskuroituun formaliiniin fiksoituna.

Kaksoisistukat toimitetaan napanuorineen ja kalvoineen tuorenäytteenä  laboratorioon.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Fiksoimaton tuorenäyte on toimitettava välittömästi patologian laboratorioon ma-pe klo 8.00 – 15.30 välisenä aikana. Muina aikoina lähetettäviksi aiotut kokonaiset istukat on säilytettävä jääkaapissa kuljetukseen asti. 10% puskuroituun formaliiniin fiksoidut näytteet säilytetään ja toimitetaan laboratorioon huoneenlämpötilassa.

Fiksaatio

Tuorenäyte tai 10% puskuroitu formaliini.

Menetelmä

Istukan makroskooppinen kuvaus sekä parafiinileikkeiden mikroskooppinen tutkimus.

Tekotiheys

Arkipäivisin kaksi kertaa viikossa.

Tulos valmiina

30 vuorokauden kuluessa.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan makroskooppiseen ja mikroskooppisen tutkimukseen perustuen lausunto ja histologinen diagnoosi. Tulkinnassa otetaan kantaa istukan kypsyyteen ja rakenteeseen suhteessa raskauden kestoon, anomalioihin, mahdollisiin infektioihin, iskemiaan, hematoomiin ym. Moniraskauksissa voidaan ottaa kantaa istukoiden rakenteisiin.

Virhelähteet

Jos tuorenäytettä on säilytetty huoneenlämmössä pitkiä aikoja, autolyysi vaikuttaa tulkintaan. Myös infektio voi heikentää tulkittavuutta.