Tulosta

Tutkimus:
KESKUSHERMOSTON ERILLINEN NEUROPATOLOGINEN TUTKIMUS, OBDUKTIONÄYTE

Luokitus:
Patologia

Päivitetty:
12.3.2024

4187 • Cn-PAD

Tiedustelut

Kanta-Häme:
Histologian laboratorio p. 03 629 2148
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 03 629 2146
Obduktioajankohtaa ja vainajia koskevat tiedustelut: Obduktion toimisto p. 03 629 2138

Pirkanmaa:
Histologian laboratorio p. 03 311 76549
Näytepyynnöt ja-vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 7316 325
Obduktiopyyntö ja vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 7316 325
Obduktioajankohtaa ja vainajia koskevat tiedustelut: TAYS obduktio p. 03 311 76619, 03 311 75752 tai 03 311 75751

Pohjanmaa:
Histologian laboratorio, p. 06 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 06 213 2581

Päijät-Häme:
Histologian laboratorio p. 03 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 731 8838

Tulkintaan liittyvät lääketieteelliset kysymykset: neuropatologit oyl Sanna Huovinen 050 4301841, ayl Anne Ahtikoski 041 7324348, el Sinikka Ampuja 041 7306737

Indikaatiot

Keskushermoston erillinen neuropatologinen tutkimus suoritetaan silloin, kun haetaan ensisijaisesti selvitystä potilaan taudinkuvaan keskeisesti liittyneisiin epätavallisiin keskushermoston, ääreishermoston tai lihaksiston oireisiin ja löydöksiin.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Keskushermoston erillinen neutropatologinen tutkimus suoritetaan silloin, kun tutkitaan obduktion yhteydessä irroitettua aivo- ja selkäydinkudosta, mahdollisesti lisäksi myös ääreishermoa ja lihaskudosta. Tutkimuspyynnön tulee sisältää lyhyesti keskeiset tiedot anamneesista, tehdyistä tutkimuksista ja annetuista hoidoista. Nimenomaan neurologisten selvitysten (mm. neuroradiologia, -fysiologia yms.) tulokset tulee selkeästi tuoda esiin. Kliininen kysymyksen asettelu ja erotusdiagnostiset vaihtoehdot ovat tärkeitä. Kliininen kuolemanmekanismi ja kliinikon ja yleispatologin kuolinsyyehdotukset on hyvä pyynnössä mainita.

Tutkimuspyyntö on syytä tehdä vasta, kun ruumiinavauslupa on saatu omaisilta.

Fiksaatio

10% formaliini. Fiksaatioaika vaikuttaa lausunnon valmistumiseen, fiksaatioaika on selvästi tavallista pitempi.

Tekotiheys

Arkipäivisin kerran viikossa.

Tulos valmiina

30 vuorokauden kuluessa. Jos tutkimukselle tulee jatkotutkimuksia, mahdolliset jatkotutkimukset pidentävät vastausaikaa keskimäärin 5 vuorokauden ajan.

Tulkinta

Keskushermoston erillisestä neuropatologisesta tutkimuksesta annetaan lausunto, joka sisältää makroskooppisen ja mikroskooppisen löydöksen ja mahdollisen kuolinsyyehdotuksen. Yleensä neuropatologisesti tunnistettavien sairauksien ja yleisen avauksen löydösten yhteensovittaminen tapahtuu yleisavauksen mikroskopian yhteenvedossa ja johtopäätöksissä.

Lisätiedot

Tutkimuksen suorittamiseen liittyvistä seikoista voi etukäteen neuvotella neuropatologin kanssa, Sanna Huovinen 050 4301841, Anne Ahtikoski 041 7324348.