Tulosta

Tutkimus:
KESKUSHERMOSTON ERILLINEN NEUROPATOLOGINEN TUTKIMUS, OBDUKTIONÄYTE

Luokitus:
Patologia

Käyttöönottopäivä:
24.4.2023

4187 • Cn-PAD

Tiedustelut

Kanta-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 629 2148
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (03) 629 2146
Obduktioajankohtaa ja vainajia koskevat tiedustelut: Obduktion toimisto, puh. (03) 629 2138

Pirkanmaa:
Tekniset ohjeet: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, histologian laboratorio, puh. (3) 311 76549
Näytepyynnöt ja-vastaukset: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, patologian toimisto, puh. 041 7316 325
Obduktiopyyntö ja vastaukset: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, patologian toimisto, puh. 041 7316 325
Obduktioajankohtaa ja vainajia koskevat tiedustelut: TAYS obduktioavustajat, puh. (03) 311 76619, (03) 311 75752 tai (03) 311 75751

Pohjanmaa:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (06) 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (06) 213 2581

Päijät-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. 041 731 8838

Tulkintaan liittyvät lääketieteelliset kysymykset: neuropatologit oyl Sanna Huovinen 050 4301841, ayl Anne Ahtikoski 041 7324348, el Sinikka Ampuja 041 7306737

Indikaatiot

Keskushermoston erillinen neuropatologinen tutkimus suoritetaan silloin, kun haetaan ensisijaisesti selvitystä potilaan taudinkuvaan keskeisesti liittyneisiin epätavallisiin keskushermoston, ääreishermoston tai lihaksiston oireisiin ja löydöksiin.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Keskushermoston erillinen neutropatologinen tutkimus suoritetaan silloin, kun tutkitaan obduktion yhteydessä irroitettua aivo- ja selkäydinkudosta, mahdollisesti lisäksi myös ääreishermoa ja lihaskudosta. Tutkimuspyynnön tulee sisältää lyhyesti keskeiset tiedot anamneesista, tehdyistä tutkimuksista ja annetuista hoidoista. Nimenomaan neurologisten selvitysten (mm. neuroradiologia, -fysiologia yms.) tulokset tulee selkeästi tuoda esiin. Kliininen kysymyksen asettelu ja erotusdiagnostiset vaihtoehdot ovat tärkeitä. Kliininen kuolemanmekanismi ja kliinikon ja yleispatologin kuolinsyyehdotukset on hyvä pyynnössä mainita.

Tutkimuspyyntö on syytä tehdä vasta, kun ruumiinavauslupa on saatu omaisilta.

Fiksaatio

10% formaliini. Fiksaatioaika vaikuttaa lausunnon valmistumiseen, fiksaatioaika on selvästi tavallista pitempi.

Tulos valmiina

Keskushermoston tutkimuksen tavoiteaika lausunnolle on kuukauden kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon. Tilastojen mukaan 90% näistä keskushermostonäytteistä on vastattu 40 kalenteripäivässä. Usein tutkimuskokonaisuuteen voi kuulua useita lausuntoja prosessin edetessä vaiheittain.

Tulkinta

Keskushermoston erillisestä neuropatologisesta tutkimuksesta annetaan lausunto, joka sisältää makroskooppisen ja mikroskooppisen löydöksen ja mahdollisen kuolinsyyehdotuksen. Yleensä neuropatologisesti tunnistettavien sairauksien ja yleisen avauksen löydösten yhteensovittaminen tapahtuu yleisavauksen mikroskopian yhteenvedossa ja johtopäätöksissä.

Lisätiedot

Tutkimuksen suorittamiseen liittyvistä seikoista voi etukäteen neuvotella neuropatologin kanssa, Sanna Huovinen 050 4301841, Anne Ahtikoski 041 7324348.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
4187 | Cn-PAD Kyllä