Tulosta

Tutkimus:
KEUHKOKUDOKSEN ASBESTOOSITUTKIMUS

Luokitus:
Alihankittavat, Patologia

Päivitetty:
12.3.2024

920 • Lu-Asbes

Tiedustelut

Tekniset ohjeet
Työterveyslaitoksen patologian laboratorio (Hki) p. 030 4742964
Asiantuntijaneuvonta Työterveyslaitoksen ylilääkäri 030 474 2604

Kanta-Häme:
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 03 629 2146

Pirkanmaa:
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 7316 325

Pohjanmaa:
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 06 213 2581

Päijät-Häme:
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 044 719 5452

Indikaatiot

Asbestisairauden tai sellaiseksi epäillyn tilan etiologian selvitys kvantitatiivisesti, erityisesti ammattitautiepäilyissä.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimuspyynnöstä tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, erityisesti asbestialtistuksesta. Samaan näytemateriaaliin kohdistuu aina kaksi tutkimusta: tavallinen histologinen tutkimus, jossa otetaan kantaa fibroosiasteeseen tai kasvaimeen diagnooseineen sekä erikseen Työterveyslaitoksen asbestikuituanalyysi. Asbestikuituanalyysiin soveltuu tavallinen parafiiniblokki tai formaliinin fiksoitu kudospala, laboratorio lähettää kudospalan tai yhden blokin analyysiin Työterveyslaitokselle, jolle asbestikuituanalyysit on maassamme keskitetty. Työterveyslaitoksen oma lähetelomake asbestikuituanalyysiin tarvitaan liitteeksi ja se löytyy Työterveyslaitoksen nettisivuilta. Suora linkki ei valitettavasti pysy voimassa.

Pyyntöön on tärkeää kirjata epäily tai tieto asbestialtistuksesta. Hoitava lääkäri saa parhaat anamnestiset tiedot altistuksesta. Näin asbestianalyysi saadaan käynnistettyä, tarvittaessa kliinikon kanssa neuvotellen ja tarkentaen.

Näyteastia

Tiiviskantinen näyteastia. Asbestikuituanalyysiä edeltävästi keuhko- tai pleuranäyte prosessoidaan tavanomaiseen tapaan.

Näyte

Asbestianalyysi tehdään yleensä ns. normaalikudosta edustavasta keuhko- tai pleurablokista tai formaliinissa olevasta kudospalasta (2 cm3), ei mielellään kasvainalueelta.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Poistettu keuhko tai keuhkon lohko lähetetään tuorenäytteenä välittömästi huoneenlämpötilassa patologian laboratorioon.

Perustyöajan ulkopuolisina aikoina lähettävät näytteet fiksoidaan runsaaseen huoneenlämpöiseen 10% puskuroituun formaliiniin. 

Fiksaatio

Tuorenäyte tai 10% puskuroituun formaliiniin fiksoitu näyte. 

Menetelmä

Kyseessä on asbestikuituanalyysi, joka tehdään maassamme keskitetysti Työterveyslaitoksella. Keuhkokappale hajoitetaan tuhkauttamalla ja sen jälkeen siinä olevat asbestikuidut  tunnistetaan ja lasketaan elektronimikroskopian ja röntgenmikroanalyysin avulla. Tulos on kvantitatiivinen.

Tekotiheys

Arkipäivisin kerran viikossa.

Tulos valmiina

30 vuorokauden kuluessa. Kiirehtimistä vaativissa tapauksissa pyydetään ottamaan suoraan yhteyttä Työterveyslaitokseen.

Työterveyslaitos lähettää yleensä vastauksen sekä laboratorioon että hoitavalle lääkärille. Fimlab siirtää vastauksen saadessaan tuloksen potilastietojärjestelmään ja Kantaan.

Tulkinta

Tuloksena annetaan asbestikuitujen lukumäärä per gramma kuivaa keuhkokudosta. Lisäksi ilmoitetaan asbestikuitujen alatyyppi ja annetaan kannanotto, viittaako tulos työperäiseen asbestialtustumiseen ja onko asbestialtistumisella todennäköinen etiologinen yhteys potilaan tautiin. Asbestianalyysin tulkinnan luotettavuutta parantaa yksityiskohtaiset työhistoriatiedot.

Lisätiedot

Asbestikuituanalyysiä varten tarvittavaa formaalinikudospalaa säilytetään patologian laboratoriossa vuosi. Myöhemmin tutkimus tehdään parafiiniblokista.