Tulosta

Tutkimus:
KEUHKON HISTOLOGINEN TUTKIMUS, PARENKYYMITAUDIN SELVITTELY

Luokitus:
Patologia

Päivitetty:
12.3.2024

4188 • Lu-PAD

Tiedustelut

Kanta-Häme:
Histologian laboratorio p. 03 629 2148
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 03 629 2146

Pirkanmaa:
Histologian laboratorio p. 03 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 7316 325

Pohjanmaa:
Histologian laboratorio p. 06 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 06 213 2581

Päijät-Häme:
Histologian laboratorio p. 03 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 731 8838

Indikaatiot

Keuhkon diffuusien tai fokaalisten sairauksien diagnostiikka joko avoimen keuhkobiopsian tekniikalla tai kryobiopsiatekniikalla, indikaatiolla parenkyymisairauden selvittely. Keuhkon kasvainmuutosten radikaalipoistoissa tehdään tutkimuspyyntö 6148 Lu-PAD-4, Keuhkonäytteen histologinen tutkimus, laaja leikkauspreparaatti.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimuspyynnöstä tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä leikkaukseen tai muuhun näytteenottoon liittyvät havainnot. Lähete- tai työdiagnoosi on mainittava. Diffuuseissa taudeissa tulkinnan tarkkuus voi parantua, jos näytemateriaalia saadaan useammasta kuin yhdestä keuhkolohkosta.

Jos halutaan lisäksi Pneumocystis jirovecii -tutkimus tulee siihen ottaa oma tuorenäyte ja tehdä tutkimuspyyntö nimikkeellä 4446 -PncaNhO, Pneumocystis jirovecii, nukleiinihappo. 

Näyteastia

NaCl-liuokseen kostutettu harsotaitos. Laboratorion normaalityöajan ulkopuolella tiiviskantinen näyteastia joka sisältää 10% puskuroitua formaliinia.

Tarvikkeita voi tilata materiaalit@fimlab.fi. Keskussairaaloissa tarvikkeita voi noutaa patologian laboratoriosta.

Näyte

Edustava keuhkokudospala, jonka puristelemista ja ruhjomista on vältettävä. Edustavaksi näytteeksi interstitielleissa keuhkosairauksissa käy myös ns. kryobiopsia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Tuorenäyte toimitetaan välittömästi  NaCl-liuokseen kostutetussa harsotaitoksessa laboratorioon huoneenlämpötilassa. Kookkaammille näytekappaleille pyritään tekemään ns. alipainefiksaatio alveolirakenteen säilyttämiseksi.

Laboratorion normaalin työajan, klo 8.00 -15.30, ulkopuolella näytteet säilytetään ja toimitetaan laboratorioon 10 % puskuroidussa formaliinissa huoneenlämpötilassa.

Fiksaatio

Tuorenäyte. Tarvittaessa 10% puskuroitu formaliini.

Menetelmä

Näytteestä tehdään histologinen tutkimus ja rutiinisti joukko erikoisvärjäyksiä interstitiellien muutosten osoittamiseksi.

Tekotiheys

Arkipäivisin.

Tulos valmiina

14 vuorokauden kuluessa. Jos tutkimukselle tulee jatkotutkimuksia, mahdolliset jatkotutkimukset pidentävät vastausaikaa keskimäärin kahden vuorokauden ajan.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto ja histologinen diagnoosi. Tulkinnassa pyritään ottamaan kantaa diagnoosiehdotuksiin (korrelaatio radiologiaan) ja tunnistamaan spesifejä rakennemuutoksia (patterns), jotka assosioituvat eri keuhkosairauksiin. Interstitielleissa keuhkosairauksissa on usein päällekkäisiä piirteitä, jotka vaikeuttavat tulkintaa, varsinkin jos näyte on vain yhdestä lohkosta ja mahdollisesti yksittäisestä leesiosta.

Virhelähteet

Jos alipainefiksaatiota ei voida tehdä, keuhkokudos on kasaanpaininutta ja arkkitehtuuriltaan vääristynyttä, mikä voi hämärtää muutosten havaitsemista.

Lisätiedot

Avoimesta keuhkobiopsianäytteestä ei ole syytä pyytää kudoksen pikaleiketutkimusta (4051 Ts-PADpika), koska se ei yleensä ole informatiivinen. Kiireisenä pyydetty näyte on parhaimmillaan vastattu seuraavana työpäivänä.