Tulosta

Tutkimus:
KOLONOSKOPIANÄYTTEIDEN HISTOLOGINEN TUTKIMUS

Luokitus:
Patologia

Päivitetty:
12.3.2024

4764 • Ts-PADColo

Tiedustelut

Kanta-Häme:
Histologian laboratorio p. 03 629 2148
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p.03 629 2146

Pirkanmaa:
Histologian laboratorio p. 03 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 7316 325

Pohjanmaa
Histologian laboratorio p. 06 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 06 213 2581

Päijät-Häme:
Histologian laboratorio p. 03 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 731 8838

Indikaatiot

Kolonoskopiatutkimuksessa otettujen biopsianäytteiden diagnostiikka. Tutkimuskokonaisuuteen kuuluu yleensä eriteltyinä biopsioita 1-4 limakalvoalueelta (terminaalisesta ileumista, paksusuolen nousevasta, poikittaisesta ja laskevasta osasta sekä rektumista).

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot. Lähete- tai työdiagnoosi on mainittava. Lähetteen ja eriteltyjen näytepurkkien tietojen on oltava yhtäpitävät.

Näyteastia

10% puskuroitua formaliinia sisältävä tiiviskorkkinen näytepurkki.

Tarvikkeita voi tilata materiaalit@fimlab.fi. Keskussairaaloissa tarvikkeita voi noutaa patologian laboratoriosta.

Näyte

Kaikki kolonoskopian yhteydessä oletut ileumin ja colonin eri osista otetut näytteet. Näytteiden puristamista ja ruhjomista on vältettävä. Eri kohdista otetut näytteet on eriteltävä selvästi myös lähetteeseen.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Formaliinifiksoidut näytteet säilytetään ja toimitetaan laboratorioon huoneenlämpötilassa.

Fiksaatio

10% puskuroitu formaliini.

Menetelmä

Parafiinitekniikka ja tapauskohtaisesti patologin harkinnan mukaiset erikoistekniikat.

Tekotiheys

Arkipäivisin.

Tulos valmiina

14 vuorokauden kuluessa. Jos tutkimukselle tulee jatkotutkimuksia, mahdolliset jatkotutkimukset pidentävät vastausaikaa keskimäärin kahden vuorokauden ajan.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto ja histologinen diagnoosi. Lausunnossa otetaan kantaa tyypillisesti koliitin luonteeseen ja vaikeusasteeseen, mahdollisiin syövän esiastemuutoksiin ja karsinoomaan tai muihin kasvaimiin.

Virhelähteet

Tyypillinen tulkinnan virhelähde on riittämättömät ja pinnalliset näytteet, joiden perusteella varma invaasion osoittaminen jää epävarmaksi. Koliittidiagnostiikassa riittävä biopsiamäärä on olennainen esim. granuloomien osoittamiseksi ja läiskäisen taudin varmentamiseksi.