Tulosta

Tutkimus:
KUDOSNÄYTE, IMMUNOFLUORESENSSITUTKIMUS

Luokitus:
Patologia

Päivitetty:
12.3.2024

4053 • Ts-PAD-IF

Tiedustelut

Kanta-Häme:
Histologian laboratorio p. 03 629 2134
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 03 629 2146

Pirkanmaa:
Histologian laboratorio p. 03 311 75153
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 7316 325

Pohjanmaa:
Histologian laboratorio p. 06 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 06 213 2581

Päijät-Häme:
HIstologian laboratorio p. 03 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 731 8838

Indikaatiot

Kudoksessa olevien antigeenien osoittaminen. IF-tutkimusten yleisin käyttö liittyy iho- ja munuaissairauksien erotusdiagnostiikkaan, joille on omat IF-nimikkeensä 4047 Sk-PAD-IF, 4766 Sk-IF-IgA ja 4066 Ki-PAD-IF.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimuspyynnöstä tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta ja laboratoriolöydöksistä. Lähete- tai työdiagnoosi on mainittava. Aina on ilmoitettava, mitä näytteeksi on lähetetty. Näytevalmistuksen tekniikka on keskitetty Pirkanmaalle.

Pirkanmaa:
Näytteenotosta on ilmoitettava etukäteen histologian laboratorioon, puh. (03) 311 75153.

Näyteastia

Pirkanmaa:
NaCl-liuoksella kostutettu harso- tai foliotaitos.

Kanta-Häme, Pohjanmaa ja Päijät-Häme:
Histocon-liuosta tiiviskorkkisessa putkessa näytteen säilytykseen ja kuljettamiseen. Tarvittaessa liuosta saa patologian laboratoriosta.

Näyte

Tuorekudosnäyte. 

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Pirkanmaa:
Tuorenäyte toimitetaan välittömästi NaCl-liuoksella kostutetussa harsotaitoksessa patologian laboratorioon (immunohistokemia). TAYS:n ulkopuolelta toimitettavat näytteet lähetetään foliotaitoksessa, kylmäpakkausten kanssa kylmälaukussa. Näyte on toimitettava patologian laboratorioon (immunohistokemia) 1-2 tunnin kuluessa näytteenotosta perustyöajan sisällä (klo 8-16). äyte voidaan lähettää myös foliotaitoksessa pakastettuna ja hiilihappojäihin pakattuna kylmälaukussa.

Kanta-Häme, Pohjanmaa ja Päijät-Häme:
Näyte säilytetään ja kuljetetaan Histocon liuoksessa laboratorioon jääkaappilämpötilassa. Näyte säilyy 48h Histocon liuoksessa jona aikana näyte myös lähetetään Tampereelle tutkittavaksi. Jos näytteenotto tehdään perjantaisin aamupäivällä niin lähetteen ja näytteen tulee olla patologian laboratoriossa viimeistään klo 12.30.

Fiksaatio

Tuorekudosnäyte. Formaliinifiksaatio tekee IF-tutkimuksen mahdottomaksi.

Menetelmä

Jääleikemenetelmä ja suora immunovärjäys FITC-konjugoiduilla vasta-aineilla (IgG, IgA, IgM, C3 ja tarvittaessa fibrinogeeni, kappa, lambda, C1q).

Tekotiheys

Arkipäivisin kaksi kertaa viikossa.

Tulos valmiina

14 vuorokauden kuluessa.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto. Lausunnossa annetaan tulkinta perusvalikoiman fluorokromilla leimattujen vasta-aineiden värjäytymisestä ja värjäystuloksen tyypillisestä kliinisestä assosiaatiosta. IF-tulkinta suhteutetaan aina muihin morfologisiin tuloksiin.

Virhelähteet

Näytteen liian pitkä kuljetus, kuivuminen tai muut logistiikkaan liittyvät häiriöt ovat tyypillisiä virhelähteitä ja tulkintaa rajoittavia tekijöitä.