Tulosta

Tutkimus:
KUDOSNÄYTTEEN HISTOLOGINEN TUTKIMUS, LAAJA LEIKKAUSPREPARAATTI

Luokitus:
Patologia

Käyttöönottopäivä:
16.10.2023

4194 • Ts-PAD-4

Tiedustelut

Kanta-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 629 2148
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (03) 629 2146

Pirkanmaa:
Tekniset ohjeet: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, histologian laboratorio, puh. (03) 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, patologian toimisto, puh. 041 7316 325

Pohjanmaa
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (06) 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (06) 213 2581

Päijät-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. 041 731 8838

Indikaatiot

Tutkimusnimikkeeseen kuuluvat esimerkiksi:

  • Kohdun ja sivuelinten muodostama näytekokonaisuus tai muu laaja kohtupreparaatti ilman maligniteettiepäilyä
  • Portion konisaationäytteet (loop-näytteet)
  • Laaja suoliresekaatti ilman maligniteettiepäilyä (mm. Hirschsprung ‐preparaatti)
  • Pahanlaatuisten tai sellaiseksi epäiltyjen ihokasvainten poistonäytteet, joissa on otettava kantaa kasvaimen kokonaispoistoon ja laajemmin poistomarginaaleihin, esim. melanooma. Kappaleen riittävä orientaatio lähettävän yksikön toimesta on kattavien poistomarginaalien tutkimisen edellytys.
  • Muut samantyyppiset leikkauspreparaatit

Huom! Yhteen tutkimuskokonaisuuteen voidaan sisällyttää vain samaan diagnostiseen ongelmaan liittyvät kudosnäytteet. Esimerkiksi leikkauksen yhteydessä poistettu kokonaisuuteen liittymätön ihon luomi on lähetettävä tutkittavaksi omalla pyynnöllään. Jos samassa leikkauksessa poistetaan useampia laajoja kudoskokonaisuuksia, ne on käsiteltävä erillisinä näytteinä ja pyyntöinä.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä, tulkintaan vaikuttavasta hoidoista sekä leikkaukseen liittyvät havainnot. Aina on ilmoitettava mahdollisimman tarkasti, mitä näytteeksi on lähetetty. Lähete- tai työdiagnoosi on mainittava.

  • Yhteen tutkimuskokonaisuuteen voidaan sisällyttää vain samaan diagnostiseen ongelmaan liittyvät kudosnäytteet, esim. leikkauksen yhteydessä poistettu ihon luomi on lähetettävä tutkittavaksi omalla pyynnöllään
  • Jos samassa leikkauksessa poistetaan useampia erillisiä laajoja kudoskokonaisuuksia, on ne käsiteltävä erillisinä näytteinä omilla tutkimuspyynnöillä

 Jos kokonaisena lähetettävästä elimestä on otettu osa esim. tutkimuskäyttöön, geneettisiin tai mikrobiologisiin tutkimuksiin, asiasta on syytä mainita lähetteessä.

Näyteastia

10% puskuroitua formaliinia sisältävä tiiviskantinen näyteastia. Formaliinin tilavuuden on oltava vähintään 2 kertaa näytteen tilavuus.

Tarvikkeita voi tilata materiaalit@fimlab.fi. Keskussairaaloissa tarvikkeita voi noutaa myös patologian laboratoriosta.

Näyte

Poistettu kudos toimitetaan kokonaan histologian  laboratorioon. Näytteiden puristamista, turhaa silpomista ja ruhjomista on vältettävä. Kookkaat elimet on hyvä halkaista fiksaation nopeuttamiseksi. Onteloelimet (esim. suoli) avataan ja tyhjennetään ennen fiksaatiota. Resektiopinnat ym. tunnistamiskohdat on tarvittaessa merkittävä selvästi esim. kudosvärejä tai merkkilankoja käyttäen. Tällaiset merkinnät tulee selittää lähetteessä. Lähetteen ja näytepurkkien tietojen on oltava yhtäpitävät.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Formaliinifiksoidut näytteet säilytetään ja toimitetaan laboratorioon huoneenlämpötilassa.

Fiksaatio

10 % puskuroitu formaliini.

Menetelmä

Parafiinitekniikka ja tapauskohtaisesti patologin harkinnan mukaan erikoistekniikat.

Tulos valmiina

Histologian näytteet pyritään vastaamaan viivytyksettä. Tavoiteaika normaalin prioriteetin ison kirurgisen näytteen vastaamiselle on 12-14 kalenteripäivää. Tilastojen mukaan 90% PAD-4 näytteistä on vastattu 23 kalenteripäivässä.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto ja histologinen diagnoosi. Luotettavan tulkinnan edellytyksenä on hyvä lähete ja edustava, oikealla tavalla käsitelty ja lähetetty näyte. Tulkinnassa otetaan kantaa mahdollisiin kasvainmuutoksiin, tulehduksellisiin tiloihin, anomalioihin, perforaatioihin ja muihin spesifimpiin kysymyksenasetteluihin. Tarvittaessa kasvainmuutoksia ja tulehdustiloja voidaan karakterisoida erikoistekniikoihin. Isommissa kappaleissa toisinaan myös geneettiset menetelmät ovat mahdollisia, niistä sovitaan yleensä erikseen lähettäjän kanssa.

Virhelähteet

Fiksaatio ja kudoksnekroosi ovat kookkaissa kappaleissa toisinaan luotettavaa tutkimusta rajoittava tekijä. Pienet leesiot on hyvä merkitä jo leikkaussalissa, sillä kudoksen ulkonäkö ja ominaisuudet, erityisesti palpaatiotuntuma, muuttuvat fiksaation jälkeen.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
4194 | Ts-PAD-4 Pirkanmaan keskuslaboratorio, Tampere FM4
Päijät-Hämeen keskuslaboratorio, Lahti
Kyllä