Tulosta

Tutkimus:
KUDOSNÄYTE, IN SITU-HYBRIDISAATIOTUTKUMUS

Luokitus:
Patologia

Käyttöönottopäivä:
16.10.2023

4192 • Ts-PAD-ISH

Tiedustelut

Kanta-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 629 2134
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (03) 629 2146

Pirkanmaa:
Tekniset ohjeet: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, histologian laboratorio, puh. (03) 311 75153
Näytevastaukset: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, patologian toimisto, puh. 041 7316 325

Pohjanmaa:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (06) 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (06) 213 2581

Päijät-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. 041 731 8838

Indikaatiot

Nimike liittyy usein toiseen histologiseen nimikkeeseen. Käyttöaiheina esimerkiksi EGFR-onkogeenin geenimonistuman määrittäminen kudosnäytteestä, Ebstein-Barr -viruksen osoittaminen kudosnäytteestä. DM2 (myotoninen dystrofia, tyyppi 2) -taudin mutaation osoittaminen. Kappa ja Lambda plasmasoluklonaliteetin osoitus.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimuspyynnössä tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista ja statuksesta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot. Lähete- tai työdiagnoosi on mainittava. Lisäksi tulee mainita alkuperäinen PAD- tai M-PAD-tutkimusnro, jos näyte on tutkittu aiemmin patologian laboratoriossa.

Näyte

Tutkimuksessa käytetään alkuperäisen PAD-tutkimuksen arkistoitua parafiiniblokkinäytettä tai M-PAD -tutkimuksen arkistoitua jäädytettyä näytettä.

Menetelmä

Spesifeillä DNA- tai RNA-koettimilla tehtävä in situ -hybridisaatio.

Tulos valmiina

In situ hybridisaatiot valmistuvat 1-3 päivän kuluessa patologin tilauksesta. Tuloksen valmistuminen riippuu näytemateriaalista, johon in situ hybridisaatio linkittyy.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausuntomuotoinen tulkinta, jossa otetaan kantaa in situ -tutkimuksen indikaation mukaiseen kysymyksenasetteluun ja mahdollisiin näytemateriaalista johtuviin virhelähteisiin.

Virhelähteet

Yleiset virhelähteet ovat kudosmateriaalin edustavuuteen liittyviä ja in situ -tekniikkaan liittyviä hybdisaatiin ongelmia. Yleensä hybridisaatio toistamalla tekniset ongelmat saadaan ratkaistua, mutta vastaus voi viivästyä.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
4192 | Ts-PAD-ISH Pirkanmaan keskuslaboratorio, Tampere FM4 Kyllä