Tulosta

Tutkimus:
KUDOSNÄYTE, IN SITU-HYBRIDISAATIOTUTKUMUS

Luokitus:
Patologia

Päivitetty:
12.3.2024

4192 • Ts-PAD-ISH

Tiedustelut

Kanta-Häme:
Histologian laboratorio p. 03 629 2134
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 03 629 2146

Pirkanmaa:
Histologian laboratorio p. 03 311 75153
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 7316 325

Pohjanmaa:
Histologian laboratorio p. 06 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 06 213 2581

Päijät-Häme:
Histologian laboratorio p. 03 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 731 8838

Indikaatiot

Nimike liittyy usein toiseen histologiseen nimikkeeseen. Käyttöaiheina esimerkiksi EGFR-onkogeenin geenimonistuman määrittäminen kudosnäytteestä, Ebstein-Barr -viruksen osoittaminen kudosnäytteestä. DM2 (myotoninen dystrofia, tyyppi 2) -taudin mutaation osoittaminen. Kappa ja Lambda plasmasoluklonaliteetin osoitus.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimuspyynnössä tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista ja statuksesta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot. Lähete- tai työdiagnoosi on mainittava. Lisäksi tulee mainita alkuperäinen PAD- tai M-PAD-tutkimusnro, jos näyte on tutkittu aiemmin patologian laboratoriossa.

Näyte

Tutkimuksessa käytetään alkuperäisen PAD-tutkimuksen arkistoitua parafiiniblokkinäytettä tai M-PAD -tutkimuksen arkistoitua jäädytettyä näytettä.

Menetelmä

Spesifeillä DNA- tai RNA-koettimilla tehtävä in situ -hybridisaatio.

Tekotiheys

Arkipäivisin.

Tulos valmiina

2 vuorokauden kuluessa.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausuntomuotoinen tulkinta, jossa otetaan kantaa in situ -tutkimuksen indikaation mukaiseen kysymyksenasetteluun ja mahdollisiin näytemateriaalista johtuviin virhelähteisiin.

Virhelähteet

Yleiset virhelähteet ovat kudosmateriaalin edustavuuteen liittyviä ja in situ -tekniikkaan liittyviä hybdisaatiin ongelmia. Yleensä hybridisaatio toistamalla tekniset ongelmat saadaan ratkaistua, mutta vastaus voi viivästyä.