Tulosta

Tutkimus:
KUDOSNÄYTE, IN SITU-HYBRIDISAATIOTUTKUMUS

Luokitus:
Patologia

Käyttöönottopäivä:
8.9.2020

4192 • Ts-PAD-ISH

Tiedustelut

Pirkanmaa:
Tekniset ohjeet: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, histologian laboratorio, puh. (03) 311 75153
Näytevastaukset: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, patologian toimisto, puh. (03) 311 76559
DM (myotoninen dystrofia tyyppi 2): neuromuskulaaripatologian laboratorio, puh. (03) 311 74769 tai solubiologi Joanna Ilvesaro (03) 311 77916
Tulkintaan liittyvät erityiskysymykset: oyl Hannu Haapasalo puh. (03) 311 76560, EBER-tutkimus (EBV) el Martine Vornanen puh. (03) 311 77914

Kanta-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 629 2134
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (03) 629 2146
Tulkintaan liittyvät erityiskysymykset: oyl Hannu Haapasalo puh. (03) 311 76560, EBER-tutkimus (EBV) el Martine Vornanen puh. (03) 311 77914

Päijät-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. 044 719 5452
Tulkintaan liittyvät erityiskysymykset: oyl Hannu Haapasalo puh. (03) 311 76560, EBER-tutkimus (EBV) el Martine Vornanen puh. (03) 311 77914

Indikaatiot

EGFR-onkogeenin geenimonistuman määrittäminen kudosnäytteestä. EBER: Ebstein-Barr -viruksen osoittaminen kudosnäytteestä. DM2 (myotoninen dystrofia, tyyppi 2) -taudin mutaation osoittaminen. Kappa ja Lambda plasmasoluklonaliteetin osoitus.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimuspyynnössä tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista ja statuksesta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot. Lähete- tai työdiagnoosi on mainittava. Lisäksi tulee mainita alkuperäinen PAD- tai M-PAD-tutkimusnro, jos näyte on tutkittu aiemmin patologian laboratoriossa.

Näyte

Tutkimuksessa käytetään alkuperäisen PAD-tutkimuksen arkistoitua parafiiniblokkinäytettä tai M-PAD -tutkimuksen arkistoitua jäädytettyä näytettä.

Menetelmä

Spesifisillä DNA- tai RNA-koettimilla tehtävä in situ -hybridisaatio.

Tulos valmiina

Viikon kuluessa näytteen saapumisesta.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausuntomuotoinen tulkinta, jossa otetaan kantaa in situ -tutkimuksen indikaation mukaiseen kysymyksenasetteluun ja mahdollisiin näytemateriaalista johtuviin virhelähteisiin.

Virhelähteet

Yleiset virhelähteet ovat kudosmateriaalin edustavuuteen liittyviä ja in situ -tekniikkaan liittyviä hybdisaatiin ongelmia. Yleensä hybridisaatio toistamalla tekniset ongelmat saadaan ratkaistua, mutta vastaus voi viivästyä.