Tulosta

Tutkimus:
LIKVORIN IRTOSOLUTUTKIMUS

Luokitus:
Patologia

Käyttöönottopäivä:
16.10.2023

4059 • Li-Syto

Tiedustelut

Kanta-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 629 2149
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (03) 629 2146

Pirkanmaa:
Tekniset ohjeet: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, sytologian laboratorio, puh. (03) 311 76529
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, patologian toimisto, puh. 041 7316 325

Pohjanmaa:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (06) 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (06) 213 2581

Päijät-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. 041 731 8838

Indikaatiot

Keskushermoston erilaiset ei-neoplastiset prosessit ja keskushermoston alueella esiintyvät kasvaimet.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimuspyyntöön on merkittävä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot. Keskushermoston lymfoomaepäilyissä yleensä käytetään virtaussytometriaa tärkeimpänä diagnostisena menetelmänä.

Näyteastia

Tiiviskorkkinen näyteputki jossa 2 ml 96 % etanolia.

Tarvikkeita voi tilata:

Pirkanmaa: Tarvikkeita voi tilata materiaalit@fimlab.fi.

Kanta-Häme: Tarvikkeita voi noutaa patologian laboratoriosta.

Pohjanmaa: Tarvikkeita voi noutaa patologian laboratoriosta.

Päijät-Häme: Tarvikkeet tilataan keskusvaraston kautta, puh: 044-719 5773 tai käyttäen Osti-sovellusta.

Näyte

3 ml aivo-selkäydinnestettä. Mikäli näytemäärä poikkeaa kolmesta millilitrasta, tästä on erikseen mainittava. Mahdollisesta makroskooppisesta artefaktaverestä mainittava lähetteessä.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilytetään jääkaappilämpötilassa ja  toimitetaan laboratorioon huoneenlämpötilassa.

Fiksaatio

96% etanoli.

Menetelmä

Sytosentrifugointi, Papanicolaoun värjäys.

Tulos valmiina

Sytologian näytteet pyritään vastaamaan viivytyksettä. Tavoiteaika normaalin prioriteetin likvorsytologisen näytteen vastaamiselle on 7-10 kalenteripäivää. Tilastojen mukaan 90% likvorin sytologioista on vastattu 6 kalenteripäivässä.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto ja sytologinen diagnoosi. Luotettavan tulkinnan edellytyksinä ovat hyvä lähete ja edustava näyte.

Virhelähteet

Likvorin solunäytteet ovat käytännössä poikkeuksetta niukkasoluisia, eikä esim. sytologisen solublokin tekeminen ole mahdollista.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
4059 | Li-Syto Pirkanmaan keskuslaboratorio, Tampere FM4 Kyllä