Tulosta

Tutkimus:
LUUYTIMEN HISTOLOGINEN TUTKIMUS

Luokitus:
Patologia

Päivitetty:
12.3.2024

4061 • Bm-PAD

Tiedustelut

Kanta-Häme:
Histologian laboratorio p. 03 629 2148
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 03 629 2146

Pirkanmaa:
Histologian laboratorio p. 03 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 7316 325

Pohjanmaa:
Histologian laboratorio p. 06 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 06 213 2581

Päijät-Häme:
Histologian laboratorio p. 03 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 731 8838

Indikaatiot

Hematologisten tautien luuydinvaikutuksen selvittäminen, erityisesti myeloproliferatiiviset ja myelodysplastiset tilat sekä luuytimen fibrotisoivien tai muuten sitä lamaavien kudosmuutosten diagnostiikka.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimuspyynnöstä tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot. Lähete- tai työdiagnoosi on mainittava. Jos materiaalia on lähetetty suoraan myös genetiikan ja kliinisen hematologian (virtaussytomerian) laboratorioihin, tästä on hyvä mainita.

Näyteastia

Pirkanmaa:
10% puskuroitua formaliinia sisältävä tiiviskorkkinen näyteastia.

Tarvikkeita voi tilata materiaalit@fimlab.fi. Keskussairaaloissa tarvikkeita voi noutaa patologian laboratoriosta.

Näyte

Luuydinbiopsianäyte fiksoidaan välittömästi kokonaisena.  Purkkiin on laitettava merkintä, että kysymyksessä on luuydinnäyte.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Formaliinifiksoidut näytteet säilytetään ja toimitetaan laboratorioon huoneenlämpötilassa.

Fiksaatio

10% puskuroitu formaliini.

Menetelmä

Parafiinitekniikka, histologinen tutkimus ja yleensä myös erikoisvärjäykset. Näyte dekalsioidaan varovasti EDTA-menetelmällä, jotta immunohistokemialliset menetelmät olisivat mahdollisia. 

Tekotiheys

Arkipäivisin.

Tulos valmiina

14 vuorokauden kuluessa. Jos tutkimukselle tulee jatkotutkimuksia, mahdolliset jatkotutkimukset pidentävät vastausaikaa keskimäärin kahden vuorokauden ajan.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto ja histologinen diagnoosi, jossa otetaan kantaa luuytimen toimintaan, solujakaumaan ja pyritään tyypittämään mahdollisimman tarkasti maligni tauti. Jos diagnoosi on saatu jo selville muilla näytemateriaaleilla, ei kaikkia lisätutkimuksia tehdä luuydinmateriaalista. Immunohistokemialliset lisätekniikat ovat erikseen laskutettavia.

Virhelähteet

Yleensä imusolmukenäyte on soveliain lymfoomien primaaridiagnostiikkaan. Luuydinnäyte affisioituneelta alueelta yleensä mahdollistaa myös tarkan diagnoosin, kunhan näytelieriöt ovat edustavat.