Tulosta

Tutkimus:
LUUN HISTOLOGINEN TUTKIMUS

Luokitus:
Patologia

Päivitetty:
16.10.2023

4060 • Bo-PAD

Tiedustelut

Kanta-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 629 2148
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (03) 629 2146

Pirkanmaa:
Tekniset ohjeet: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, histologian laboratorio, puh. (03) 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, patologian toimisto, puh. 041 7316 325

Pohjanmaa:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (06) 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (06) 213 2581

Päijät-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. 041 731 8838

Indikaatiot

Luutuumorit, luun tulehdukselliset sairaudet ja muut luun patologiset prosessit. Harvinaisia luun aineenvaihduntatautia, esim. osteomalasiaa, renaalista osteodystrofiaa ym. epäiltäessä on pyydettävä luun histomorfometrista tutkimusta, ks. lisätiedot-kohta.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimuspyynnöstä tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, mahdollisista laboratoriolöydöksistä sekä leikkaukseen liittyvät havainnot. Röntgenologinen löydös on ehdottomasti mainittava. Kliininen diagnoosi on myös lähetteessä mainittava.  Aina on ilmoitettava tarkasti, minkä luun alueelta näyte on otettu ja mitä luun osaa näyte edustaa.

Näyteastia

10% puskuroitua formaliinia sisältävä tiiviskantinen näyteastia. Formaliinia tulee olla näyteastiassa noin vähintään kolminkertainen määrä näytteeseen nähden.

Tarvikkeita voi tilata materiaalit@fimlab.fi. Keskussairaaloissa tarvikkeita voi noutaa patologian laboratoriosta.

Näyte

Patologisen luuprosessin alueelta esim. kauhausnäytteitä, luuporabiopsioita tai pieniä kokonaisia tuumoreita. Näytteen edustavuuteen on kiinnitettävä huomiota. Sellaiset luukasvainnäytteet, joissa erityisesti pyritään kasvaimen radikaaliin poistoon, on lähetettävä luu- ja pehmytkudoksen laajana leikkauspreparaattina (6145 Bo-PAD-4).

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Formaliinifiksoidut näytteet säilytetään ja toimitetaan laboratorioon huoneenlämpötilassa.

Fiksaatio

10% puskuroitu formaliini.

Menetelmä

Dekalsifikaatio, parafiinivalu ja tavanomaiset histologiset leikkeet.

Tulos valmiina

Histologian näytteet pyritään vastaamaan viivytyksettä. Luunäytteissä pakollinen dekalsifikaatio hidastaa merkittävästi prosessia. Tilastojen mukaan 90% luunäytteistä on vastattu 16 kalenteripäivässä.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto ja histologinen diagnoosi. Luotettavan tulkinnan edellytyksinä on hyvä lähete ja edustava näyte. Kauhausnäytteissä materiaalin runsaus helpottaa tulkintaa. Luutuumoreiden diagnostiikassa röntgenlausunto on oltava tiedossa.

Virhelähteet

Osa dekalsifikaatiomenetelmistä tekee immunovärjäysten käytön mahdottomaksi tai epäluotettavaksi ja morfologia muutenkin kärsii dekalsifikaatiosta. Riittävän suuri ja edustava näyte on morfologisessa tulkinnassa tärkeä.

Lisätiedot

Luun histomorfometrinen tutkimus on vaativa tutkimus, jonka vastausaika on 6-8 viikkoa. Fimlab hankkii tämän tutkimuksen alihankintana Itä-Suomen yliopistosta, joka on pitkään profiloitunut alan kliinisen palvelun tarjoajana. Tutkimusta käytetään luun aineenvaihduntasairauksia epäiltäessä Bo-PAD-tutkimuksen lisänä, joten näytemateriaalia on oltava riittävästi.