Tulosta

Tutkimus:
MUNUAISEN HISTOLOGINEN TUTKIMUS

Luokitus:
Alihankittavat, Patologia

Päivitetty:
12.3.2024

4067 • Ki-PAD

Tiedustelut

Kanta-Häme:
Histologian laboratorio p. 03 629 2148
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 03 629 2146

Pirkanmaa:
Histologian laboratorio p. 03 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 7316 325

Pohjanmaa:
HIstologian laboratorio p. 06 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 06 213 2581

Päijät-Häme:
Histologian laboratorio p. 03 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 731 8838

Alihankinnassa olevat:
Huslabin elinsiirto- ja hematopatologian laboratorio p. 050 4279406

Indikaatiot

Diffuusit munuaisparenkyymin sairaudet.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Kanta-Häme:
Näytteenotosta on ilmoitettava viimeistään näytteenottoa edeltävänä päivänä, puh. (03) 629 2148. Myös näytteenoton peruuntumisesta on ilmoitettava. Keskussairaaloiden munuaisbiopsiatutkimukset alihankitaan Huslabista.

Pirkanmaa:
Munuaisbiopsian yhteydessä tehdään automaattisesti aina materiaalin sen salliessa IF-tutkimus ja EM blokkivalmius, josta harkinnan mukaan voidaan pyytää 4065 Ki-PAD-EM –tutkimus. Erityisen kiireelliset näytteet lähetetään paikallisen sopimuksen mukaisesti Huslabiin. Normaalin vastausaikatavoitteen näytteet prosessoidaan ja vastataan Fimlabissa Pirkanmaan laboratoriossa.

Pohjanmaa:
Näytteenotosta on ilmoitettava 3 arkipäivää etukäteen, puh. (06) 213 2582. Myös näytteenoton peruuntumisesta on ilmoitettava. Keskussairaaloiden munuaisbiopsiatutkimukset alihankitaan Huslabista.

Päijät-Häme:
Näytteenotosta on ilmoitettava viimeistään näytteenottoa edeltävänä päivänä, puh. (03) 819 2439. Myös näytteenoton peruuntumisesta on ilmoitettava. Keskussairaaloiden munuaisbiopsiatutkimukset alihankitaan Huslabista.

Näyteastia

Pirkanmaa:
Immunofluoresenssinäyte (IF-näyte) lähetetään tuoreena NaCl kostutetun suodatinpaperin tai harsotaitoksen sisällä. Valomikroskooppinäyte laitetaan 10% puskuroitua formaliinia ja EM-näyte 2 % glutaraldehydiä sisältäviin tiiviskorkkisiin näyteastioihin. 
Tarvikkeita voi tilata materiaalit@fimlab.fi.

Kanta-Häme ja Päijät-Häme:
Valomikroskooppinäyte laitetaan 10% puskuroitua formaliinia sisältävään purkkiin ja immunofluoresenssinäytettä (IF-näyte) Histocon-liuokseen tiiviskorkkisen putkeen. Mikäli otetaan EM-näyte se laitetaan 2 % glutaraldehydiä sisältävään näyteastiaan.
Keskussairaaloissa tarvikkeita voi noutaa patologian laboratoriosta.

Pohjanmaa:
Näyte (karkeaneulabiopsia) tuodaan tuoreena NaCl kostutetun suodatinpaperin tai harsotaitoksen sisällä patologian laboratorioon.

Näyte

Neulabiopsianäytteen lähettäjä jakaa näytteen kahteen tai kolmeen osaan mieluiten mikroskooppia käyttäen. Kuorikerroksen puoleisesta päästä lähtien näytteet otetaan immunofluoresenssia, elektronimikroskopiaa ja valomikroskopiaa varten oheisen kaavion mukaisesti.

munuaisohjeet

Jos glomeruluksia ei riitä kaikkiin tutkimuksiin, elektronimikroskopia jätetään pois ellei ko. tutkimusta pidetä erityisen tarpeellisena diagnostiikan kannalta.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Pirkanmaa:
Tuorenäyte toimitetaan laboratorioon välittömästi. Fiksoidut näytteet säilytetään ja kuljetetaan huoneenlämpötilassa.

Kanta-Häme ja Päijät-Häme:
IF-näyte toimitetaan Histocon liuoksessa laboratorioon ja säilytetään jääkaappilämpötilassa. Näyte säilyy 48h Histocon liuoksessa jääkaappilämpötilassa. Tunnistetarraan merkitään näytteenotto pvm ja aika. Fiksoidut näytteet säilytetään ja kuljetetaan huoneenlämmössä. Jos näytteestä on otettu myös EM-näyte se toimitetaan muiden näytteiden kanssa omassa glutaraldehydi liuoksessaan.

Pohjanmaa:
Tuorenäyte toimitetaan laboratorioon välittömästi.

Fiksaatio

Valomikroskooppinäyte 10% puskuroitu formaliini. IF-näyte tuoreena tai Histocon-liuokseen. EM-näyte 2 % glutaraldehydi.

Menetelmä

Parafiinitekniikka, valomikroskooppinen tutkimus.  Munuaistutkimuskokonaisuuteen kuuluu immunofluoresenssitutkimus ja tarvittaessa myös elektronimikroskooppinen tutkimus.

Tekotiheys

Arkipäivisin.

Tulos valmiina

14 vuorokauden kuluessa.

Munuaisen histologinen tutkimus valmistetaan ja analysoidaan valtaosin Fimlabin patologian laboratoriossa. Poikkeuksena asiakkaan kiireellisenä pyytämät Ki-PAD-tutkimukset sekä keskussairaaloiden näytteet lähetetään paikallisen sopimuksen mukaisesti suoraan pikakuljetuksella alihankintaan Huslabin Transplantaatiolaboratorioon.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto ja histologinen diagnoosi. Käytetyt värjäykset ovat H-E, PAS, Massonin trikromi, Jonesin hopeametenamiini, Acid Fuchsin Orange G (AFOG) ja kongopuna. IF tutkimus sisältää immunovärjäykset  IgG, IgA, IgM, C1q, C3, kappa, lambda ja fibrinogeenivasta-aineilla. Tulkinnassa otetaan kokonaisuutena huomioon  perusmorfologia ja IF-löydös sekä otetaan kantaa EM-näytteen tutkimisen tarpeeseen.

Virhelähteet

Glomeruluksien riittävä määrä on olennaista näytteen tulkittavuudelle ja tämä tulee varmistaa valomikroskopialla ennen IF- ja EM-prosessointia.

Lisätiedot

Jos liitännäistutkimuksena tarvitaan munuaisen elektronimikroskopiatutkimus, se alihankitaan Huslabista.