Tulosta

Tutkimus:
MUNUAISEN HISTOLOGINEN TUTKIMUS

Luokitus:
Alihankittavat, Patologia

Käyttöönottopäivä:
10.8.2021

4067 • Ki-PAD

Tiedustelut

Pirkanmaa:
Tekniset ohjeet: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, histologian laboratorio, puh. (03) 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, patologian toimisto, puh. (03) 311 76559

Kanta-Häme:
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (03) 629 2146

Päijät-Häme:
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. 044 719 5452

Alihankinnassa olevat:
Huslabin elinsiirto- ja hematopatologian laboratorio 050 4279406

Indikaatiot

Diffuusit munuaisparenkyymin sairaudet.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Pirkanmaa:
Munuaisbiopsian yhteydessä tehdään automaattisesti aina materiaalin sen salliessa IF-tutkimus ja EM blokkivalmius, josta harkinnan mukaan voidaan pyytää 4065 Ki-PAD-EM tutkimus. Erityisen kiireelliset näytteet lähetetään paikallisen sopimuksen mukaisesti Huslabiin. Normaalin vastausaikatavoitteen näytteet prosessoidaan ja vastataan Fimlabissa Pirkanmaan laboratoriossa.

Kanta-Häme:
Näytteenotosta on ilmoitettava viimeistään näytteenottoa edeltävänä päivänä, puh. (03) 629 2148. Myös näytteenoton peruuntumisesta on ilmoitettava. Keskussairaaloiden munuaisbiopsiatutkimukset alihankitaan Huslabista.

Päijät-Häme:
Näytteenotosta on ilmoitettava viimeistään näytteenottoa edeltävänä päivänä, puh. (03) 819 2439. Myös näytteenoton peruuntumisesta on ilmoitettava. Keskussairaaloiden munuaisbiopsiatutkimukset alihankitaan Huslabista.

Näyteastia

Pirkanmaa:
Immunofluoresenssinäyte (IF-näyte) lähetetään tuoreena NaCl kostutetun suodatinpaperin tai harsotaitoksen sisällä. Valomikroskooppinäyte laitetaan 10% puskuroitua formaliinia ja EM-näyte 2 % glutaraldehydiä sisältäviin tiiviskorkkisiin näyteastioihin.

Kanta-Häme ja Päijät-Häme:
Immunofluoresenssinäytettä (IF-näyte) varten Histocon-liuosta tiiviskorkkisessa putkessa näytteen säilytykseen ja kuljettamiseen. Valomikroskooppinäyte 10% puskuroitua formaliinia ja EM-näyte 2 % glutaraldehydiä sisältäviin tiiviskorkkisiin näyteastioihin.

Tarvikkeita voi tilata materiaalit@fimlab.fi. Keskussairaaloissa tarvikkeita voi noutaa patologian laboratoriosta.

Näyte

Neulabiopsianäytteen lähettäjä jakaa näytteen kolmeen osaan mieluiten mikroskooppia käyttäen. Kuorikerroksen puoleisesta päästä lähtien näytteet otetaan immunofluoresenssia, elektronimikroskopiaa ja valomikroskopiaa varten oheisen kaavion mukaisesti.

munuaisohjeet

Jos glomeruluksia ei riitä kaikkiin tutkimuksiin, elektronimikroskopia jätetään pois ellei ko. tutkimusta pidetä erityisen tarpeellisena diagnostiikan kannalta.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Pirkanmaa:
Tuorenäyte toimitetaan laboratorioon välittömästi. Fiksoidut näytteet säilytetään ja kuljetetaan huoneenlämpötilassa.

Kanta-Häme ja Päijät-Häme:
IF-näyte toimitetaan Histocon liuoksessa laboratorioon ja säilytetään jääkaappilämpötilassa. Näyte säilyy 48h Histocon liuoksessa jääkaappilämpötilassa. Tunnistetarraan merkitään näytteenotto pvm ja aika. Fiksoidut näytteet säilytetään ja kuljetetaan huoneenlämmössä.

Fiksaatio

Valomikroskooppinäyte 10% puskuroitu formaliini. IF-näyte tuoreena tai Histocon-liuokseen.

EM-näyte 2 % glutaraldehydi.

Menetelmä

Parafiinitekniikka, valomikroskooppinen tutkimus.  Munuaistutkimuskokonaisuuteen kuuluu immunofluoresenssitutkimus ja tarvittaessa myös elektronimikroskooppinen tutkimus.

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon. Kiireellisenä pyydetty näyte vastataan 2-5 päivän kuluessa, riippuen erikoistekniikoista.Munuaisen histologinen tutkimus valmistetaan ja analysoidaan valtaosin Fimlab patologian laboratoriossa. Asiakkaan kiireelliseksi määrittelemät Ki-PAD-tutkimukset lähetetään paikallisen sopimuksen mukaisesti suoraan pikakuljetuksella alihankintaan Huslabin Transplantaatiolaboratorioon.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto ja histologinen diagnoosi. Käytetyt värjäykset ovat H-E, PAS, Massonin trikromi, Jonesin hopeametenamiini, Acid Fuchsin Orange G (AFOG) ja kongopuna. IF tutkimus sisältää immunovärjäykset  IgG, IgA, IgM, C1q, C3, kappa, lambda ja fibrinogeenivasta-aineilla. Tulkinnassa otetaan kokonaisuutena huomioon  perusmorfologia ja IF-löydös sekä otetaan kantaa EM-näytteen tutkimisen tarpeeseen.

Virhelähteet

Glomeruluksien riittävä määrä on olennaista näytteen tulkittavuudelle ja tämä tulee varmistaa valomikroskopialla ennen IF- ja EM-prosessointia.

Lisätiedot

Jos liitännäistutkimukseksi tarvitaan munuaisen elektronimikroskopiatutkimus, se alihankitaan Huslabista.