Tulosta

Tutkimus:
MUNUAINEN, ELEKTRONIMIKROSKOOPPINEN TUTKIMUS

Luokitus:
Alihankittavat, Patologia

Päivitetty:
12.3.2024

4065 • Ki-PAD-EM

Tiedustelut

Kanta-Häme:
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 03 629 2146

Pirkanmaa:
Histologian laboratorio p. 03 311 75153
Näytepyynnöt ja -vastauksetammattilaisille, toimisto p. 041 7316 325

Pohjanmaa:
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 06 213 2581

Päijät-Häme:
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 731 8838

Alihankinnassa olevat:
Huslabin elinsiirto- ja hematopatologian laboratorio p. 050 4279406

Indikaatiot

Munuaisen solujen hienorakennetutkimus on hyödyllinen joidenkin glomerulonefriittien, aineenvaihdunta- ja perinnöllisten glomerulustautien diagnostiikassa.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Kanta-Häme:
Näytteenotosta on ilmoitettava viimeistään näytteenottoa edeltävänä päivänä, puh. (03) 629 2148. Myös näytteenoton peruuntumisesta on ilmoitettava. Keskussairaaloiden munuaisbiopsiatutkimukset alihankitaan Huslabista.

Pirkanmaa:
Munuaisbiopsian tilauksen yhteydessä muodostuu automaattisesti pakettitutkimuksena munuaisen 4066 Ki-PAD-IF- ja 4065 Ki-PAD-EM-tutkimukset. IF-tutkimus tehdään aina materiaalin sen salliessa ja EM-tutkimus harkinnan mukaan, Ki-PAD ja Ki-PAD-IF -tuloksien perusteella.

Pohjanmaa:
Näytteenotosta on ilmoitettava 3 arkipäivää etukäteen, puh. (06) 213 2582. Myös näytteenoton peruuntumisesta on ilmoitettava. Keskussairaaloiden munuaisbiopsiatutkimukset alihankitaan Huslabista.

Päijät-Häme:
Näytteenotosta on ilmoitettava viimeistään näytteenottoa edeltävänä päivänä, puh. (03) 819 2439. Myös näytteenoton peruuntumisesta on ilmoitettava. Keskussairaaloiden munuaisbiopsiatutkimukset alihankitaan Huslabista.

Näyteastia

2% glutaraldehydiä sisältävä tiiviskorkkinen näyteastia. 2 % glutaraldehydi säilyy vain viikon +4 °C:ssa. Yli viikon vanhaa fiksatiivia ei saa käyttää.

Tarvikkeita voi tilata materiaalit@fimlab.fi. Keskussairaaloissa tarvikkeita voi noutaa patologian laboratoriosta.

Näyte

Neulabiopsianäytteen lähettäjä jakaa näytteen kolmeen osaan mieluiten mikroskooppia käyttäen. Kuorikerroksen puoleisesta päästä lähtien näytteet otetaan immunofluoresenssia, elektronimikroskopiaa ja valomikroskopiaa varten oheisen kaavion mukaisesti.

  munuaisohjeet

Jos glomeruluksia ei riitä kaikkiin tutkimuksiin, elektronimikroskopia jätetään pois ellei ko. tutkimusta pidetä erityisen tarpeellisena diagnostiikan kannalta. Kullekin tutkimukselle tarvitaan oma pyyntönsä.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Fiksoitu näyte säilytetään ja toimitetaan laboratorioon mahdollisimman nopeasti huoneenlämpötilassa.

Fiksaatio

2 % glutaraldehydi.

Menetelmä

Näyte prosessoidaan aina Epon-blokiksi, josta tehdään elektronimikroskooppitutkimus tapauskohtaisen harkinnan jälkeen. Blokkivalmiuteen asti valmistumisesta annetaan lausunto ja varsinaisesta tulkinnasta erillinen lausunto.

Tekotiheys

Arkipäivisin kerran viikossa.

Tulos valmiina

30 vuorokauden kuluessa. Kiireellisissä tapauksissa pyydetään ottamaan suoraan yhteyttä Huslabin Transplantaatiolaboratorioon 050 4279406.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto, jossa sovitetaan yhteen perusmorfologian, IF-osuuden ja EM-tutkimuksen tulos.

Virhelähteet

Glomerulusten riittävä määrä biopsiassa tulee varmistaa valomikroskopiassa ennen EM-palan prosessointia.

Lisätiedot

Pirkanmaan osalta osa Ki-PAD lausunnoista ja kaikki Ki-PAD-EM lausunnot alihankitaan Huslabista. Keskussairaaloiden osalta munuaisbiopsiat menevät kaikki Huslabiin.