Tulosta

Tutkimus:
OBDUKTIO, LAPSI

Luokitus:
Patologia

Päivitetty:
21.2.2024

4070 • Pt-Obd-2

Tiedustelut

Pirkanmaa:
Lääketieteellinen obduktiopyyntö ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto, p. 041 7310 811
Vainajien säilytykseen ja luovutukseen liittyvät kysymykset Pirhan vainajatoiminta p. 03 311 75752 (klo 10.00-15.00)
Oikeuslääketieteellisiin avauksiin liittyvät kysymykset THL:n obduktiokoordinaattori p. 029 524 6022

Kanta-Häme:
Lääketieteellinen obduktiopyyntö ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 03 629 2146
Vainajien säilytykseen ja luovutukseen liittyvät kysymykset 0maHämeen obduktion toimisto p. 03 629 2138 (klo 8.00-15.00)
Oikeuslääketieteellisiin avauksiin liittyvät kysymykset THL:n neuvontapalvelu p. 029 524 6074 (ark. klo 8.00-16.00)

Päijät-Häme:
Lääketieteellinen obduktiopyyntö ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 044 7195452
Vainajien säilytykseen ja luovutukseen liittyvät kysymykset PäijätSoten obduktion toimisto p. 03 819 2221
Oikeuslääketieteellisiin avauksiin liittyvät kysymykset THL:n neuvontapalvelu p. 029 524 6074 (arkisin klo. 8.00-16.00)

Pohjanmaa:
Lääketieteellinen obduktiopyyntö ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 06 213 2590
Vainajien säilytykseen ja luovutukseen liittyvät kysymykset ÖVPH:n obduktion toimisto p. 06 213 2590
Oikeuslääketieteellisiin avauksiin liittyvät kysymykset THL:n neuvontapalvelu p. 029 524 6074 (arkisin klo. 8.00-16.00)

Indikaatiot

Kuolemansyyn selvitys ja tautien aiheuttamien elinmuutosten tutkiminen lapsilla ja sikiöillä (yli 22 rv tai yli 500 gr.). Nämä raskausviikko- ja kokorajat alittavat sikiöt kuuluvat tutkimusnimikkeen Ts-Abortti (4034) alle. Mikäli kuolemaan liittyy tekijöitä, jotka edellyttävät oikeuslääketieteellistä kuolemansyyn selvitystä, on tällaisesta kuolemantapauksesta ilmoitettava poliisiviranomaiselle.

Lähete

Lähete tehdään aina lapsen henkilötunnuksella, ei äidin hetulla.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Ruumiinavauspyynnön tulee sisältää lyhyesti keskeiset tiedot anamneesista, tehdyistä tutkimuksista ja annetuista hoidoista. Kliininen kuoleman mekanismi ja kliinikon kuolinsyyehdotukset tulee pyynnössä mainita. Lääketieteellinen ruumiinavaus edellyttää lain mukaan aina lupaa omaiselta. Vastuu luvan pyytämisestä on obduktion pyytäjällä. Luvan olemassaolo varmistetaan pyynnön teon yhteydessä (tilauskäyttöliittymä) ja se riittää patologian yksikölle tiedoksi kuolemansyyn selvittämiseen lääketieteellisella puolella liittyvän lupamenettelyn huomioon ottamisesta. Erityisesti Taysin ja keskussairaaloiden ulkopuolelta tulevien vainajien  sairauskertomusmerkinnät, jotka on tehty riittävällä laajuudella, on toimitettava viipymättä patologian toimistoon. Niitä ei pidä lähettää vainajan mukana. Avauksissa voidaan tarkentavien esitietojen löytämisen osalta hyödyntää sähköistä potilastietojärjestelmää, mutta potilaskansio tulee silti lähettää patologian yksikköön.

Jos hoitanut lääkäri haluaa itse osallistua obduktiodemonstraatioon, siitä on ilmoitettava lähetteessä (lääkärin nimi ja puhelinnumero).

Tekotiheys

Arkipäivisin 1-2 kertaa viikossa.

Tulos valmiina

Kolmen kuukauden kuluessa. 1-2 vuorokauden kuluttua avauksesta annetaan alustava eli makroskooppinen lausunto ja sen jälkeen erillisenä lopullinen eli mikroskooppinen lausunto.

Tulkinta

Ruumiinavauksesta annetaan lausunto, joka sisältää avauslöydöksiin perustuvat kuolinsyyehdotukset. Kudosnäytteiden ja tarvittavien lisätutkimusten perusteella annetaan lopullinen lausunto, kuolinsyyehdotukset ja histologiset diagnoosit.

Lisätiedot

Istukka on lähetettävä sikiön mukana obduktioon. Metabolista tautia epäiltäessä obduktio pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti kuoleman jälkeen. Tällaisesta tapauksesta pyydetään ilmoittamaan etukäteen patologian toimistoon, puh. (03) 311 76969 (Tampere) tai (03) 629 2138 (Hämeenlinna) tai  (03) 819 2221 (Lahti) tai (06) 213 2581 (Vaasa). Metabolisessa avauksessa ennen vainajan obduktioon tuomista on osastolla syytä ottaa fibroblastiviljelynäyte genetiikan tutkimuksiin.

Mikäli on epäselvyyttä siitä, suoritetaanko oikeuslääketieteellinen vai lääketieteellinen ruumiinavaus, hoitava lääkäri voi kysyä neuvoa THL:n valtakunnallisesta oikeuslääketieteellisestä neuvontapalvelusta puh. 029 524 6074 (arkisin klo 8.00-16.00).