Tulosta

Tutkimus:
OBDUKTIO, MIKROBIOLOGINEN

Luokitus:
Patologia

Käyttöönottopäivä:
8.6.2020

4072 • Pt-Obd-4

Tiedustelut

Pirkanmaa:
Lääketieteellinen obduktiopyyntö ja -vastaukset: Fimlabin keskuslaboratorio, patologian toimisto, puh. 041 7310 811
Vainajien säilytykseen ja luovutukseen liittyvät kysymykset: PSHP Toimialue 7, puh. (03) 311 75752 (klo 10.00-15.00)
Oikeuslääketieteellisiin avauksiin liittyvät kysymykset: THL Tampere obduktiokoordinaattori puh. 029 524 6022

Kanta-Häme:
Lääketieteellinen obduktiopyyntö ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (03) 629 2146
Vainajien säilytykseen ja luovutukseen liittyvät kysymykset: Obduktion toimisto, puh. (03) 629 2138 (klo 8.00-15.00)
Oikeuslääketieteellisiin avauksiin liittyvät kysymykset: : THL Neuvontapalvelu, puh. 029 524 6074 (arkisin klo. 8.00-16.00)

Päijät-Häme:
Lääketieteellinen obduktiopyyntö ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. 044 7195452
Vainajien säilytykseen ja luovutukseen liittyvät kysymykset: Obduktion toimisto puh (03) 819 2221
Oikeuslääketieteellisiin avauksiin liittyvät kysymykset: : THL Neuvontapalvelu, puh. 029 524 6074 (arkisin klo. 8.00-16.00)

Indikaatiot

Kuolemansyyn selvitys ja tautien aiheuttamien elinmuutosten tutkiminen. Erityisesti vainajan infektiotaudin aiheuttajan selvittäminen. Sairaalainfektioiden aiheuttajien selvittäminen.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Mikrobiologisesta obduktiosta ilmoitetaan välittömästi obduktiotoimistoon tai obduktioavustajille. Ruumiinavauspyyntö tehdään mahdollisimman nopeasti. Sen tulee sisältää tiedot potilaan infektiotaudista ja sen hoidosta sekä epäillystä aiheuttajasta.

Ruumiinavauspyynnön tulee sisältää lyhyesti keskeiset tiedot anamneesista, tehdyistä tutkimuksista ja annetuista hoidoista. Kliininen kuoleman mekanismi ja kliinikon kuolinsyyehdotukset on hyvä pyynnössä mainita. Lääketieteellinen ruumiinavaus edellyttää lain mukaan aina lupaa omaiselta. Vastuu luvan pyytämisestä on obduktion pyytäjällä. Luvan olemassaolo varmistetaan pyynnön teon yhteydessä (tilauskäyttöliittymä) ja se riittää patologian yksikölle tietona kuolemansyyn selvittämiseen lääketieteellisella puolella liittyvän lupamenettelyn huomioon ottamisesta. Erityisesti Taysin ja keskussairaaloiden ulkopuolelta tulevien vainajien  sairauskertomusmerkinnät jotka on tehty riittävällä laajuudella, on toimitettava viipymättä patologian toimistoon. Niitä ei pidä lähettää vainajan mukana. Usein voidaan esitietojen osalta hyödyntää sähköistä potilastietojärjestelmää, mutta potilaskansio tulee silti lähettää patologian yksikköön.

Jos hoitanut lääkäri haluaa itse osallistua obduktiodemonstraatioon, siitä on ilmoitettava lähetteessä (lääkärin nimi ja puhelinnumero).

Tulos valmiina

Ruumiinavaus pyritään tekemään mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään kahden vuorokauden kuluessa kuolemasta. Jos kuolemasta on kulunut yli kaksi vuorokautta, ei mikrobiologista obduktiota kannata enää tehdä, mutta mikrobiologisia näytteitä voidaan vielä ottaa tavallisessa obduktiossa (4069 Pt-Obd-1).

Tavoiteaika lopulliselle mikroskooppiselle lausunnolle on 3 kk. Makroskooppinen, alustavaksi tulkittava lausunto annetaan yleensä yhden vuorokauden kuluessa ruumiinavauksen suorittamisesta.

Tulkinta

Ruumiinavauksesta annetaan makroskooppinen lausunto, joka sisältää avauslöydöksiin perustuvat kuolinsyyehdotukset. Kudosnäytteiden ja tarvittavien lisätutkimusten perusteella annetaan lopullinen mikroskooppinen lausunto, kuolinsyyehdotukset ja histologiset diagnoosit.

Lisätiedot

Vainaja pitäisi siirtää kylmätiloihin mahdollisimman pian kuoleman jälkeen.

Mikäli on epäselvyyttä siitä, suoritetaanko oikeuslääketieteellinen vai lääketieteellinen ruumiinavaus, hoitava lääkäri voi kysyä neuvoa THL:n valtakunnallisesta oikeuslääketieteellisestä neuvontapalvelusta puh. 029 524 6074 (arkisin klo. 8.00-16.00).

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
4072 | Pt-Obd-4 Ei