Tulosta

Tutkimus:
OHUTNEULABIOPSIATUTKIMUS

Luokitus:
Patologia

Käyttöönottopäivä:
17.10.2023

3990 • Ts-FNAB

Tiedustelut

Kanta-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 629 2149
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (03) 629 2146

Pirkanmaa:
Tekniset ohjeet: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, sytologian laboratorio, puh. (03) 311 76529
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, patologian toimisto, puh. 041 7316 325

Pohjanmaa:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (06) 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (06) 213 2581

Päijät-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. 041 731 8838

Indikaatiot

Malignin kasvaimen toteaminen tai poissulkeminen, eräissä tapauksissa myös erilaisten hyvänlaatuisten tilojen, kuten tulehduksellisten muutosten selvittely.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimuspyyntöön on merkittävä näytteenottopaikka, näytteenottoindikaatio, kysymyksenasettelu, ja keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot. Ohutneulanäytteen kohde on aina mainittava. Yhdessä tutkimuspyynnössä voi olla useampia neulanäytteitä, jos ne kuuluvat samaan ongelmakokonaisuuteen. Kahden eri elimen näytteille tehdään omat tutkimuspyynnöt, kuten myös parillisten elinten eri puolista otetuille näytteille.

Jos kyseessä on lymfoproliferatiiviseen tautiin liittyvä sytologinen diagnostiikka, on hyvä tutustua myös ohjekirjan Imusolmukkeen histologinen tutkimus ohjeisiin materiaalin käsittelystä. Sytologinen näyte ei ole optimaalinen esimerkiksi lymfoomadiagnostiikassa ja käytännössä tulisi tässä asetelmassa turvata virtaussytometrinen näyte (Immunofenotyypitys, veritauti). Näytteen ottaja voi jakaa suoraan tässä tapauksessa ensimmäisen priorisoidun näytteen hematologialle virtaussytometriaan ja loppumateriaalin patologialle, jossa siitä tehdään solublokki.

Näyteastia

Näyte otetaan ruiskuun, josta se siirretään 50% etanolia sisältävään tiiviskorkkiseen näyteastiaan. Etanolia vähintään näytteen tilavuuden verran.

Tarvikkeita voi tilata:

Kanta-Häme: Tarvikkeita voi noutaa patologian laboratoriosta.

Pirkanmaa: Tarvikkeita voi tilata materiaalit@fimlab.fi.

Pohjanmaa: Tarvikkeita voi noutaa patologian laboratoriosta.

Päijät-Häme: Tarvikkeet tilataan keskusvaraston kautta, puh: 044-719 5773 tai käyttäen Osti-sovellusta.

Näyte

Näytteenottoon on kiinnitettävä huomiota, jotta tutkittavaksi lähetettävä näytemateriaali olisi mahdollisimman runsas ja tutkittavan muutoksen suhteen edustava. Ruisku huuhdellaan huolellisesti fiksaationesteellä vetämällä alkoholiseosta ruiskuun ja palauttamalla se takaisin näyteputkeen pari- kolme kertaa.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

50% etanoliin fiksoidut näytteet säilytetään jääkaappilämpötilassa ja toimitetaan laboratorioon huoneenlämpötilassa.

Fiksaatio

50% etanoli.

Menetelmä

Sytosentrifugointi, Papanicolaou-värjäys. Runsaasta näytemateriaalista on usein mahdollista valmistaa solublokki, josta voidaan tehdä täydentäviä immunohistokemiallisia lisätutkimuksia kasvainten kohdalla.

Tulos valmiina

Sytologian näytteet pyritään vastaamaan viivytyksettä. Tavoiteaika normaalin prioriteetin näytteen vastaamiselle on 10-14 kalenteripäivää. Tilastojen mukaan 90% ohutneulanäytteistä on vastattu 14 kalenteripäivässä. Löydöksiä sisältävissä näytteissä käytetään solublokkeja ja erikoisvärjäyksiä, mikä pidentää vasteaikaa.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan sytologinen diagnoosi, Papanicolaoun luokka ja tarvittaessa lausunto. Kilpirauhasen ja haiman/sappiteiden sytologian kohdalla käytetään Bethesda-luokitusta ja sylkirauhasen kohdalla Milanon luokitusta.

Kasvaimista pyritään määrittämään sen alkuperä, tyyppi ja erilaistumisaste. Ohutneulabiopsianäytteiden tulkinnassa luotettavat ja tarkat lähetetiedot ovat olennaisia. Tarkka näytteenottokohde ja saaliin makroskooppinen arviointi ovat myös tärkeitä tietoja näytettä tulkittaessa.

Virhelähteet

Jos tehdään solublokki, sen jälkeen käytettävissä olevissa immunohistokemiallisissa vasta-aineissa on eroja luotettavuudessa alkoholifiksaation jälkeen. Subkutaanisissa pehmytkudoskasvaimissa, erityisesti lipoomissa, saaliiksi saatu solumäärä jää usein niukaksi ja tulkinta epävarmaksi. Tärkein diagnostiikkaa rajoittava syy on näytteen niukkuus, erityisesti poikkeavien solujen suhteellisen matala osuus.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
3990 | Ts-FNAB Pirkanmaan keskuslaboratorio, Tampere FM4 Kyllä