Tulosta

Tutkimus:
PATOLOGIAN KONSULTAATIO

Luokitus:
Patologia

Käyttöönottopäivä:
10.6.2020

4050 • Pt-KonsulP

Tiedustelut

Pirkanmaa:
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, patologian toimisto, puh. (03) 311 76559

Kanta-Häme:
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (03) 629 2146

Päijät-Häme:
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. 044 719 5452

Indikaatiot

Pääindikaatiot ovat:
1) Aikaisemmin otettujen näytteiden pohjalta tehtävä kokonaisselvitys ongelmatapauksissa, jotka eivät ole selvinneet normaalin diagnostiikan puitteissa ja vaativat uuden kliinisen tiedon perusteella uusintatarkastelua tai eri aikoina otettujen näytteiden vertaamista toisiinsa. Pyyntöön voi liittyä myös uusia histologisia tai sytologisia näytteitä.

2) Kliinikon pyytämä toisessa yksikössä otettujen näytteiden uudelleentulkinta.

Konsultaatiotutkimus on ongelmatapauksiin liittyvä erikoistutkimus, joka pohjautuu läheiseen yhteistyöhön patologin ja potilasta hoitavan kliinikon välillä. Nimikettä ei pidä käyttää yksinkertaisen lisäselvityksen saamiseksi aiempaan hiljattain vastattuun näytevastaukseen. Näissä tapauksissa on ensisijaisesti otettava yhteys näytteen vastanneeseen patologiin, joka uusintatarkastuksen perusteella laatii lisälausunnon aikaisempaan tutkimuspyyntöön.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimuspyynnössä on esitettävä kliininen ongelma ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta. Jos tutkimuskokonaisuuteen liittyy Fimlabin toimialueen ulkopuolisten näytteiden uudelleentulkinta ja tutkimuksen pyytäjä on ne jo tilannut, on asiasta mainittava tutkimuspyynnössä. Ulkopuolisessa materiaalissa on hyvä mahdollisimman tarkoin yksilöidä haluttu materiaali (näytenro ym., jos tiedossa).

Laboratorioon on lähetettävä kopio alkuperäisestä näytevastauksesta, jos sellainen sairauskertomuksessa on. Fimlabin pyyntöjärjestelmän ulkopuolisista yksiköistä konsultaatiopyyntö toimitetaan  yhdessä näytelasien ja blokkien kanssa patologian toimistoon.

Pirkanmaa:
Osoite: Fimlab Laboratoriot Oy, Patologian toimisto, Arvo Ylpönkatu 4, PL 66, 33101 Tampere. Kuoren päälle on merkittävä ”Konsultaatio”. Jos kyseessä on tietyn erityisalueen asiantuntemusta vaativa näyte tai halutaan näyte tietylle patologille, tämän voi ilmaista saatekirjeessä.

Kanta-Häme:
Osoite: Fimlab Laboratoriot Oy, Patologian toimisto, Kanta-Hämeen keskussairaala, Ahvenistontie 20, 13530 Hämeenlinna.

Päijät-Häme:
Osoite: Fimlab Laboratoriot Oy, Patologian toimisto, Keskussairaalankatu 7, Päijät-Hämeen keskussairaala, 15850 Lahti.

Näyte

Fimlabin toimialueen ulkopuolelta tuleviin pyyntöihin tulisi aina liittää mukaan alkuperäinen edustava yksi tai useampi näyteblokki lasien oheen.

Menetelmä

Tutkimuksessaan patologi käyttää tarpeellisiksi katsomiaan, parhaan diagnostisen hyödyn antavia menetelmiä.

Tulos valmiina

Lausuntoon tarvittava aika vaihtelee suuresti ongelman luonteen ja materiaalin laajuuden mukaisesti. Varauduttava erikoismenetelmien aiheuttamiin viiveisiin.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto ja histologinen tai sytologinen diagnoosi. Konsultaatiopyynnössä on hyvä ilmaista, mihin erityisesti halutaan lisäselvyyttä. Lisätutkimukset laskutetaan erikseen.