Tulosta

Tutkimus:
PATOLOGIAN KONSULTAATIO, ULKOPUOLINEN

Luokitus:
Patologia

Käyttöönottopäivä:
9.11.2022

4050 • Pt-KonsulP

Tiedustelut

Pirkanmaa:
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, patologian toimisto, puh. (03) 311 76559

Kanta-Häme:
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (03) 629 2146

Päijät-Häme:
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. 044 719 5452

Indikaatiot

Indikaatioina ovat Fimlabin ulkopuolisessa laboratoriossa analysoitujen näytteiden uudelleentulkinta asiakkaan pyytämänä tai Fimlabin materiaalin lähettäminen ulkopuoliseen laboratorioon asiantuntija-arvioon asiakkaan kanssa sovitusti.

Konsultaatiotutkimus on ongelmatapauksiin liittyvä erikoistutkimus, joka pohjautuu läheiseen yhteistyöhön patologin ja potilasta hoitavan kliinikon välillä. Nimikettä ei ole tarkoitettu oman laboratorion aiemmin vastaaman näytteen yksinkertaisten lisäselvityksten saamiseen. Näissä tapauksissa on ensisijaisesti otettava yhteys näytteen vastanneeseen Fimlabin patologiin, tai käyttää aiemmin omassa laboratoriossa analysoitujen tutkimusten lisätutkimuksiin ja uudelleenarviointeihin tarkoitettuja nimimikkeitä Pt-Kons-1, Pt-Kons-2 ja Pt-Kons-3.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimuspyynnössä on esitettävä kliininen ongelma ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta. Jos Fimlabin ulkopuoliset näytteet on pyytäjä jo itse tilannut, on asiasta mainittava tutkimuspyynnössä. Ulkopuolisessa materiaalissa on hyvä mahdollisimman tarkoin yksilöidä haluttu materiaali (ajankohta, elin, näytenro, jos tiedossa).

Fimlabin pyyntöjärjestelmän ulkopuolisista yksiköistä konsultaatiopyynnön mukana toimitetaan alkuperäinen lausunto yhdessä näytelasien ja blokkien kanssa patologian toimistoon.

Pirkanmaa:
Osoite: Fimlab Laboratoriot Oy, Patologian toimisto, Arvo Ylpönkatu 4, PL 66, 33101 Tampere. Kuoren päälle on merkittävä ”Konsultaatio”. Jos kyseessä on tietyn erityisalueen asiantuntemusta vaativa näyte tai halutaan näyte tietylle patologille, tämän voi ilmaista saatekirjeessä.

Kanta-Häme:
Osoite: Fimlab Laboratoriot Oy, Patologian toimisto, Kanta-Hämeen keskussairaala, Ahvenistontie 20, 13530 Hämeenlinna.

Päijät-Häme:
Osoite: Fimlab Laboratoriot Oy, Patologian toimisto, Keskussairaalankatu 7, Päijät-Hämeen keskussairaala, 15850 Lahti.

Näyte

Fimlabin toimialueen ulkopuolelta tuleviin pyyntöihin tulisi aina liittää mukaan alkuperäinen edustava yksi tai useampi näyteblokki lasien oheen.

Menetelmä

Tutkimuksessaan patologi käyttää tarpeellisiksi katsomiaan, parhaan diagnostisen hyödyn antavia menetelmiä.

Tulos valmiina

Lausuntoon tarvittava aika vaihtelee suuresti ongelman luonteen ja materiaalin laajuuden mukaisesti. Varauduttava erikoismenetelmien aiheuttamiin viiveisiin.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto ja histologinen tai sytologinen diagnoosi. Konsultaatiopyynnössä on hyvä ilmaista, mihin kysymykseen erityisesti halutaan lisäselvyyttä vai onko kyseessä tavallinen uudelleenarviointi. Lisätutkimukset laskutetaan erikseen.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
4050 | Pt-KonsulP Ei