Tulosta

Tutkimus:
PERITONEAALINESTEEN IRTOSOLUTUTKIMUS

Luokitus:
Patologia

Käyttöönottopäivä:
10.8.2021

4037 • As-Syto

Tiedustelut

Pirkanmaa:
Tekniset ohjeet: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, sytologian laboratorio, puh. (03) 311 76529
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, patologian toimisto, puh. (03) 311 76559

Kanta-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 629 2149
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (03) 629 2146

Päijät-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. 044 719 5452

Indikaatiot

Neoplasian osoittaminen tai poissulkeminen.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimuspyyntöön on merkittävä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot.

Näyteastia

50% etanoli tiiviskorkkisessa näyteastiassa.

Tarvikkeita voi tilata:

Pirkanmaa: Tarvikkeita voi tilata materiaalit@fimlab.fi.

Kanta-Häme: Tarvikkeita voi noutaa patologian laboratoriosta.

Päijät-Häme: Tarvikkeet tilataan keskusvaraston kautta, puh: 044-719 5773 tai käyttäen Osti-sovellusta.

Näyte

Peritoneaalinestettä.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteeseen lisätään 50% etanolia vähintään näytteen tilavuuden verran. Näyte säilytetään jääkaappilämpötilassa ja toimitetaan laboratorioon huoneenlämpötilassa.

Fiksaatio

50% etanoli.

Menetelmä

Sytosentrifugointi, Papanicolaou-värjäys.

Tulos valmiina

Viikon kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon. Kiireellisenä pyydetty näyte vastataan 2-4 päivän kuluessa. 

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan sytologinen diagnoosi, Papanicolaoun luokka ja tarvittaessa lausunto. Runsaissa näytteissä voidaan usein tehdä solublokki, josta diagnostiikkaa voidaan jatkaa immunohistokemiallisin menetelmin. Näistä laskutetaan erikseen.

Virhelähteet

Solumorfologia voi olla voimakkaasti muuntunut tulehduksen, nekroosin tai hoitojen takia, mikä voi heikentää tulkintaa. Solublokin kyseessä ollessa alkoholifiksaatio voi vaikuttaa joiden vasta-aineiden toimivuuteen.