Tulosta

Tutkimus:
PLEURANESTEEN IRTOSOLUTUTKIMUS

Luokitus:
Patologia

Käyttöönottopäivä:
15.4.2023

4076 • Pf-Syto

Tiedustelut

Pirkanmaa:
Tekniset ohjeet: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, sytologian laboratorio, puh. (03) 311 76529
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, patologian toimisto, puh. 041 7316 325

Kanta-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 629 2149
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (03) 629 2146

Päijät-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. 041 731 8838

Pohjanmaa
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (06) 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (06) 213 2581

Indikaatiot

Neoplasian osoittaminen tai poissulkeminen.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimuspyyntöön on merkittävä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot.

Näyteastia

50 % etanolia sisältävä tiiviskorkkinen näyteastia.

Tarvikkeita voi tilata:

Pirkanmaa: Tarvikkeita voi tilata materiaalit@fimlab.fi.

Kanta-Häme: Tarvikkeita voi noutaa patologian laboratoriosta.

Päijät-Häme: Tarvikkeet tilataan keskusvaraston kautta, puh: 044-719 5773 tai käyttäen Osti-sovellusta.

Pohjanmaa: Tarvikkeita voi noutaa patologian laboratoriosta.

Näyte

Pleuraneste.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteeseen lisätään 50% etanolia vähintään näytteen tilavuuden verran. Fiksoidut näytteet säilytetään jääkaappilämpötilassa ja toimitetaan laboratorioon huoneenlämpötilassa.

Fiksaatio

50 % etanoli.

Menetelmä

Sytosentrifugointi, Papanicolaou-värjäys.

Tulos valmiina

Sytologian näytteet pyritään vastaamaan viivytyksettä. Tavoiteaika normaalin prioriteetin näytteen vastaamiselle on 10-14 kalenteripäivää. Tilastojen mukaan 75% pleuranesteen sytologioista on vastattu 14 kalenteripäivässä. Löydöksiä sisältävissä näytteissä käytetään solublokkeja ja erikoisvärjäyksiä, mikä pidentää vasteaikaa.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan sytologinen diagnoosi, Papanicolaoun luokka ja tarvittaessa lausunto. Runsaissa solumäärissä voidaan tulkinnan apuna käyttää solublokkia, jolloin voidaan tarkentaa diagnoosia immunohistokemiallisin erikoisvärjäyksin. Näistä syntyy viivettä analysointiin.

Virhelähteet

Solumorfologia voi olla voimakkaasti muuntunut tulehduksen, nekroosin tai hoitojen takia, mikä voi heikentää tulkintaa. Solublokin kyseessä ollessa alkoholifiksaatio voi vaikuttaa joiden vasta-aineiden toimivuuteen.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
4076 | Pf-Syto Pirkanmaan keskuslaboratorio, Tampere FM4 Kyllä