Tulosta

Tutkimus:
PROSTATABIOPSIAN HISTOLOGINEN TUTKIMUS

Luokitus:
Patologia

Päivitetty:
12.3.2024

4763 • Ts-PADPros

Tiedustelut

Kanta-Häme:
Histologian laboratorio p. 03 629 2148
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 03 629 2146

Pirkanmaa:
Histologian laboratorio p. 03 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 7316 325

Pohjanmaa:
Histologian laboratorio p. 06 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 06 213 2581

Päijät-Häme:
Histologian laboratorio p. 03 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 731 8838

Indikaatiot

Eturauhassyöpä tai sen epäily.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot. Lähete- tai työdiagnoosi on mainittava. Eri kohdista otetut näytteet on eriteltävä selvästi myös lähetteeseen.

Näyteastia

10% puskuroitua formaliinia sisältävä tiiviskorkkinen näyteastia.

Näyteastioita voi tilata materiaalit@fimlab.fi. Keskussairaaloissa tarvikkeita voi noutaa myös patologian laboratoriosta.

Näyte

Eturauhasbiopsiat lähetetään joko eriteltynä jokainen biopsia omassa purkissaan tai saman puolen näytteet omassa purkissaan (vasen, oikea) tai eriteltynä muulla kliinikon tarkoituksenmukaiseksi katsomalla tavalla.  Näytteiden puristamista, venyttämistä ja ruhjomista on vältettävä. Lähetteen ja näytepurkkien tietojen on oltava yhtäpitävät.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Formaliinifiksoidut näytteet säilytetään ja toimitetaan laboratorioon huoneenlämpötilassa.

Fiksaatio

10% puskuroitu formaliini.

Menetelmä

Parafiinitekniikka ja tapauskohtaisesti patologin harkinnan mukaan erikoistekniikat.

Tekotiheys

Arkipäivisin.

Tulos valmiina

5 vuorokauden kuluessa. Jos tutkimukselle tulee jatkotutkimuksia, mahdolliset jatkotutkimukset pidentävät vastausaikaa keskimäärin kahden vuorokauden ajan.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto ja histologinen diagnoosi. Syöpädiagnoosin yhteydessä täytetään strukturoitu vastaustaulukko lausunnon lisäksi. Pelkän morfologian perusteella epävarmoiksi jäävät löydökset varmistetaan immunohistokemiallisin lisävärjäyksin, jotka laskutetaan erikseen.

Virhelähteet

Eturauhasen reuna-alueilla paksuneulamateriaali voi edustaa ekstraprostaattista kudosta. Epäedustavan materiaalin runsaaseen osuuteen otetaan kantaa lausunnossa.