Tulosta

Tutkimus:
RINNAN HISTOLOGINEN TUTKIMUS, LAAJA LEIKKAUPREPARAATTI

Luokitus:
Patologia

Päivitetty:
17.4.2024

6146 • Br-PAD-4

Tiedustelut

Kanta-Häme:
Histologian laboratorio p. 03 629 2148
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 03 629 2146

Pirkanmaa:
Histologian laboratorio p. 03 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 7316 325

Pohjanmaa:
Histologian laboratorio p. 06 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 06 213 2581

Päijät-Häme:
Histologian laboratorio p. 03 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 731 8838

Indikaatiot

Rinnan alueen pahanlaatuisen muutoksen tai sellaiseksi epäillyn osapoisto tai mastektomiapreparaatti, johon liittyy hoitovasteen arvio, levinneisyystutkimus ja ennustetekijöiden kartoitus. Samaan pyyntöön voi yhdistää kainaloevakuaatiopreparaatin tai muita erillisiä vartijaimusolmuketutkimukseen liittymättömiä imusolmukkeita.

Jos kyseessä on rintaimplanttiin liittyvä lymfoomaepäily ALCL (diagnoosi varmistamaton), lähete tulee olla käytettävissä kun materiaali saapuu laboratorioon, jotta tuorenäytteet voidaan käsitellä oikein.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Lähetetiedoista tulee ilmetä mitä on lähetetty, näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta edeltävästä hoidosta sekä leikkauksenaikaiset havainnot. Lähete- tai työdiagnoosi on mainittava. Jos kokonaisena lähetettävästä elimestä on otettu osa esim. tutkimuskäyttöön, asiasta on syytä mainita lähetteessä. Jos samaan aikaan poistetaan kudosta kummastakin rinnasta, näytteille tarvitaan omat tutkimuspyynnöt.

Rintasyövän diagnostiseen prosessiin kuuluu aina erillinen ennustetekijätutkimus (sisältää ER, PR, Ki67, Her2). Jos se on tehty jo saman syövän diagnostisesta paksuneulamateriaalista, se on hyvä mainita pyynnössä. Pääsääntöisesti ennustetekijätutkimusta ei uusita leikkausmateriaalista, ellei tälle ole selvää aihetta.

Rintaimplanttiin liittyvässä lymfoomassa (ALCL) voidaan käyttää tätä nimikettä, jos diagnoosi on varmistettu. Tällöin toimitetaan resekaatti ja impanttineste ruiskussa laboratorioon, implanttia ei tarvitse toimittaa. Jos lymfoomadiagnoosi on epäilyn asteella, käytetään nimikettä Ln-PAD (4049).

Näyteastia

Tiiviskantinen iso näyteastia tuorenäytteelle, johon mahtuu vähintään kolme kerta näytekappaleen volyymi formaliinia.

Tarvikkeita voi tilata materiaalit@fimlab.fi. Keskussairaaloissa tarvikkeita voi noutaa patologian laboratoriosta.

Näyte

Rinta- ja kainaloevakuaatiopreparaatti. Resektiopinnat ym. tärkeät tunnistamiskohdat on tarvittaessa merkittävä selvästi esim. kudosvärejä tai lähetteessä eriteltyjä merkkiompeleita käyttämällä. Lähetteen ja näytepurkkien tietojen on oltava yhtäpitävät.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Tuore kudosmateriaali toimitetaan välittömästi patologian laboratorioon. Jos näytemateriaalia joudutaan lähettämään laboratorioon päivätyöajan ulkopuolella, se on laitettava välittömästi lähetyspisteessä 10% puskuroituun formaliiniin. Formaliinia oltava riittävästi, vähintään 3x, mielellään 10x näytteen tilavuus. Fiksoitu näyte säilytetään ja toimitetaan laboratorioon huoneenlämmössä.

Jos kookas leikkauspreparaatti lähetetään sopimuksen mukaisesti kauempaa makroskooppista ja mikroskooppista tutkimusta varten, se tulee lähettää tiiviissä astiassa fiksaationesteessä ja osoitteella: Fimlab Laboratoriot Oy, Vastauslähetys 5009400, 33006 TAMPERE.

Fiksaatio

Tuorenäyte tai formaaliin fiksoitu materiaali.

Menetelmä

Parafiinitekniikka ja tapauskohtaisesti patologin harkinnan mukaan erikoistekniikat.

Tekotiheys

Arkipäivisin.

Tulos valmiina

14 vuorokauden kuluessa. Jos tutkimukselle tulee jatkotutkimuksia, mahdolliset jatkotutkimukset pidentävät vastausaikaa keskimäärin kahden vuorokauden ajan.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto ja histologinen diagnoosi. Luotettavan tulkinnan edellytyksenä on hyvä lähete ja edustava näyte. Tulkinta pohjautuu makroskooppisiin sekä histopatologisiin ja morfologisiin arvioihin. Tarvittaessa apuna käytetään erikoismenetelmiä. Kasvainnäytteissä otetaan aina kantaa poistomarginaaleihin, erilaistumisasteeseen ja annetaan TNM-luokituksen mukainen tulos.

Virhelähteet

Puutteellinen fiksaatio voi vaikeuttaa huomattavasti luotettavan tuloksen saamista, aiheuttaen kudoksen autolyysireaktion. Rintakudos voi olla varsin rasvavoittoista, jolloin fiksaatio hidastuu ja prosessoinnissa pitää käyttää normaalista poikkeavia ohjelmia, jotta lopputulos on tulkinnan kannalta tyydyttävä.