Tulosta

Tutkimus:
RINNAN HISTOLOGINEN TUTKIMUS, LAAJA LEIKKAUPREPARAATTI

Luokitus:
Patologia

Päivitetty:
16.10.2023

6146 • Br-PAD-4

Tiedustelut

Kanta-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 629 2148
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (03) 629 2146

Pirkanmaa:
Tekniset ohjeet: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, histologian laboratorio, puh. (03) 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, patologian toimisto, puh. 041 7316 325

Pohjanmaa:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (06) 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (06) 213 2581

Päijät-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. 041 731 8838

Indikaatiot

Rinnan alueen pahanlaatuisen muutoksen tai sellaiseksi epäillyn osapoisto tai mastektomiapreparaatti, johon liittyy hoitovasteen arvio, levinneisyystutkimus ja ennustetekijöiden kartoitus. Samaan pyyntöön voi yhdistää kainaloevakuaatiopreparaatin tai muita erillisiä vartijaimusolmuketutkimukseen liittymättömiä imusolmukkeita.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Lähetetiedoista tulee ilmetä mitä on lähetetty, näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta edeltävästä hoidosta sekä leikkauksenaikaiset havainnot. Lähete- tai työdiagnoosi on mainittava. Jos kokonaisena lähetettävästä elimestä on otettu osa esim. tutkimuskäyttöön, asiasta on syytä mainita lähetteessä.

Jos samaan aikaan poistetaan kudosta kummastakin rinnasta, näytteille tarvitaan omat tutkimuspyynnöt.

Rintasyövän diagnostiseen prosessiin kuuluu aina erillinen ennustetekijätutkimus (sisältää ER, PR, Ki67, Her2). Jos se on tehty jo saman syövän diagnostisesta paksuneulamateriaalista, se on hyvä mainita pyynnössä. Pääsääntöisesti ennustetekijätutkimusta ei uusita leikkausmateriaalista, ellei tälle ole selvää aihetta.

Näyteastia

Tiiviskantinen iso näyteastia tuorenäytteelle, johon mahtuu vähintään kolme kerta näytekappaleen volyymi formaliinia.

Tarvikkeita voi tilata materiaalit@fimlab.fi. Keskussairaaloissa tarvikkeita voi noutaa patologian laboratoriosta.

Näyte

Rinta- ja kainaloevakuaatiopreparaatti. Resektiopinnat ym. tärkeät tunnistamiskohdat on tarvittaessa merkittävä selvästi esim. kudosvärejä tai lähetteessä eriteltyjä merkkiompeleita käyttämällä. Lähetteen ja näytepurkkien tietojen on oltava yhtäpitävät.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Tuore kudosmateriaali toimitetaan välittömästi patologian laboratorioon. Jos näytemateriaalia joudutaan lähettämään laboratorioon päivätyöajan ulkopuolella, se on laitettava välittömästi lähetyspisteessä 10% puskuroituun formaliiniin. Formaliinia oltava riittävästi, vähintään 3x, mielellään 10x näytteen tilavuus. Fiksoitu näyte säilytetään ja toimitetaan laboratorioon huoneenlämmössä.

Jos kookas leikkauspreparaatti lähetetään sopimuksen mukaisesti kauempaa makroskooppista ja mikroskooppista tutkimusta varten, se tulee lähettää tiiviissä astiassa fiksaationesteessä ja osoitteella: Fimlab Laboratoriot Oy, Vastauslähetys 5009400, 33006 TAMPERE.

Fiksaatio

Tuorenäyte tai formaaliin fiksoitu materiaali.

Menetelmä

Parafiinitekniikka ja tapauskohtaisesti patologin harkinnan mukaan erikoistekniikat.

Tulos valmiina

Histologian näytteet pyritään vastaamaan viivytyksettä. Tavoiteaika normaalin prioriteetin ison kirurgisen näytteen vastaamiselle on 12-14 kalenteripäivää. Tilastojen mukaan 90% rintasyöpäresekaateista on vastattu 19 päivässä.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto ja histologinen diagnoosi. Luotettavan tulkinnan edellytyksenä on hyvä lähete ja edustava näyte. Tulkinta pohjautuu makroskooppisiin sekä histopatologisiin ja morfologisiin arvioihin. Tarvittaessa apuna käytetään erikoismenetelmiä. Kasvainnäytteissä otetaan aina kantaa poistomarginaaleihin, erilaistumisasteeseen ja annetaan TNM-luokituksen mukainen tulos.

Virhelähteet

Puutteellinen fiksaatio voi vaikeuttaa huomattavasti luotettavan tuloksen saamista, aiheuttaen kudoksen autolyysireaktion. Rintakudos voi olla varsin rasvavoittoista, jolloin fiksaatio hidastuu ja prosessoinnissa pitää käyttää normaalista poikkeavia ohjelmia, jotta lopputulos on tulkinnan kannalta tyydyttävä.