Tulosta

Tutkimus:
UROGENITAALIALUEEN NÄYTTEEN HISTOLOGINEN TUTKIMUS, LAAJA LEIKKAUPREPARAATTI

Luokitus:
Patologia

Päivitetty:
12.3.2024

6149 • Ug-PAD-4

Tiedustelut

Kanta-Häme:
Histologian laboratorio p. 03 629 2148
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 03 629 2146

Pirkanmaa:
Histologian laboratorio p. 03 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 7316 325

Pohjanmaa:
Histologian laboratorio p. 06 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 06 213 2581

Päijät-Häme:
Histologian laboratorio p. 03 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 731 8838

Indikaatiot

Urogenitaalialueen näytteen (esim. vulva, cervix,  endometrium tai ovario sekä munuainen, virtsarakko, prostata tai kives)  laajat leikkauspreparaatit, joihin usein liittyy pahanlaatuisen kasvaimen levinneisyyden määritys.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Lähetetiedoista tulee ilmetä mitä on lähetetty, näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä leikkauksenaikaiset havainnot. Lähete- tai työdiagnoosi on mainittava. Lähetteen ja näytepurkkien tietojen on oltava yhtäpitävät. Jos kokonaisena lähetettävästä elimestä on otettu osa esim. tutkimuskäyttöön, asiasta on syytä mainita lähetteessä.

Yhteen tutkimuskokonaisuuteen voidaan sisällyttää vain samaan diagnostiseen ongelmaan liittyvät kudosnäytteet. Esimerkiksi leikkauksen yhteydessä poistettu ihon luomi on lähetettävä tutkittavaksi omalla pyynnöllään.

Samassa leikkauksessa poistetut selvästi erilliset laajat kudospreparaatit on käsiteltävä erillisinä näytteinä omilla tutkimuspyynnöillään.

Näyteastia

Tiiviskantinen näyteastia tuorenäytteelle tai 10% puskuroitua formaliinia sisältävä tiiviskantinen näyteastia.

Tarvikkeita voi tilata materiaalit@fimlab.fi. Keskussairaaloissa tarvikkeita voi noutaa patologian laboratoriosta.

Näyte

Urogenitaalialueen näytteet (esim. vulva, cercix, endometrium tai ovario sekä virtsarakko, prostata tai kives) laajat leikkauspreparaatit, joihin usein liittyy pahanlaatuisen kasvaimen levinneisyyden määritys, myös munuaissyöpäpreparaatit.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Pirkanmaa:
Poistettu kudosmateriaali toimitetaan tuoreena tai fiksoituna kokonaan histologian laboratorioon.  Onteloelimet avataan ja puhdistetaan. Resektiopinnat ym. tärkeät tunnistamiskohdat on tarvittaessa merkittävä selvästi esim. kudosvärejä tai lähetteessä eriteltyjä merkkiompeleita käyttämällä.  Näytteiden puristamista, turhaa silpomista ja ruhjomista on vältettävä. Kookkaat elimet on hyvä halkaista fiksaation nopeuttamiseksi. Lähetteen ja näytepurkkien tietojen on oltava yhtäpitävät. 

Jos näytemateriaalia joudutaan lähettämään laboratorioon päivätyöajan ulkopuolella, se on laitettava välittömästi em. tavalla valmisteltuna lähetyspisteessä huoneenlämpöiseen 10% puskuroituun formaliiniin. Formaliinissa näyte säilyy tarvittaessa pitkiä aikoja, eikä tutkittavuus vaarannu.

Jos kookas leikkauspreparaatti lähetetään sopimuksen mukaisesti kauempaa makroskooppista ja mikroskooppista tutkimusta varten, se tulee lähettää tiiviissä astiassa fiksaationesteessä osoitteella: Fimlab Laboratoriot Oy, Vastauslähetys 5009400, 33006 TAMPERE.

Kanta-Häme, Pohjanmaa ja Päijät-Häme:
Näytteet fiksoidaan 10% puskuroituun formaliiniin. Onteloelimet avataan ja puhdistetaan ennen fiksaatiota. Resektiopinnat ym. tärkeät tunnistamiskohdat on tarvittaessa merkittävä selvästi esim. kudosvärejä tai lähetteessä eriteltyjä merkkiompeleita käyttämällä.  Näytteiden puristamista, turhaa silpomista ja ruhjomista on vältettävä. Kookkaat elimet on hyvä halkaista fiksaation nopeuttamiseksi. Lähetteen ja näytepurkkien tietojen on oltava yhtäpitävät.
 
Formaliinifiksoidut näytteet säilytetään ja toimitetaan laboratorioon huoneenlämpötilassa.

Fiksaatio

Tuorenäyte  tai 10% puskuroitu formaliini.

Menetelmä

Parafiinitekniikka ja tapauskohtaisesti patologin harkinnan mukaan erikoistekniikat.

Tekotiheys

Arkipäivisin.

Tulos valmiina

18 vuorokauden kuluessa. Jos tutkimukselle tulee jatkotutkimuksia, mahdolliset jatkotutkimukset pidentävät vastausaikaa keskimäärin kahden vuorokauden ajan.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto ja histologinen diagnoosi. Luotettavan tulkinnan edellytyksenä on hyvä lähete ja edustava näyte. Tulkinta pohjautuu makroskooppisiin sekä histopatologisiin ja morfologisiin arvioihin. Tarvittaessa apuna käytetään erikoismenetelmiä. Näistä laskutetaan erikseen.

Virhelähteet

Tulkinnassa kasvainkudoksen huomattava nekroosi voi aiheuttaa tulkintavaikeuksia. Myös edeltävä neoadjuvanttihoito tai sädehoito voivat aiheuttaa tulkintavaikeuksia, jos säilyneen kasvainkudoksen määrä on hyvin niukka. Radiologinen hoitovastearvio on näissä tapauksissa hyvä mainita, jos se on tiedossa.