Tulosta

Tutkimus:
VARTIJAIMUSOLMUKETUTKIMUS

Luokitus:
Patologia

Päivitetty:
12.3.2024

4765 • Ln-PADSent

Tiedustelut

Kanta-Häme:
Histologian laboratorio p. 03 629 2148
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 03 629 2146

Pirkanmaa:
Histologian laboratorio p. 03 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 7316 325

Pohjanmaa:
Histologian laboratorio p. 06 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 06 213 2581

Päijät-Häme:
Histologian laboratorio p. 03 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 731 8838

Indikaatiot

Kasvaimen paikallisen levinneisyyden toteaminen vartijaimusolmuketasolla. Tämä tutkimusnimike on tarkoitettu leikkauksen aikaiseen kiireelliseen vartijaimusolmukkeen tutkimiseen. Kiireettömän vartijatutkimuksen osalta katso tutkimus 47651, Ln-PADSentF,  Vartijaimusolmuketutkimus, formaliinifiksaatio.

Vartijaimusolmuketutkimuksia tehdään etupäässä rintasyövässä, melanoomassa, gynekologisissa maligniteeteissa ja korva- nenä- ja kurkkutautien erikoisalan maligniteeteissa, kliinikon harkinnan mukaan.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Pyynnöstä tulee ilmetä kasvaintyyppi ja kasvupaikka sekä poistettujen imusolmukkeiden lukumäärä.

Lähetteessä on ilmoitettava puhelinnumero, johon vastaus halutaan.

Kanta-Hämeen keskussairaala:
Tutkimuksesta ilmoitetaan patologian laboratorioon (03) 629 3150, jolloin laboratorion henkilökunta noutaa näytteen leikkaussalin ovelta.

Tays:
Tutkimuksesta ilmoitetaan patologian laboratorioon (03) 311 75199

Vaasan keskussairaala:
Tutkimuksesta ilmoitetaan patologian laboratorioon 06 213 2582

Päijät-Hämeen keskussairaala:
Tutkimuksesta ilmoitetaan patologian laboratorioon 044 7195990

Näyte

Tuore imusolmukenäyte.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Tuorenäyte toimitetaan laboratorioon välittömästi huoneenlämpötilassa kosteassa keittosuolakääreessä.

Menetelmä

Vartijaimusolmukkeista poistetaan jäädytystä ja leikkaamista häiritsevä ympäröivä rasva ja imusolmuke siivutetaan. Jokainen imusolmuke käsitellään kokonaisuutena ja raportoidaan erikseen. Jääleikkeet asetetaan näytelasille ja tulkitaan HE-leikkeistä kuten perinteiset parafiinileikkeet, mutta morfologian laatu ei ole aivan tätä vastaava. Pikasytokeratiinivärjäys parantaa tutkimuksen herkkyyttä ja se tehdään aina rintasyövän vartijatutkimuksessa, toisinaan myös muiden epiteliaalisisten kasvainten vartijoissa.

Tekotiheys

Arkipäivisin.

Tulos valmiina

30 minuutin kuluessa, ensivastaus soittamalla.

Myöhemmin valmistuu pikaleikemateriaalin normaaalisti prosessoitu kontrollimateriaali, josta annetaan erillinen lausunto samalle näytenumerolle. Tämä tapahtuu yleensä leikkauksessa poistetun isomman resekaatin vastaamisen yhteydessä.

Tulkinta

Vartijaimusolmukkeista ilmoitetaan kappalemäärä, läpimitta ja metastastointi sekä suurimman metastaasipesäkkeen läpimitta. Myös mahdollinen imusolmukkeen ulkopuolelle ulottuva kasvu raportoidaan. Tuloksen raportoinnissa rintasyövässä käytetään vakiintunutta luokittelua: ITC (isolated tumor cells) kun kasvainpesäkkeen läpimitta alle 0,2 mm tai alle 200 solua, mikrometastasointi kun läpimitta 0,2 – 2 mm ja makrometastasointi yli 2 mm.

Virhelähteet

Tuloksen luotettavuus riippuu suurelta osin kappaleen tuorekäsittelystä ja jääleikelasien laadusta.