Tulosta

Tutkimus:
VIRTSAN IRTOSOLUTUTKIMUS

Luokitus:
Patologia

Päivitetty:
16.10.2023

4078 • U -Syto

Tiedustelut

Kanta-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 629 2149
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (03) 629 2146

Pirkanmaa:
Tekniset ohjeet: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, sytologian laboratorio, puh. (03) 311 76529
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, patologian toimisto, puh. 041 7316 325

Pohjanmaa:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (06) 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (06) 213 2581

Päijät-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. 041 731 8838

Indikaatiot

Virtsateiden karsinoomien osoittaminen ja seuranta. Kasvainepäilyissä sytologisen tutkimuksen herkkyyden on osoitettu paranevan, kun otetaan erillinen näyte kolmena peräkkäisenä päivänä.

Aiemmin todetun kasvaimen seurantaan katsotaan sytologiselta kannalta riittäväksi kertanäyte hoitoprotokollan ohjaamin väliajoin.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimuspyyntöön on merkittävä näytteenottoindikaatio, keskeiset tiedot anamneesista ja erityisesti sytologiseen tulkintaan tiedetysti vaikuttavista hoidosta (esim. BCG). Mahdollisen katetrin tai suolirakon olemassaolosta on aina mainittava lähetteessä. Lisäksi on hyvä mainita, onko kyseessä uusi kasvainepäily, aiemmin todetun uroteelikasvaimen hoidon seuranta vai muu indikaatio. Aiemmin todetun kasvaimen tyyppi ja gradus on hyvä mainita. Jos kyseessä sarjanäyte (esim. kolmena peräkkäisenä aamuna otettu), niin jokainen näyte tarvitsee oman tutkimuspyynnön. 

Potilaan esivalmistelu

Virtsarakko tyhjennetään aamulla, tätä virtsaerää ei oteta talteen.

Näytteeksi otetaan noin kaksi (2) tuntia rakossa ollutta virtsaa. Huolellinen alapesu ja kuivaus ennen näytteenottoa parantaa näytteen laatua. Alkuvirtsa lasketaan hukkaan WC-altaaseen ja kerätään virtsasuihkun keski- ja loppuosa puhtaaseen näytteenottoastiaan. Virtsaa siirretään säilytysnestettä (50% etanoli) sisältävään astiaan yhtä paljon kuin säilytysnestettä on.

Näyteastia

Näytteenottoastia ja säilöntäainetta (50% etanolia joka on värjätty eosiinilla) sisältävä tiiviskorkkinen näytepurkki:

Pirkanmaa: Tarvikkeita voi tilata materiaalit@fimlab.fi.

Kanta-Häme ja Pohjanmaa: Tarvikkeita voi noutaa patologian laboratoriosta.

Päijät-Häme: Tarvikkeet tilataan keskusvaraston kautta, puh: 044-719 5773 tai käyttäen Osti-sovellusta.

Näyte

Noin 2 tuntia rakossa ollut virtsanäyte.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Fiksoitu näyte säilytetään jääkaappilämpötilassa kunnes toimitetaan laboratorioon.

Fiksaatio

50% etanoli.

Menetelmä

Sytosentrifugointi, Papanicolaoun värjäys.

Tulos valmiina

Sytologian näytteet pyritään vastaamaan viivytyksettä. Tavoiteaika normaalin prioriteetin näytteen vastaamiselle on 7-10 kalenteripäivää. Tilastojen mukaan 90% virtsan sytologioista on vastattu 7 kalenteripäivässä.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan sytologinen diagnoosi, Pariisin luokitus ja tarvittaessa lausunto. Luotettavan tulkinnan edellytyksenä on hyvä lähete ja edustava näyte.

Virhelähteet

Tulkintaa haittaa tyypillisimmin solujen voimakas degeneraatio (liian pitkään rakossa ollut virtsa). BCG-hoidot aiheuttavat toisinaan tulkintaongelmia, hoitoon liittyvien reaktiivisten muutosten aste on yksilöllistä.