Tulosta

Tutkimus:
YSKÖKSEN IRTOSOLUTUTKIMUS

Luokitus:
Patologia

Käyttöönottopäivä:
16.10.2023

4080 • Ex-Syto

Tiedustelut

Kanta-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 629 2149
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (03) 629 2146

Pirkanmaa:
Tekniset ohjeet: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, sytologian laboratorio, puh. (03) 311 76529
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, patologian toimisto, puh. 041 7316 325

Pohjanmaa:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (06) 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (06) 213 2581

Päijät-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. 041 731 8838

Indikaatiot

Bronkus- ja keuhkomaligniteettien osoittaminen.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimuspyyntöön on merkittävä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, ja keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, radiologisista löydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta. Jos kyseessä sarjanäyte (esim. kolmena peräkkäisenä aamuna otettu), niin jokainen näyte tarvitsee oman tutkimuspyynnön.

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan kolmena peräkkäisenä päivänä kolmeen eri näytepurkkiin. Edustavin on aamuyskös, joka yskitään ennen aamuateriaa. Näytteen edustavuuden kannalta oleellista on riittävän syvä yskiminen. Tarvittaessa on käytettävä expektorantteja ja mukolyyttejä.

Näyteastia

Tiiviskorkkinen näytepurkki, jossa on 50% etanolia.

Tarvikkeita voi tilata materiaalit@fimlab.fi. Keskussairaaloissa tarvikkeita voi noutaa patologian laboratoriosta.

Näyte

Yskösnäyte syvältä keuhkoista.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

50% etanoliin fiksoidut näytteet säilytetään jääkaappilämpötilassa ja toimitetaan laboratorioon huoneenlämpötilassa.

Fiksaatio

50% etanoli.

Menetelmä

Sively tai sytosentrifugointi, Papanicolaou-värjäys.

Tulos valmiina

Sytologian näytteet pyritään vastaamaan viivytyksettä. Tavoiteaika normaalin prioriteetin näytteen vastaamiselle on 7-10 kalenteripäivää. Tilastojen mukaan 90% yskösnäytteistä on vastattu 10 päivässä.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan sytologinen diagnoosi, Papanicolaoun luokka ja tarvittaessa lausunto. Luotettavan tulkinnan edellytyksenä on hyvä lähete ja edustava näyte.

Virhelähteet

Tavallisin virhelähde on näytteen riittämättömyys, eli solut ainoastaan ylähengitysteistä tai näytteenä on pelkästään sylkeä.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
4080 | Ex-Syto Pirkanmaan keskuslaboratorio, Tampere FM4 Kyllä