Tulosta

Tutkimus:
RESEPTORITUTKIMUS

Luokitus:
Patologia

Päivitetty:
12.3.2024

2575 • Ts-Res

Tiedustelut

Kanta-Häme:
Histologian laboratorio p. 03 629 2134
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 03 629 2146

Pirkanmaa:
Histologian laboratorio p. 03 311 75153
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 7316 325

Pohjanmaa:
Histologian laboratorio p. 06 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 06 213 2581

Päijät-Häme:
Histologian laboratorio p. 03 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 731 8838

Indikaatiot

2575-Res tutkimuspyyntöä käytetään rintarauhassyövän hormoniriippuvuuden, kasvainsolujen jakaantumisaktiviteetin sekä Her2-onkogeenimonistuman toteamiseen hoidon suunnittelua varten. Muissa kasvaimissa voidaan käyttää Her2-määritystä itsenäisenä tutkimuksena 4721 Ts-HER2ISH.

Ts-Res tutkimus on tarkoitettu ennustetekijäpyynnöille kaukometastaaseista sekä Fimlabin ulkopuolisista näytemateriaaleista tehtäville vastaaville analyyseille. 

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Rintasyövän tutkimuskokonaisuuteen tarvitaan yleensä vain yksi pyyntö. Tällaisia nimikkeitä ovat Rinnan histologinen tutkimus, laaja leikkauspreparaatti (6146 Br-PAD-4) tai Rinnan paksuneulabiopsian histologinen tutkimus (6144 Ts-PADBrea) tai levinneessä syövässä muu edustava histologinen kudosnäyte soveltuvalla PAD-pyynnöllä. Värjäyspakettiin kuuluvat estrogeeni- ja progesteronireseptorimääritysten lisäksi myös Ki67-proliferaatioindeksi ja Her2/neu-onkogeenin immunovärjäys ja vastaava geenimonistumatesti. Värjäykset laskutetaan immunohistokemiallisina värjäyksinä ja in situ hybridisaatio -testinä.

Steroidireseptorit (2575 Ts-Res), tutkimuspyyntöä käytetään vain jos tutkimus pyydetään vanhemmasta näytteestä, metastaasista tai toisessa laboratoriossa tutkitusta näytemateriaalista.

Tällöin mahdollisimman tarkat yksilöintitedot ja PAD tulisi mainita lähetetiedoissa. Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta, sekä leikkaukseen tai muuhun näytteenottoon liittyvät havainnot. Lähete- tai työdiagnoosi on mainittava.

Näyte

Formaliinifiksoitu rintasyöpämateriaali tai sytologinen riittävän edustava solublokki.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyteblokki, josta tutkimus halutaan tehtävän, tulee toimittaa Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorioon, patologian toimisto, puh. (03) 311 76559

Osoite: Fimlab Laboratoriot Oy, Vastauslähetys 5009400, 33006 TAMPERE.

Menetelmä

Immunohistokemiallinen estrogeeni- ja progesteronireseptorivärjäys sekä Ki67-värjäys. Her2/neu -onkogeenin monistumatestissä tehdään immunohistokemiallinen Her2-määritys sekä DNA-koettimen avulla tehtävä dual in situ hybridisaatio (DDISH). DDISH jätetään kansainvälisiä suosituksia mukaillen pois, jos immunohistokemiallinen värjäys ennustaa negatiivista in situ -tulosta (IHC 0 tai 1+). In situ -varmennusta ei tehdä myöskään IHC 3+ tuloksissa (positiivinen). Tutkimuksen hinta muodostuu immunohistokemiallisten värjäysten ja in situ -hybridisaatiovärjäyksen hinnasta.

Tekotiheys

Arkipäivisin.

Tulos valmiina

7 vuorokauden kuluessa.

Tulkinta

Estrogeeni- ja progesteronireseptorivärjäykset sekä Ki-67-värjäys analysoidaan kvantitatiivisesti kuva-analyysin avulla. Tulokset ilmoitetaan positiivisten syöpäsolujen %-osuuksina. Her2/neu-tutkimuksesta annetaan lausunto, jossa tulos on immunohistokemiallisen värjäyksen positiivisuusluokka (0-3) ja DDISH-tulos: positiivinen (geenimonistuma) tai negatiivinen (ei geenimonistumaa).

Virhelähteet

Luotettavan tuloksen edellytys on tavoiteaikojen mukaiset preanalyyttiset tekijät kuten kylmäiskemia-aika ja  riittävä fiksaatioaika. Käytettävän näytemateriaalin edustavuus arvioidaan aina tapauskohtaisesti. On tunnettua, ettei geenimonistuma ilmenny välttämättä läheskään kaikissa kasvainsoluissa.