Tulosta

Tutkimus:
RINNAN PAKSUNEULABIOPSIAN HISTOLOGINEN TUTKIMUS

Luokitus:
Patologia

Käyttöönottopäivä:
15.4.2023

6144 • Ts-PADBrea

Tiedustelut

Pirkanmaa:
Tekniset ohjeet: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, histologian laboratorio, puh. (03) 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, patologian toimisto, puh. 041 7316 325

Kanta-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 629 2148
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (03) 629 2146

Päijät-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. 041 731 8838

Pohjanmaa
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (06) 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (06) 213 2581

Indikaatiot

Paksuneulabiopsiadiagnostiikka rintarauhasen muutoksista. Samanaikaisesti otetut eri puolten biopsiat on pyydettävä omina pyyntöinään, mutta saman rinnan eri muutoskohteita voidaan yhdistää samalle pyynnölle. Tutkimus liittyy oleellisena osana esim. rintasyövän seulontaan sen jatkotutkimuksena. 

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, kuten radiologinen löydös ja leesion koko. Lähete- tai työdiagnoosi on mainittava.

Samalla tutkimuspyynnöllä voidaan ottaa samasta rinnasta 1-2 paksuneulanäytettä (eri leesiot). Tavallinen leesiokohtainen biopsioiden kappalemäärä on 3-5 biopsiaa. Toisen puolen rinnasta samaan aikaan otettu näyte pyydetään omalla tutkimuspyynnöllä.

Edustavaksi katsotuista Ts-PADBrea-neulanäytteistä tehdään myös yleensä ennustetekijäpaketti (ER, PR, Ki67, Her2) Pirkanmaalla ja sopimuksen mukaan myös keskussairaaloissa tai muilla rintasyöpäseulontaa tekevillä asiakkailla.

Näyteastia

10% puskuroitua formaliinia sisältävä tiiviskorkkinen näyteastia.

Näyteastioita voi tilata materiaalit@fimlab.fi. Keskussairaaloissa tarvikkeita voi noutaa myös patologian laboratoriosta.

Näyte

Rinnan leesion paksuneulanäyte tai vakuumi-imunäyte. Yleensä näytteeksi otetaan 3-4 lieriötä.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Formaliinifiksoidut näytteet säilytetään ja toimitetaan laboratorioon huoneenlämpötilassa. Rintasyövän ennustetekijätutkimuksen optimaalisen luotettavuuden varmistamiseksi fiksaatioajaksi suositellaan 6 – 72 tuntia.

Fiksaatio

10% puskuroitu formaliina. 

Menetelmä

Parafiinitekniikka ja tapauskohtaisesti patologin harkinnan mukaan erikoistekniikat.

Tulos valmiina

Histologian näytteet pyritään vastaamaan viivytyksettä. Tavoiteaika normaalin prioriteetin näytteen vastaamiselle on 7-10 kalenteripäivää. Tilastojen mukaan 75% rinnan paksuneulanäytteistä on vastattu 8 kalenteripäivässä.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto ja histologinen diagnoosi. Luotettavan tulkinnan edellytyksenä on hyvä lähete ja edustava näyte. Tulkinta pohjautuu makroskooppisiin sekä histopatologisiin ja morfologisiin arvioihin. Tarvittaessa apuna käytetään erikoismenetelmiä.

Virhelähteet

Radiologian ja patologian lausuntoja on keskeistä koordinoidusti vertailla kliinispatologisissa rintameetingeissä, jotta varmistetaan oikea hoitopäätös ja saadaan paras varmuus tutkittavan muutoksen luonteesta.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
6144 | Ts-PADBrea Pirkanmaan keskuslaboratorio, Tampere FM4
Päijät-Hämeen keskuslaboratorio, Lahti
Kyllä