Tulosta

Tutkimus:
RINNAN PAKSUNEULABIOPSIAN HISTOLOGINEN TUTKIMUS

Luokitus:
Patologia

Päivitetty:
16.1.2024

6144 • Ts-PADBrea

Tiedustelut

Kanta-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 629 2148
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (03) 629 2146

Pirkanmaa:
Tekniset ohjeet: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, histologian laboratorio, puh. (03) 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, patologian toimisto, puh. 041 7316 325

Pohjanmaa:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (06) 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (06) 213 2581

Päijät-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. 041 731 8838

Indikaatiot

Paksuneulabiopsiadiagnostiikka rintarauhasen muutoksissa ja rinnan kasvainmuutosten kainalolevinneisyyden selvittelyssä. Samanaikaisesti otetut eri puolten biopsiat on pyydettävä omina pyyntöinään, mutta saman rinnan eri muutoskohteet ja kainalon paksuneulabiopsiat voidaan yhdistää samalle pyynnölle. Tutkimusnimike liittyy myös oleellisena osana rintasyövän seulontaan sen varmitustutkimuksena. 

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, kuten radiologinen löydös ja leesion koko. Lähete- tai työdiagnoosi on mainittava.

Samalla tutkimuspyynnöllä voidaan ottaa samasta rinnasta 1-2 eri kohdasta paksuneulanäytteet. Tavallinen leesiokohtainen biopsioiden kappalemäärä on 3-5 biopsiaa. Kainalon imusolmukebiopsia voidaan yhdistää samalle pyynnölle, jos purkit eritellään pyyntötekstissä. Toisen puolen rinnasta samaan aikaan otettu näyte pyydetään omalla tutkimuspyynnöllä.

Edustavaksi katsotuista Ts-PADBrea-neulanäytteistä tehdään myös yleensä ennustetekijäpaketti (ER, PR, Ki67, Her2) automaattisesti, sillä paksuneulamateriaalista ennustetekijöiden katsotaan olevan fiksaation suhteen tasalaatuisempia ja yhtä luotettavia kuin leikkausmateriaalista tehtynä.

Näyteastia

10% puskuroitua formaliinia sisältävä tiiviskorkkinen näyteastia.

Näyteastioita voi tilata materiaalit@fimlab.fi. Keskussairaaloissa tarvikkeita voi noutaa myös patologian laboratoriosta.

Näyte

Rinnan leesion paksuneulanäyte tai vakuumi-imunäyte. Yleensä näytteeksi otetaan 3-4 lieriötä.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Formaliinifiksoidut näytteet säilytetään ja toimitetaan laboratorioon huoneenlämpötilassa. Rintasyövän ennustetekijätutkimuksen optimaalisen luotettavuuden varmistamiseksi fiksaatioajaksi suositellaan 6 – 72 tuntia.

Fiksaatio

10% puskuroitu formaliina. 

Menetelmä

Parafiinitekniikka ja tapauskohtaisesti patologin harkinnan mukaan erikoistekniikat.

Tekotiheys

Päivittäin.

Tulos valmiina

Histologian näytteet pyritään vastaamaan viivytyksettä. Tavoiteaika normaalin prioriteetin näytteen vastaamiselle on 7-10 kalenteripäivää. Tilastojen mukaan 90% rinnan paksuneulanäytteistä on vastattu 11 kalenteripäivässä.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto ja histologinen diagnoosi. Luotettavan tulkinnan edellytyksenä on hyvä lähete ja edustava näyte. Tulkinta pohjautuu makroskooppisiin sekä histopatologisiin ja morfologisiin arvioihin. Tarvittaessa apuna käytetään erikoismenetelmiä.

Virhelähteet

Radiologian ja patologian lausuntoja on keskeistä koordinoidusti vertailla kliinispatologisissa rintameetingeissä, jotta varmistetaan oikea hoitopäätös ja saadaan paras varmuus tutkittavan muutoksen luonteesta.