Tulosta

Tutkimus:
RINNAN PAKSUNEULABIOPSIAN HISTOLOGINEN TUTKIMUS

Luokitus:
Patologia

Päivitetty:
17.4.2024

6144 • Ts-PADBrea

Tiedustelut

Kanta-Häme:
Histologian laboratorio p. 03 629 2148
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 03 629 2146

Pirkanmaa:
Histologian laboratorio p. 03 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 7316 325

Pohjanmaa:
Histologian laboratorio p. 06 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 06 213 2581

Päijät-Häme:
Histologian laboratorio p. 03 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 731 8838

Indikaatiot

Paksuneulabiopsiadiagnostiikka rintarauhasen muutoksissa ja rinnan kasvainmuutosten kainalolevinneisyyden selvittelyssä. Samanaikaisesti otetut eri puolten biopsiat on pyydettävä omina pyyntöinään, mutta saman rinnan eri muutoskohteet ja kainalon paksuneulabiopsiat voidaan yhdistää samalle pyynnölle. Tutkimusnimike liittyy myös oleellisena osana rintasyövän seulontaan sen varmitustutkimuksena. 

Rintaimplanttiin liittyvässä lymfoomaepäilyssä käytetään tilausnimikettä Ln-PAD (4049). Tällöin olennaista ei ole yleensä kudosnäyte, vaan nestenäyte putkessa implanttinesteestä. Patologian laboratorio huolehtii tarvittavan virtaussytometriatutkimuksen käynnistämisestä. Implantin toimittamisesta laboratorioon ei ole hyötyä.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, kuten radiologinen löydös ja leesion koko. Lähete- tai työdiagnoosi on mainittava.

Samalla tutkimuspyynnöllä voidaan ottaa samasta rinnasta 1-2 eri kohdasta paksuneulanäytteet. Tavallinen leesiokohtainen biopsioiden kappalemäärä on 3-5 biopsiaa. Kainalon imusolmukebiopsia voidaan yhdistää samalle pyynnölle, jos purkit eritellään pyyntötekstissä. Toisen puolen rinnasta samaan aikaan otettu näyte pyydetään omalla tutkimuspyynnöllä.

Edustavaksi katsotuista Ts-PADBrea-neulanäytteistä tehdään myös yleensä ennustetekijäpaketti (ER, PR, Ki67, Her2) automaattisesti, sillä paksuneulamateriaalista ennustetekijöiden katsotaan olevan fiksaation suhteen tasalaatuisempia ja yhtä luotettavia kuin leikkausmateriaalista tehtynä.

Näyteastia

10% puskuroitua formaliinia sisältävä tiiviskorkkinen näyteastia.

Näyteastioita voi tilata materiaalit@fimlab.fi. Keskussairaaloissa tarvikkeita voi noutaa myös patologian laboratoriosta.

Näyte

Rinnan leesion paksuneulanäyte tai vakuumi-imunäyte. Yleensä näytteeksi otetaan 3-4 lieriötä.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Formaliinifiksoidut näytteet säilytetään ja toimitetaan laboratorioon huoneenlämpötilassa. Rintasyövän ennustetekijätutkimuksen optimaalisen luotettavuuden varmistamiseksi fiksaatioajaksi suositellaan 6 – 72 tuntia.

Fiksaatio

10% puskuroitu formaliina. 

Menetelmä

Parafiinitekniikka ja tapauskohtaisesti patologin harkinnan mukaan erikoistekniikat.

Tekotiheys

Arkipäivisin.

Tulos valmiina

7 vuorokauden kuluessa. Jos tutkimukselle tulee jatkotutkimuksia, mahdolliset jatkotutkimukset pidentävät vastausaikaa keskimäärin kahden vuorokauden ajan.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto ja histologinen diagnoosi. Luotettavan tulkinnan edellytyksenä on hyvä lähete ja edustava näyte. Tulkinta pohjautuu makroskooppisiin sekä histopatologisiin ja morfologisiin arvioihin. Tarvittaessa apuna käytetään erikoismenetelmiä.

Virhelähteet

Radiologian ja patologian lausuntoja on keskeistä koordinoidusti vertailla kliinispatologisissa rintameetingeissä, jotta varmistetaan oikea hoitopäätös ja saadaan paras varmuus tutkittavan muutoksen luonteesta.