Tulosta

Tutkimus:
KUDOSNÄYTE, ELEKTRONIMIKROSKOOPPINEN TUTKIMUS

Luokitus:
Alihankittavat, Patologia

Käyttöönottopäivä:
24.4.2023

4052 • Ts-PAD-EM

Johdanto

Elektronimikroskooppinen tutkimus ei ole yleinen rutiinitutkimus, joten sen hyödyllisyydestä ja tarpeellisuudesta on syytä etukäteen neuvotella patologian yksikön kanssa.

Tutkimusten 4067 Ki-PAD, 4075 M-PAD ja 4046 Ne-PAD yhteydessä biopsianäytteistä otetaan aina näytteen siihen riittäessä osa talteen elektronimikroskooppista tutkimusta varten. Tämä valmistetaan EM-blokiksi, josta voidaan tarvittaessa myöhemmin tehdä varsinainen EM-tutkimus. Mikäli näistä näytteistä halutaan ainoastaan EM-blokkivalmius, ei sitä tarvitse erikseen pyytää.

Jos blokiksi valmistetusta näytteestä halutaan myöhemmin pyytää varsinainen EM tutkimus, käytetään tätä pyyntönumeroa 4052 Ts-PAD-EM tai munuaisen kyseessä ollessa pyyntönumeroa 4065 Ki-PAD-EM.

Cilia immotile -näytteissä ei käytetä tätä pyyntönumeroa ja se otetaan omaan näytteenottoastiaansa. Katso ohjekirjan ohje Cilia Immotile -elektronimikroskooppinen tutkimus.

Tiedustelut

Elektronimikroskooppisen tutkimuksen suorittamisesta on neuvoteltava etukäteen kyseisen sektorin patologin kanssa.

Pirkanmaa:
Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, patologian laboratorio, puh. (03) 311 74769.
Näytepyynnöt- ja vastaukset: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, patologian toimisto, puh. 311 76559.

Kanta-Häme:
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (03) 629 2146

Päijät-Häme:
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. 041 731 8838

Pohjanmaa:
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (06) 213 2581

Indikaatiot

Elektronimikroskopiatutkimus on tärkeä osatutkimus edelleen monien lihas- ja munuaistautien kohdalla. Myös erityisissä soluaineenvaihdunnan harvinaisissa sairauksissa tutkimuksella on käyttökelpoisuutensa.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Lähetetekstistä tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja ja kysymyksenasettelu. Muut kliiniseen kysymyksenasetteluun liittyvät aiemmat tulokset on syytä tuoda esille.

Näyteastia

Tiiviskantinen näyteastia joka sisältää 2% glutaraldehydiä. Glutaraldehydi on käyttökelpoista viikon ajan + 4 °C:ssa. 

Fiksatiivia voi tilata: materiaalit@fimlab.fi. Keskussairaaloissa tarvikkeita voi noutaa patologian laboratoriosta.

Näyte

Näytteen koko saa olla korkeintaan 1 x 1 x 1 mm. Näytteenottoon on syytä kiinnittää huomiota. Palaa ei saa pusertaa ja näytteen pienentämiseen olisi hyvä käyttää esim. partakoneenterää. Eri näytteet on laitettava eri purkkeihin ja purkit on identifioitava.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Fiksoidut näytteet säilytetään ja toimitetaan laboratorioon mahdollisimman pian huoneenlämpötilassa. Näytteet tulee lähettää pienessä tiiviskorkkisessa näyteastiassa joka on aivan täynnä fiksatiivia.

Fiksaatio

2 % glutaraldehydi.

Menetelmä

Muovivalumenetelmä, puoliohutleikkeet, valomikroskopia, ohutleikkeet ja elektronimikroskopia.

Tulos valmiina

Elektoronimikroskopiatutkimuksessa varauduttava pitkän, monivaiheisen prosessoinnin aiheuttamaan viiveeseen. Tavoiteaika on lausunnolle on kuukausi, mutta se usein ylittyy. Tulkinta ja lausunto tehdään erätyönä Helsingissä.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto. Luotettavan tulkinnan edellytyksinä hyvä lähete ja edustava näyte. Tulkinta pohjautuu sekä valomikroskooppisiin että elektronimikroskooppisiin morfologisiin arvioihin.

Lisätiedot

Elektronimikroskooppinen blokkivalmiuden teko tapahtuu Fimlabissa ja tulkinta useimmiten alihankitaan Huslabista. Lihas- ja neuropatologisissa tutkimuksissa tulkinta Fimlabin neuropatologeilta.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
4052 | Ts-PAD-EM Ei