Tulosta

Tutkimus:
HI VIRUS, ANTIGEENI JA VASTA-AINEET, YHDISTELMÄTUTKIMUS
näytä tutkimukset

Luokitus:
Mikrobiologia

Päivitetty:
16.4.2024

4814 • S -HIVAgAb

4813 • -HIVAgAb

Johdanto

HIV (Human Immunodeficiency Virus, immuunikatovirus) aiheuttaa kroonisen infektion. Länsimaissa tartunta tapahtuu pääasiassa seksivälitteisesti tai likaisten huumeneulojen välityksellä. Tässä yhdistelmätestissä mitattava viruksen p24-antigeeni alkaa muuttua positiiviseksi 2-3 viikon kuluttua tartunnasta – vasta-aineet noin viikkoa myöhemmin. Parin kuukauden kuluessa tartunnasta p24-antigeeni laskee yleensä negatiiviseksi, mutta vasta-aineet jäävät pysyvästi positiivisiksi. Tartuntareitillä ja yksilöllisillä eroilla voi olla vaikutusta vasteaikoihin. Täten vasta noin 3 kk:n kuluttua altistuksesta saatua negatiivista tulosta voidaan pitää varmasti luotettavana. Koska HIV aiheuttaa kroonisen ja vakavan infektion, seulontatestissä uudet reaktiiviset näytteet lähetetään varmistustesteihin.

Indikaatiot

Epäily HIV-tartunnasta. Määritys on perustesti HIV-diagnostiikassa.

Näyteastia

Seerumigeeliputki 5/4 ml

Näyte

2 ml seerumia ja/tai 1 ml likvoria. Mahdollisista likvornäytteistä pyyntö 4813 -HIVAgAb.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy 14 vrk jääkaappilämpötilassa, 7 vrk huoneenlämmössä. Pitempiaikainen säilytys pakastettuna (3 kuukautta -20oC). Lähetys huoneenlämmössä. 

Menetelmä

Elektrokemiluminesenssi (ECLIA). Testi mittaa sekä HIV-antigeenia että HIV-vasta-aineita seerumista. Yhdistelmätesti löytää tuoreet tartunnat muutamaa päivää aiemmin kuin perinteinen vasta-ainetesti. Epäselvä tai positiivinen tulos lähetetään varmistettavaksi.

Tekotiheys

Arkipäivisin

Tulos valmiina

Vuorokauden kuluessa. Epäselvät tulokset lähetetään varmistettavaksi ja tällöin lopullisen vastauksen saaminen kestää kauemmin.

Tulkinta

Vastaukseen liitetään lausunto. Positiivinen tulos viittaa HIV-infektioon. Varmistettujen positiivisten HIV-löydösten kohdalla lausunnossa kommentoidaan antigeeni- ja vasta-ainelöydöstä erikseen. Menetelmää ei ole validoitu seerumista poikkeaville näytemuodoille.

Virhelähteet

Korkea-annoksista biotiinihoitoa (yli 5 mg/vrk) saavilla potilailla näytteen korkea biotiinipitoisuus saattaa vaikuttaa testitulokseen. Tällöin edellisestä lääkkeenotosta tulee olla kulunut 8 tuntia ennen näytteenottoa.