Tulosta

Tutkimus:
MITOTAANI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
2.4.2024

6039 • P -Mitotan

Indikaatiot

Lysodren-lääkityksen seuranta.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Näyte voidaan ottaa maanantaista torstaihin klo 13 asti. Näytettä ei voi ottaa ennen kansallisia juhlapyhiä.
Tutkimus ei sovellu hajautettuun näytteenottoon.

Tutkimusta suunniteltaessa pyytävään yksikköön toimitetaan etukäteen täytettävä HRA Pharma, LYSOSAFE SAMPLE TRACKING DOCUMENTlähete. Lähetteitä saa Tampereen Lähtevien näytteiden työpisteestä.

Pyytävä yksikkö täyttää seuraavat kohdat:

Patient identification information 
Sample information kohdat First Lysosafe sample for this patient? yes/no sekä Current Lysodren Dosage (g/d) milligrammoina sekä viimeisin annoksen saantipäivä
Contact information oikea sarake, Treating physician ja yhteystiedot

Ilman annostustietoja alihankintalaboratorio ei tutki näytettä.

Lähetteen muut kohdat täytetään laboratoriossa. 

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan yleensä aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta.

Näytteenotto on mahdollinen vain ma-to klo 13 asti (huomioitava, ettei ole ennen arkijuhlapyhiä) ja näytteen lähettämisestä on sovittava Tampereen keskuslaboratorion Lähtevien näytteiden kanssa. 

Näyteastia

EDTA-putki (K2) 5/3 ml

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Erotellut EDTA-plasmanäyteputket säilytetään ja lähetetään huoneenlämmössä.

Menetelmä

Kaasukromatografis-massaspektrometrinen (GC-MS)

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa.

Viiteväli

14 – 20 mg/l

Tulkinta

Mitotaania voi käyttää mahdollisimman tehokkaasti ja turvallisesti, kun annos säädetään terapeuttiselle alueelle 14 – 20 mg/l. Pitoisuustasoon yli 20 mg/l saattaa liittyä vakavia haittavaikutuksia, kuten neurotoksisuutta, ilman lisähyötyä tehon kannalta.

Toistaiseksi ei ole julkaistu potilaalle annetun annoksen ja plasman pitoisuuden välistä korrelaatiota. Lääkkeenvalmistaja suosittelee potilaan mitotaanipitoisuuden monitorointia annoksen ja annosvasteen optimoinnissa.