Tulosta

Tutkimus:
KUDOSNÄYTTEEN HISTOLOGINEN TUTKIMUS, SUPPEA LEIKKAUSPREPARAATTI

Luokitus:
Patologia

Käyttöönottopäivä:
16.10.2023

4056 • Ts-PAD-3

Tiedustelut

Kanta-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 629 2148
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (03) 629 2146

Pirkanmaa:
Tekniset ohjeet: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, histologian laboratorio, puh. (03) 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, patologian toimisto, puh. 041 7316 325

Pohjanmaa:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (06) 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (06) 213 2581

Päijät-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. 041 731 8838
Alihankitut kiirevastaukset: Huslab Transplantaatiolaboratorio 050 427 9406

Indikaatiot

Nimikkeeseen kuuluvat kaikki sellaiset kirurgiset pienet kudosnäytteet, joille ei ole omaa itsenäistä tutkimusnimikettä. Tutkimus käsittää yhden näytepurkin kudosmateriaalin, mutta samalla pyynnöllä voi tilauksen helpottamiseksi lähettää eritellysti useita kudospurkkeja kerroinmenettelyllä, esimerkiksi ihoresekaatteja.

  • Ihon yli 2 cm kokoiset merkilangattomat (orientoimattomat) kudoskappaleet
  • Yksinkertainen kokonainen elin tai sen osa, johon ei liity maligniteettiepäilyä, esimerkiksi sappirakko, appendix, nielurisa, munatorvi (extrauterina) tai munasarja
  • Pienet ja yksinkertaiset leikkauspreparaatit esim. rintarauhasesta tai pehmytosista, joihin ei liity maligniteettiepäilyä
  • Yksinkertainen kohtunäyte (esim. myomakohtu) kokonaisena tai osina ilman sivuelimiä
  • Portio/cervix laskeumaleikkauksesta
  • Lyhyet, hyvänlaatuisen syyn takia poistetut suoliresekaatit
  • Höylälastut (prostata, virtsarakko)
  • Muut samantyyppiset leikkauspreparaatit

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä leikkaukseen tai muuhun näytteenottoon liittyvät havainnot. Lähete- tai työdiagnoosi on mainittava. Aina on ilmoitettava, mitä on näytteeksi lähetetty. Jos samassa leikkauksessa poistetaan useita pieniä leikkausresekaatteja, niistä tehdään erilliset tutkimuspyynnöt. Jos kudoskappaleesta on otettu paloja esim. tutkimuskäyttöön, asiasta on syytä mainita lähetteessä.

Näyteastia

10% puskuroitua formaliinia sisältävä tiiviskantinen näyteastia. Formaliinin tilavuuden on oltava vähintään 2 kertaa näytteen tilavuus.

Tarvikkeita voi tilata materiaalit@fimlab.fi. Keskussairaaloissa tarvikkeita voi noutaa patologian laboratoriosta.

Näyte

Poistettu kudos toimitetaan kokonaisuudessaan histologian laboratorioon. Näytteiden puristamista, turhaa silpomista ja ruhjomista on vältettävä.  Kookkaat elimet on hyvä halkaista fiksaation nopeuttamiseksi. Jos onteloelimiin on leikkaussalissa tullut perforaatioita tai muita vaurioita, ne on hyvä mainita lähetteessä. Onteloelimet (esim. suoli) avataan ja tyhjennetään ennen fiksaatiota. Olennaiset, tutkittavaksi halutut kohdat on hyvä merkitä jo leikkaussalissa. Näytteiden puristamista, turhaa silpomista ja ruhjomista on vältettävä.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Formaliinifiksoidut näytteet säilytetään ja toimitetaan laboratorioon huoneenlämpötilassa.

Fiksaatio

10% puskuroitu formaliini.

Menetelmä

Parafiinitekniikka ja tapauskohtaisesti patologin harkinnan mukaan erikoistekniikat.

Tulos valmiina

Histologian näytteet pyritään vastaamaan viivytyksettä. Tavoiteaika normaalin prioriteetin näytteen vastaamiselle on 10-14 kalenteripäivää. Tilastojen mukaan 90% PAD-3 näytteistä on vastattu 21 kalenteripäivässä.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto ja histologinen diagnoosi. Luotettavan tulkinnan edellytyksenä on hyvä lähete ja edustava, oikealla tavalla käsitelty ja lähetetty näyte. Tulkinnassa otetaan kantaa elimen mahdollisiin kasvainmuutoksiin, tulehduksellisiin prosesseihin, anomalioihin ja perforaatioihin. Myös mahdollisiin lähetteessä esitettyihin spesifeihin kysymyksenasetteluihin. Tarvittaessa esim. kasvaimien luokittelua tarkennetaan immunohistokemiallisin menetelmin. Myös geneettiset lisätutkimukset ovat tarvittaessa mahdollisia tämän tyyppisistä, kookkaammista kudoskappaleista. Patologi voi ehdottaa tällaisia lausunnossaan (vain omalla pyynnöllä tehtävät).

Virhelähteet

Tärkein virhelähde on puutteellinen fiksaatio. Kudoskappaleita pienennetään laboratoriossa prosessointia varten ja valmistettavaksi mikroskopiaan. Olennaiset, tutkittavaksi halutut kohdat on hyvä merkitä jo leikkaussalissa, jos ne ovat kovin pieniä, sillä kudoksen luonne muuttuu fiksaatioprosessin jälkeen ja makroskopia/palpaatiolöydös on erilainen. Nekroosi pitkälle edenneenä voi häiritä  olennaisten rakenteiden tunnistamista ja määritystä.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
4056 | Ts-PAD-3 Pirkanmaan keskuslaboratorio, Tampere FM4
Päijät-Hämeen keskuslaboratorio, Lahti
Kyllä