Tulosta

Tutkimus:
KUDOSNÄYTTEEN HISTOLOGINEN TUTKIMUS, SUPPEA LEIKKAUSPREPARAATTI

Luokitus:
Patologia

Päivitetty:
12.3.2024

4056 • Ts-PAD-3

Tiedustelut

Kanta-Häme:
Histologian laboratorio p. 03 629 2148
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 03 629 2146

Pirkanmaa:
Histologian laboratorio p. 03 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 7316 325

Pohjanmaa:
Histologian laboratorio p. 06 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 06 213 2581

Päijät-Häme:
Histologian laboratorio p. 03 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 731 8838

Indikaatiot

Nimikkeeseen kuuluvat kaikki sellaiset kirurgiset pienet kudosnäytteet, joille ei ole omaa itsenäistä tutkimusnimikettä. Tutkimus käsittää yhden näytepurkin kudosmateriaalin, mutta samalla pyynnöllä voi tilauksen helpottamiseksi lähettää eritellysti useita kudospurkkeja kerroinmenettelyllä, esimerkiksi ihoresekaatteja.

  • Ihon yli 2 cm kokoiset merkilangattomat (orientoimattomat) kudoskappaleet
  • Yksinkertainen kokonainen elin tai sen osa, johon ei liity maligniteettiepäilyä, esimerkiksi sappirakko, appendix, nielurisa, munatorvi (extrauterina) tai munasarja
  • Pienet ja yksinkertaiset leikkauspreparaatit esim. rintarauhasesta tai pehmytosista, joihin ei liity maligniteettiepäilyä
  • Yksinkertainen kohtunäyte (esim. myomakohtu) kokonaisena tai osina ilman sivuelimiä
  • Portio/cervix laskeumaleikkauksesta
  • Lyhyet, hyvänlaatuisen syyn takia poistetut suoliresekaatit
  • Höylälastut (prostata, virtsarakko)
  • Muut samantyyppiset leikkauspreparaatit

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä leikkaukseen tai muuhun näytteenottoon liittyvät havainnot. Lähete- tai työdiagnoosi on mainittava. Aina on ilmoitettava, mitä on näytteeksi lähetetty. Jos samassa leikkauksessa poistetaan useita pieniä leikkausresekaatteja, niistä tehdään erilliset tutkimuspyynnöt. Jos kudoskappaleesta on otettu paloja esim. tutkimuskäyttöön, asiasta on syytä mainita lähetteessä.

Näyteastia

10% puskuroitua formaliinia sisältävä tiiviskantinen näyteastia. Formaliinin tilavuuden on oltava vähintään 2 kertaa näytteen tilavuus.

Tarvikkeita voi tilata materiaalit@fimlab.fi. Keskussairaaloissa tarvikkeita voi noutaa patologian laboratoriosta.

Näyte

Poistettu kudos toimitetaan kokonaisuudessaan histologian laboratorioon. Näytteiden puristamista, turhaa silpomista ja ruhjomista on vältettävä.  Kookkaat elimet on hyvä halkaista fiksaation nopeuttamiseksi. Jos onteloelimiin on leikkaussalissa tullut perforaatioita tai muita vaurioita, ne on hyvä mainita lähetteessä. Onteloelimet (esim. suoli) avataan ja tyhjennetään ennen fiksaatiota. Olennaiset, tutkittavaksi halutut kohdat on hyvä merkitä jo leikkaussalissa. Näytteiden puristamista, turhaa silpomista ja ruhjomista on vältettävä.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Formaliinifiksoidut näytteet säilytetään ja toimitetaan laboratorioon huoneenlämpötilassa.

Fiksaatio

10% puskuroitu formaliini.

Menetelmä

Parafiinitekniikka ja tapauskohtaisesti patologin harkinnan mukaan erikoistekniikat.

Tekotiheys

Arkipäivisin.

Tulos valmiina

14 vuorokauden kuluessa. Jos tutkimukselle tulee jatkotutkimuksia, mahdolliset jatkotutkimukset pidentävät vastausaikaa keskimäärin kahden vuorokauden ajan.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto ja histologinen diagnoosi. Luotettavan tulkinnan edellytyksenä on hyvä lähete ja edustava, oikealla tavalla käsitelty ja lähetetty näyte. Tulkinnassa otetaan kantaa elimen mahdollisiin kasvainmuutoksiin, tulehduksellisiin prosesseihin, anomalioihin ja perforaatioihin. Myös mahdollisiin lähetteessä esitettyihin spesifeihin kysymyksenasetteluihin. Tarvittaessa esim. kasvaimien luokittelua tarkennetaan immunohistokemiallisin menetelmin. Myös geneettiset lisätutkimukset ovat tarvittaessa mahdollisia tämän tyyppisistä, kookkaammista kudoskappaleista. Patologi voi ehdottaa tällaisia lausunnossaan (vain omalla pyynnöllä tehtävät).

Virhelähteet

Tärkein virhelähde on puutteellinen fiksaatio. Kudoskappaleita pienennetään laboratoriossa prosessointia varten ja valmistettavaksi mikroskopiaan. Olennaiset, tutkittavaksi halutut kohdat on hyvä merkitä jo leikkaussalissa, jos ne ovat kovin pieniä, sillä kudoksen luonne muuttuu fiksaatioprosessin jälkeen ja makroskopia/palpaatiolöydös on erilainen. Nekroosi pitkälle edenneenä voi häiritä  olennaisten rakenteiden tunnistamista ja määritystä.