Tulosta

Tutkimus:
HOMEPÖLY, VASTA-AINEET (altistuksen perusteella määräytyvät erityistutkimukset)
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Mikrobiologia

Päivitetty:
20.10.2023

9458 • S -MaatAbE

Homepölypaneeli 1, IgE vasta-aineet (maatalousmikrobit)

9450 • S -Hom3AbE

Homepöly, paneeli 3, IgE vasta-aineet (Sahatyöntekijät)

9449 • S -Hom4AbE

Homepöly, paneeli 4, IgE vasta-aineet (Vihannesviljely)

9740 • S -PuuAbE

Puun homeet, IgE vasta-aineet

9750 • S -MarAbE

Märän ympäristön mikrobit, IgE vasta-aineet

9760 • S -KostAbE

Kosteusvauriomikrobit, IgE vasta-aineet

9920 • S -KoLaIgG

Kosteusvauriopaneeli, laaja, IgG vasta-aineet

9930 • S -KoLaIgE

Kosteusvauriopaneeli, laaja, IgE vasta-aineet

8444 • S -HopoIgG

Homepölykeuhkopaneeli, IgG vasta-aineet

Indikaatiot

Mikrobialtistuksen osoittaminen

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Erillinen lähete tarvtaan seuraaville Kuopion Työterveyslaitoksen tutkimuksille:

9458 S- MaatAbe
9450 S- Hom3AbE
9449 S- Hom4AbE
9470 S- PuuAbE
9750 S- MarAbE
9760 S- KostAbE

Lisäksi täytetään oheinen lähete,Lahete_vasta-aineet_biologisille_altisteille  johon merkitään haluttu/halutut tutkimukset.

 

Erillistä lähetettä ei tarvita tutkimuksille:

9920 S-KoLaIgG
9930 S-KolaIgE
8444 S-HopoIgG

Näyteastia

Työterveyslaitos, Kuopio, ympäristömikrobiologian laboratorioon lähtevät tutkimukset (paneelit 1, 3 , 4, Puun homeet, Märän ympäristön mikrobit ja kosteusvauriomikrobit) ,IgE-luokan vasta-ainemääritykset:
4 x 7/5 ml seerumiputki tai seerumigeeliputki  (pyyntötarroja tulostuu 4 samalle näytenumerolle)

HUSLAB, Iho-ja allergiasairaalaan lähtevät tutkimukset (Kosteusvauriopaneeli, laaja ja Homepölykeuhkopaneeli):
1 x  5/4 ml seerumigeeliputki 

Näyte

Työterveyslaitos, Kuopio, ympäristömikrobiologian laboratorioon lähtevät tutkimukset (tekopaikkanumero 99) (paneelit 1, 3 , 4, Puun homeet, Märän ympäristön mikrobit ja kosteusvauriomikrobit) : Seerumia tarvitaan 5 ml/paneeli.

HUSLAB, Iho-ja allergiasairaalaan lähtevät tutkimukset (tekopaikkanumero 114 ja 81) (Kosteusvauriopaneeli, laaja ja Homepölukeuhkopaneeli):  Seerumia tarvitaan 1 ml/paneeli

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy viikon jääkaapissa, voidaan lähettää huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Entsyymi-immunologinen menetelmä (EIA).

Tulos valmiina

Työterveyslaitos, Kuopioon lähetettävät tutkimukset: tulokset valmiina noin kuukauden kuluessa.

HUSLAB, Iho-ja allergiasairaalan laboratorioon lähetettävät tutkimukset: tulokset valmiina viikon kuluessa.

Viiteväli

Vastaukseen liitetään mikrobikohtainen viitealue ja lausunto.

Tulkinta

Positiivinen tulos osoittaa altistuksen tapahtuneen, ei välttämättä sairautta. 

Lisätiedot

Paneeleihin kuuluvat seuraavat mikrobit:

Maatalousmikrobit (S -MaatAbE):
Aspergillus fumigatus, Eurotium amstelodami, Micropolyspora faeni, Paecilomyces variotii, Penicillium brevicompactum, Rhodotorula glutinis, Thermoactinomyces can  didus, Wallemia sebi 

Homepölypaneeli 3, Aspergillus-homeet (S -Hom3AbE): 
Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, Aspergillus ochraceus, Aspergillus penicillioides, Aspergillus terreus, Aspergillus versicolor, Eurotium amstelodami  

Homepölypaneeli 4, Fusarium– ja Penicillium-homeet (S -Hom4AbE): 
Fusarium merismoides,Fusarium oxysporum, Fusarium proliferatum, Fusarium subglutinans, Penicillium chrysogenum, Penicillium crustosum, Penicillium expansum, Penicillium glabrum

Homepöly, IgG vasta-aineet (S -HopoIgG):
Aspergillus fumigatus, Aureobasidium pullulans, Micropolyspora faeni, Penicillum (5 lajia), Thermoactinomyces vulgaris

Kosteusvauriomikrobit (S -KostAbE):
Aspergillus versicolor, Chaetomium globosum, Fusarium merismoides, Stachybotrys chartarum, Streptomyces albus, Streptomyces halstedii, Trichoderma citrinoviridae, Tritirachium oryzae

Kosteusvauriopaneeli, laaja (S -KoLaIgG, S -KoLaIgE):
Aspergillus fumigatus, Aspergillus versicolor , Acremonium kiliense, Cladosporium cladosporoides, Fusarium moniliformae, Penicillium species, Stachybotrys atra, Trichoderma viridae     

Märän ympäristön mikrobit (S -MarAbE):
Acinetobacter sp, Acremonium atrogriseum, Acremonium kiliense, Bacillus cereus, Exophilia sp, Phialophora olivacea, Rhodotorula glutinis, Sporidiobolus johnsonii

Puun homeet (S -PuuAbE):
Aspergillus fumigatus, Aureobasidium pullulans, Oidiodendron flavum, Paecilomyces variotii, Penicillium breviocompactum, Rhizopus stolonifer, Rhodotorula glutinis, Trichoderma citrinoviridae