Tulosta

Tutkimus:
INTERLEUKIINI 6 JA INTERLEUKIINI 8
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
14.9.2023

4842 • P -IL6

4842 • P -IL6

10004 • S -IL8

Johdanto

Interleukiini 6 ja interleukiini 8 ovat proinflammatorisia sytokiineja, jotka toimivat tulehduksen välittäjäaineina.

Indikaatiot

Tulehduksen ja sepsiksen diagnostiikka.

Potilaan esivalmistelu

Interleukiinitutkimukset eivät sovellu hajautettuun näytteenottoon; näytteenotto on mahdollista varmimmin keskussairaaloiden laboratorioissa.

Näyteastia

P -IL6: esijäähdytetty EDTA-putki 5/3 ml

S -IL8: esijäähdytetty seerumiputki 5/4 ml

Näyte

P -IL6: 1 ml EDTA-plasmaa. Näyte otetaan kylmänäytteenottona EDTA-putkeen ja sentrifugoidaan kylmässä. Plasma erotetaan välittömästi sentrifugoinnin jälkeen ja pakastetaan.

S -IL8: 1 ml seerumia. Näyte otetaan kylmänäytteenottona seerumiputkeen. Seerumi erotetaan välittömästi sentrifugoinnin jälkeen ja pakastetaan.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteiden säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

P -IL6: Elektrokemiluminesenssi (ECLIA)

S -IL8: Immunokemiluminometrinen (CLIA)

Tulos valmiina

P -IL6: Viikon kuluessa näytteen saapumisesta alihankintalaboratorioon.

S -IL8: Kahden viikon kuluessa.

Viiteväli

P -IL6: alle 7.0 ng/l

S -IL8: alle 15 pg/ml

Tulkinta

Interleukiini 6:n (IL6) ja interleukiini 8:n (IL8) määrityksiä voi käyttää lisätutkimuksina arvioitaessa, onko potilaalla systeeminen tulehdus (systemic inflammatory response syndrome, SIRS) sekä arvioitaessa tulehduksen voimakkuutta. Systeemisen tulehduksen voi aiheuttaa sepsis, trauma tai palovamma, autoimmuunitauti tai sydäninfaktin jälkitila. Sytokiinien pitoisuus nousee jo ennen CRP:n kohoamista.

Interleukiini 8 (IL-8) on monien solujen, kuten neutrofiilien, T-solujen, makrofaagien, fibroblastien, keranosyyttien, maksa- ja luusolujen, epiteelisolujen sekä endoteliaalisten solujen syntetisoima CXC kemokiini, jota tuotetaan tulehdusreaktiossa tai patogeenien (virukset, bakteerit) aiheuttaman reaktion seurauksena. IL-8:n on tulehdusreaktion ensisijainen kemotaktinen sytokiini, joka vetää puoleensa neutrofiilejä, basofiilejä ja T-soluja ja aktivoi niitä ja on yksi tulehdusreaktion ja immuniteetin pääasiallisia välittäjäaineita. IL-8 ansiosta neutrofiilit fagosytoivat vieraat antigeenit. Se on myös voimakas angiogeeninen tekijä, jonka vaikutuksesta neutrofiilit siirtyvät verenkierrosta ympäröiviin kudoksiin.

IL-8:lla on myös yhteys patologiseen angiogeneesiin, jota nähdään ateroskleroosin, malignien kasvainten, diabeettisen retinopatian ja reumatautien yhteydessä (reumaattinen artriitti). Osa näistä vaikutuksista välittynee VEGF:n kautta. Kohonneita pitoisuuksia nähdään mm. seerumissa ja likvorissa esim. sydäninfarktin yhteydessä. Malignien kasvainten yhteydessä IL-8 edistää kasvainten invasiivisuutta ja metastasointia.

Kohonneita seerumipitoisuuksia on kuvattu mm. invasiivisessa rakkosyövässä ja non-Hodgkin lymfoomassa. IL-8 nousee myös mm. eturauhasen tulehduksissa, pyelonefriiteissä, vastasyntyneiden bakterielleissa sairaalainfektioissa, korion-amnioniiteissä, keuhkosairauksissa kuten kehittyvässä äkillisessä hengitysvaikeusoireyhtymässä eli ARDS:ssa (acute respiratory distress syndrome) sekä osteomyeliitissä. Isotooppileimattua IL-8:aa on käytetty myös tulehduspesäkkeiden kuvantamisessa.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
4842 | P -IL6 Ei
4842 | P -IL6 Ei
10004 | S -IL8 Ei