Tulosta

Tutkimus:
INTERLEUKIINI 6 JA INTERLEUKIINI 8
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
4.12.2020

4842 • P -IL6

10004 • S -IL8

Johdanto

Interleukiini 6 ja interleukiini 8 ovat proinflammatorisia sytokiineja, jotka toimivat tulehduksen välittäjäaineina.

Indikaatiot

Tulehduksen ja sepsiksen diagnostiikka.

Potilaan esivalmistelu

Interleukiinitutkimukset eivät sovellu hajautettuun näytteenottoon; näytteenotto on mahdollista varmimmin keskussairaaloiden laboratorioissa.

Näyteastia

P -IL6: esijäähdytetty geelitön Li-hepariiniputki 4 ml

S -IL8: esijäähdytetty seerumiputki 5/4 ml

Näyte

P -IL6: 1 ml plasmaa. Näyte otetaan kylmänäytteenottona Li-hepariiniputkeen. Plasma erotetaan välittömästi sentrifugoinnin jälkeen ja pakastetaan.

S -IL8: 1 ml seerumia. Näyte otetaan kylmänäytteenottona seerumiputkeen. Seerumi erotetaan välittömästi sentrifugoinnin jälkeen ja pakastetaan.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteiden säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

P -IL6: Immunokemiluminometrinen (CLIA)

S -IL8: Entsyymi-immunologinen (EIA)

Tulos valmiina

P -IL6: Viikon kuluessa näytteen saapumisesta alihankintalaboratorioon.

S -IL8: Kahden viikon kuluessa.

Viiteväli

P -IL6: alle 5.9 ng/l

S -IL8: alle 62 ng/l

Tulkinta

Interleukiini 6:n (IL6) ja interleukiini 8:n (IL8) määrityksiä voi käyttää lisätutkimuksina arvioitaessa, onko potilaalla systeeminen tulehdus (systemic inflammatory response syndrome, SIRS) sekä arvioitaessa tulehduksen voimakkuutta. Systeemisen tulehduksen voi aiheuttaa sepsis, trauma tai palovamma, autoimmuunitauti tai sydämen iskemia-reperfuusiotapahtuma.

Sepsiksen diagnostiikassa IL6:n ja IL8:n määrityksistä voi olla on hyötyä, koska tasot ovat koholla jo ennen CRP:n nousua. Määrityksistä on myös apua epäiltäessä kryptogeenisen infektion laukaisemaan systeemista tulehdusta. IL8:n pitoisuudet kohoavat muita sytokiineja herkemmin keuhkosairauksissa, kuten kehittyvässä äkillisessä hengitysvaikeusoireyhtymässä eli ARDS:ssa (acute respiratory distress syndrome).

Lisätiedot

Vanha viiteväli 6.6.2019 asti: P -IL6: alle 3.4 ng/l