Tulosta

Tutkimus:
GLUKOOSI
näytä tutkimukset

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
13.2.2018

1468 • fP-Gluk

1471 • P -Gluk

Johdanto

Ravinnosta saatavan glukoosin lisäksi maksa tuottaa glukoosia pääasiassa glykogeenistä ja sen loputtua paaston aikana aminohapoista glukoneogeneesin kautta. Veren glukoosipitoisuutta säätelevät ensisijaisesti insuliini ja glukagoni.

Potilaan esivalmistelu

fP-Gluk -tutkimusta varten paastonäyte. Sallittu paastoaika on 10-14 tuntia.

Näyteastia

Fluoridisitraattiputki 5/3 ml

Näyte

1 ml (vähintään 0.5 ml) plasmaa.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy sentrifugoimattomana kokoverenä enintään 24 tuntia huoneenlämmössä. Näytteenoton jälkeen eroteltu plasma säilyy 48 tuntia huoneenlämmössä tai jääkaappilämpötilassa.

Menetelmä

Entsymaattinen määritys.

Sokerikiertojen glukoosimääritykset tehdään vierianalyyttisesti. Vieritestin tulostaso on lähellä plasmatasoa. Vastaukset erottuvat huomautuskoodilla ”Vieritesti”.

Vastasyntyneiden näytteet analysoidaan pääsääntöisesti vierianalyyttisesti. Mikäli tulos on matala alle 3.0 mmol/l, kontrolloidaan tulos uudella näytteellä, joka analysoidaan ABL-verikaasuanalysaattorilla.

Tulos valmiina

Päivystystutkimus

Viiteväli

fP-Gluk 4.0 – 6.1 mmol/l

Vastasyntyneet tavoitetaso: P -Gluk 3.0 – 6.5 mmol/l 

Tulkinta

Paastohyperglykemian syynä on tavallisimmin absoluuttinen tai relatiivinen insuliinin puute. Hyperglykemiaa tavataan mm. sydäninfarktissa, aivoinsultissa, traumojen yhteydessä, sepsiksessä, neuroblastoomassa, akuutissa pankreatiitissa, feokromosytoomassa, Cushingin taudissa, glukokortikoidi- ja ACTH-hoidon yhteydessä, akromegaliassa ja tyreotoksikoosissa adrenaliinin ja kortikoidien yhteisvaikutuksen seurauksena.

Paastohypoglykemia saattaa johtua hyperinsulinismista, jonka syynä voi olla insulooma tai jokin muu insuliinia tuottava tuumori. Myös insuliinin tai oraalisen sokeritautilääkkeen yliannostus aiheuttaa hypoglykemiaa. Lisämunuaisen kuorikerroksen ja aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta voivat aiheuttaa hypoglykemiaa. Vaikea maksan parenkyymivaurio tai maksanekroosi johtavat maksan varastointikapasiteetin laskuun ja tätä kautta alhaisiin verensokeriarvoihin. Lapsilla hypoglykemian syynä saattaa olla synnynnäinen hiilihydraattiaineenvaihdunnan häiriö, kuten glykogenoosi, perinnöllinen fruktoosi-intoleranssi tai galaktoosi-intoleranssi. Vastasyntyneen lapsen hypoglykemian voi aiheuttaa kompensatorinen hyperinsulinismi diabeetikkoäidin lapsella, toksemia tai Rh-immunisaatio.

Raskausdiabetes:
Normaaliraskauden aikana paastoverensokeripitoisuus on alhaisempi, mutta aterian jälkeiset verensokeripitoisuudet korkeammat kuin ennen raskautta (ks. Glukoosikoe 4800 Pt-Gluk-R6). Raskausdiabeteksen diagnostisina raja-arvoina käytetään Käypä hoito -suosituksen mukaisesti paastoarvoa ≥ 5,3 mmol/l, 1 h arvoa ≥ 10,0 mmol/l ja 2 h arvoa ≥ 8,6 mmol/l. Diagnoosi tehdään, jos yksikin arvo kolmesta on poikkeava. Tarvittaessa voidaan osasto-olosuhteissa määrittää verensokeri useampana vuorokauden aikana.

Lisätiedot

Taysin verensokerinäytekierrot ovat klo 7, 9, 11, 15 (vauvat), 16, 19, 24 ja 4. Pitkäniemessä potilaat tulevat antamaan verensokerinäytteen laboratorioon (tarvittaessa näytteet haetaan osastolta). Osasto merkitsee itse pyyntöön, jos kyseessä on paastonäyte (1468 fP-Gluk). Muuten käytetään tutkimusta 1471 P -Gluk.