Tulosta

Tutkimus:
CYTOMEGALOVIRUS, NUKLEIINIHAPPO
näytä tutkimukset

Luokitus:
Molekyylibiologia

Päivitetty:
24.10.2023

4777 • P -CMVNh

(verinäyte)(kvant)

4359 • -CMVNhO

(kval)

Johdanto

Cytomegalovirus aiheuttaa vaikeusasteeltaan erilaisia infektioita etenkin elinsiirtopotilailla ja muilla immuunivajavuuspotilailla.

Indikaatiot

Cytomegalovirusinfektioepäily ja antiviraalisen hoidon seuranta erityisesti elinsiirto- ja immunosupressiopotilailla.

Näyte

NÄYTE ON TOIMITETTAVA FIMLABIN TAMPEREEN KESKUSLABORATORIOON KLO 10 MENNESSÄ, MIKÄLI VASTAUS HALUTAAN SAMANA PÄIVÄNÄ! Myöhemmin saapuneet näytteet analysoidaan seuraavan päivän sarjassa.

Veri:
3,0 ml EDTA putki. Tutkimus tehdään plasmasta, joka tulee erotella kokoverestä vuorokauden kuluessa. Plasman minimäärä tutkimukseen on 500ul. 

Bronkoalveolaarinen huuhtelunäyte (BAL):
25 ml huuhtelunäytettä steriiliin tiiviiseen purkkiin. 

Biopsiat ja kudospalat:
Fysiologiseen keittosuolaan kostutettuun kääreeseen ja steriiliin purkkiin. 

Virtsa: 
5 ml puhtaasti laskettua tuoretta virtsaa 10 ml steriiliin putkeen.

Likvor:
1 ml likvoria tehdaspuhtaaseen putkeen. Huom. likvor ei ole tutkimukselle validoitu näytelaatu, joten negatiiviset tulokset eivät ole täysin luotettavia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Säilytys ja lähetys jääkaappilämpötilassa.

Erotettu plasma säilyy määrityskelpoisena 6 vrk jääkaappilämpötilassa ja 12vkoa pakastettuna ≤ -18°C.

Muut näytelaadut voidaan säilyttää jääkaappilämpötilassa 3 vrk, pidempiaikainen säilytys pakastettuna.

Menetelmä

Cytomegaloviruksen DNA:n osoittaminen polymeraasiketjureaktiolla (PCR). Menetelmän kvantitaatiivinen määritysväli on 34,5 – 10 000 000 IU/ml plasmaa.

Tulos valmiina

Tutkimus suoritetaan arkipäivisin maanantaista perjantaihin. Klo 10 mennessä Tampereelle laboratorioon saapuneet näytteet vastataan saman päivän aikana.

Tulkinta

Positiivinen tulos verinäytteestä ilmoitetaan IU/ml plasmaa.  

Muita näytelaatuja ei kvantitoida, tulos ilmoitetaan negatiivinen/positiivinen.

Positiivinen tulos on merkki cytomegaloviruksen DNA:n esiintymisestä näytteessä.

Tulostaso on viitteellinen infektion vakavuuden suhteen elinsiirtopotilailla.