Tulosta

Tutkimus:
HARVINAISET, TUTKIMUSLUETTELON ULKOPUOLISET TUTKIMUKSET
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Genetiikka, Hematologia, Kemia, Mikrobiologia, Patologia

Käyttöönottopäivä:
16.8.2022

92100 • -KemErik

92200 • -MikErik

92500 • -GenErik

92500 • -GenErik

Johdanto

Osa tutkimuksista on harvinaisia, niille ei ole tutkimukselle pyyntönumeroa, eikä niitä löydy Fimlabin tutkimusluettelosta. Tällaisia tutkimuksia tilattaessa tulee etukäteen varmistaa toimintamalli laboratorion kanssa.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Pirkanmaa ja Kanta-Häme:

Eityisesti harvinaisten tutkimusten kohdalla tulee jo näytteenottoa suunniteltaessa ottaa yhteyttä laboratioon. Näin etenkin, jos tutkimusnimikkeeseen tai tutkimuksen tekopaikkaan liittyy epäselvyyksiä. Ensisijaisesti tulee ottaa yhteyttä Alihankintakoordinaattoriin p. 050 434 7077 tai ammattilaisten puhelinpalveluun p. 03-311 77800. Lähetteenä käytetään Fimlabin yleislähete tai genetiikan tutkimuksille genetiikan lähetettä.

Lähetteeseen täytetään: potilaan henkilötiedot ja tarvittavat esitiedot, pyytävä yksikkö ja puhelinnumero sekä selvästi pyydettävä tutkimus.

  • Tays: Osaston ottamat näytteet: näyte otetaan ja täytetty lähetelomake toimitetaan näytteen mukana laboratorioon. Osastolla oleva potilas: täytetty lähete jätetään osaston kansliaan näytteenottajalle noudettavaksi.
  • K-HKS: Osaston ottamat näytteet: näyte otetaan ja täytetty lähetelomake toimitetaan näytteen mukana laboratorioon. Osastolla oleva potilas: täytetty lähete jätetään osaston kansliaan näytteenottajalle noudettavaksi. Kanta-Hämeestä paperilähete ja näyte lähtevät Tampereelle, jossa toimisto tekee pyynnön järjestelmään. Tampereen Lähtevät näytteet lähettävät näytteen eteenpäin.
  • Polikliinisesti otettavat näytteet: näytteiden otto tehdään keskitetysti Tays poliklinikkalaboratoriossa tai Hämeenlinnan keskussairaalan laboratoriossa. Poikkeustapauksista tulee neuvotella laboratorion kanssa. Täytetty lähetelomake annetaan potilaalle. Potilaalla tulee olla lähetelomake mukana näytteenottotilanteessa. Mikäli osasto varaa potilaalle ajan näytteenottoon, ajanvarausohjelmaan on hyvä laittaa lisätiedoksi, että potilaalla on paperilähte mukana. Tämä tieto näkyy näytteenottajalle.

Keski-Suomi:

Tilaus tehdään suoraan Multilab-järjestelmään. Ennen tutkimuksen tilaamista tulee tutkimuskohtaisista erityisvaatimuksista keskustella laboratorion asiakaspalvelun kanssa, p. 03 311 77800.

Asiakaspalvelu lisää tarvittaessa tilattuun tutkimukseen:

  • tutkimuksen
  • tekopaikan
  • näytetiedot
  • tarvitaanko paperilähete K/E
  • muistuttaa tarvittaessa hoitoyksikköä kirjaamaan kliiniset tiedot ja tekemään ajanvarauksen näytteenottoon
  • Polikliinisesti otettavat näytteet: näytteiden otto tehdään keskitetysti Keski-Suomen keskussairaalan laboratoriossa. Poikkeustapauksista tulisi neuvotella laboratorion asiakaspalvelun kanssa.