Tulosta

Tutkimus:
HARVINAISET, TUTKIMUSLUETTELON ULKOPUOLISET TUTKIMUKSET

Luokitus:
Alihankittavat, Genetiikka, Kemia, Mikrobiologia, Patologia

Käyttöönottopäivä:
23.7.2020

Johdanto

Osa tutkimuksista on harvinaisia, niille ei ole tutkimukselle pyyntönumeroa, eikä niitä löydy Fimlabin tutkimusluettelosta. Tällaisia tutkimuksia tilattaessa tulee etukäteen varmistaa toimintamalli laboratorion kanssa.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Pirkanmaa ja Kanta-Häme:

Eityisesti harvinaisten tutkimusten kohdalla tulee jo näytteenottoa suunniteltaessa ottaa yhteyttä laboratioon. Näin etenkin, jos tutkimusnimikkeeseen tai tutkimuksen tekopaikkaan liittyy epäselvyyksiä. Ensisijaisesti tulee ottaa yhteyttä Alihankintakoordinaattoriin p. 050 434 7077 tai ammattilaisten puhelinpalveluun p. 03-311 77800. Lähetteenä käytetään Fimlabin yleislähetettä tai genetiikan tutkimuksille genetiikan lähetettä.

Lähetteeseen täytetään: potilaan henkilötiedot ja tarvittavat esitiedot, pyytävä yksikkö ja puhelinnumero sekä selvästi pyydettävä tutkimus.

  • K-HKS ja Tays: Osaston ottamat näytteet: näyte otetaan ja täytetty lähetelomake toimitetaan näytteen mukana laboratorioon. Osastolla oleva potilas: täytetty lähete jätetään osaston kansliaan näytteenottajalle noudettavaksi.
  • Polikliinisesti otettavat näytteet: näytteiden otto tehdään keskitetysti Tays poliklinikkalaboratoriossa tai Hämeenlinnan keskussairaalan laboratoriossa. Poikkeustapauksista tulee neuvotella laboratorion kanssa. Täytetty lähetelomake annetaan potilaalle. Potilaalla tulee olla lähetelomake mukana näytteenottotilanteessa. Mikäli osasto varaa potilaalle ajan näytteenottoon, ajanvarausohjelmaan on hyvä laittaa lisätiedoksi, että potilaalla on paperilähte mukana. Tämä tieto näkyy näytteenottajalle.

Keski-Suomi:

Tilaus tehdään suoraan Multilab-järjestelmään laboratorion antaman ohjeistuksen mukaisesti. Ennen tutkimuksen tilaamista tulee tutkimuskohtaisista erityisvaatimuksista keskustella laboratorion vastuuhenkilön kanssa ottamalla yhteyttä atk-hoitajiin p. 014-269 1451 tai p. 014-269 1251.

  • Polikliinisesti otettavat näytteet: näytteiden otto tehdään keskitetysti Keski-Suomen keskussairaalan laboratoriossa. Poikkeustapauksista tulisi neuvotella laboratorion kanssa.