Tulosta

Tutkimus:
MONIRESISTENTIT GRAMNEGATIIVISET SAUVAT, VILJELY

Luokitus:
Mikrobiologia

Päivitetty:
25.6.2024

9690 • -MDRsVi

Johdanto

Moniresistenttien gramnegatiivisten sauvojen seulontaviljely

Indikaatiot

Tutkimusta käytetään potilailla, jotka siirtyvät ulkomailta suorina sairaalasiirtoina tai jotka ovat olleet sairaalahoidossa ulkomailla edeltävän vuoden aikana yli vuorokauden. 

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen tutkimuspyyntö tai yleislähete.
HUOM: tutkimuspyyntöön tulee merkitä maa, jossa potilas on saanut sairaalahoitoa.

Näyteastia

Kuljetusgeeliputki.

Näyte

Näyte otetaan anuksesta ns. rectal swab-näytteenä (työnnetään näytetikku n. 5 cm syvyydelle peräsuoleen, pyöräytetään tikkua koskettaen suolen seinämää ja vedetään tikku pois). Näytteenottotikku laitetaan kuljetusgeeliputkeen ja toimitetaan laboratorioon.

Näyte tai näytteitä otetaan sairaanhoitopiirin ohjeistuksen mukaan.

Näyte voidaan ottaa myös infektioalueelta sivelynäytteenä bakteerikuljetustikussa. Virtsanäytteet otetaan puhtaassa säilöntäaineellisessa tai ‐aineettomassa putkessa, imulima limankeruuputkessa, vierasesineet FAB-putkessa. 

HUOM! Näytteenottoaluetta ei saa puhdistaa ennen ‐MDRSVi ‐näytteenottoa.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilytetään jääkaappilämpötilassa ja toimitetaan kylmäkuljetuksena laboratorioon.

Menetelmä

Viljely selektiiviselle elatusaineelle. Resistenssiominaisuuksien tunnistaminen perustuu sekä fenotyyppisiin menetelmiin että tiettyjen resistenssigeenien osoittamiseen. 

Tulos valmiina

2 – 5 vrk:n kuluessa.

Viiteväli

Negatiivinen.

Tulkinta

Positiivinen tulos vastataan bakteerinimellä sekä kommentoidaan poikkeavaa mikrobilääkeherkkyyttä. 

Positiivinen tulos eli karbapenemaaseja , ESBL- tai plasmidiperäisiä AmpC-laktamaaseja tuottava löydös on merkitsevä.

Virhelähteet

Väärin säilytetty ja/tai kuljetettu näyte. Niukka näyte tai näytteen vähäinen bakteerimäärä voi johtaa väärään negatiiviseen tulokseen. Moniresistenttien sauvabakteereiden suolistokantajuuden loppumista on vaikea osoittaa luotettavasti.