Tulosta

Tutkimus:
IMMUNOGLOBULIINI G, INDEKSI sekä IMMUNOGLOBULIINI G:N ja ALBUMIININ SUHDE (selkäydinneste)
näytä tutkimukset

Luokitus:
Kemia

Päivitetty:
12.7.2023

3450 • Li-IgG-Ind

3290 • Li-IgG/Alb

Johdanto

Suurin osa normaalin selkäydinnesteen IgG:stä on peräisin verestä, josta sitä suodattuu veriaivoesteen läpi pieniä määriä yhdessä albumiinin ja monien muiden plasman proteiinien kanssa. Verenvuodon ja veriaivoesteen vaurioitumisen yhteydessä proteiinien määrä selkäydinnesteessä nousee. Kroonisten degeneratiivisten keskushermostotautien sekä kroonisten keskushermostoinfektioiden yhteydessä paikallinen keskushermostossa olevien solujen IgG-synteesi lisääntyy.

Ensisijaisen IgG-indeksin rinnalla voidaan käyttää kliiniseltä käyttöarvoltaan vähäisempää suhdelaskentaa Li-IgG/Alb. Tutkimusta Li-IgG ei tule pyytää yksittäin, vaan tulos suhteutetaan samasta näytteestä määritettyyn albumiinin pitoisuuteen intratekaalisen IgG-tuotannon mahdollisuutta arvioitaessa.

Indikaatiot

Keskushermoston tulehdustilojen, erityisesti MS-taudin (multippeliskleroosi) sekä neurosarkoidoosin, neurosyfiliksen ja subakuutin sklerosoivan panenkefaliitin (SSPE) diagnostiikka.

Näyteastia

Li-IgG ja Li-Alb: steriili putki

P -IgG ja P -Alb: litiumhepariinigeeliputki 5/3 ml

Näyte

Li-IgG-Ind: vähintään 0.5 ml sentrifugoitua kirkasta selkäydinnestettä ja vähintään 0.5 ml plasmaa. Selkäydinneste ja plasma on otettava samana päivänä.

Li-IgG/Alb: vähintään 0.5 ml sentrifugoitua kirkasta selkäydinnestettä.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Selkäydinnestenäyte sentrifugoidaan heti laboratorioon saapumisen jälkeen. Näytteet säilyvät viikon jääkaapissa, minkä sisällä lähetys huoneenlämmössä, jos kuljetus kestää alle vuorokauden ja muutoin kylmälähetys. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Immunoturbidometrinen: Li-IgG, Li-Alb ja P -IgG

Kolorimetrinen: P -Alb

Tulos valmiina

Arkipäivisin samana päivänä.

Viiteväli

Li-IgG-Ind ≤ 0.70
Li-IgG/Alb     ≤ 0.21
   
Li-IgG ≤ 40 mg/l,
iän myötä pitoisuus kohoaa
Li-Alb

 ≤ 300 mg/l,
iän myötä pitoisuus kohoaa

P -IgG

Aikuiset 6.8 – 15.0 g/l
(lasten viitearvot, ks. Immunoglobuliini G)

P -Alb 18 – 39 v  36 – 48 g/l
40 – 69 v 36 – 45 g/l
≥ 70 v 34 – 45 g/l

Tulkinta

Li-IgG-Ind lasketaan kaavasta:

(Li-IgG x P -Alb) / (P -IgG x Li-Alb)

Indeksi kuvaa keskushermostossa tapahtuvaa IgG-tuotannon määrää eikä riipu potilaan iästä. Kohonneita arvoja todetaan erityisesti MS-taudissa (80 – 90 %:ssa tapauksista), subakuutissa sklerosoivassa panenkefaliitissa, neurosyfiliksessä, neurosarkoidoosissa, Lymen taudissa (Borrelia burgdorferi -infektio), Guillain-Barrén oireyhtymässä ja muissa kroonisissa keskushermoston infektiosairauksissa, joihin liittyy paikallinen immuunivaste. Lievästi kohonneita arvoja voi esiintyä liittyneenä kohonneeseen kokonaisproteiinitasoon veriaivoesteen vaurioissa ja selkäydinnestekierron estyessä. Arvoja, jotka ovat yli 1.0 ei esiinny muulloin kuin intratekaalisen IgG-tuotannon yhteydessä, jolloin myös Li-IgG/Alb nousee.

Virhelähteet

Indeksin laskentatapa eliminoi plasman proteiinien pitoisuuksista johtuvat muutokset, mutta veriaivoesteen vaurio tai selkäydinnesteen verikontaminaatio saattavat virheellisesti nostaa indeksiä. Mikäli punasolujen määrä on alle 15/mm3 eikä selkäydinneste ole punertavaa, kontaminaatiolla ei ole oleellista merkitystä.

Lisätiedot

Viite 

Puissant-Lubrano B. Evaluation of Cobas 8000® for the quantification of albumin and IgG in serum and cerebrospinal fluid. Clin Biochem 2018;56:105-108.